Home > Bästa utdelningsaktier att köpa i början av februari

Bästa utdelningsaktier att köpa i början av februari

Under covid-19-pandemin föredrog investerare tillväxtaktier. Är utdelningsaktier tillbaka i favör? Här är tre utdelningsaktier att köpa när den nya månaden börjar – PepsiCo, AbbVie och Otis Worldwide Corporation.

Covid-19-pandemin ledde till ett rally på de flesta aktiemarknader på grund av oöverträffade finanspolitiska och monetära stimulanser. Investerare fokuserade främst på tillväxtaktier, som steg kraftigt.

Är 2022 året då utdelningsaktier är tillbaka på ett stort sätt?

Visst väntas utdelningarna öka med 6% 2022 jämfört med föregående år. Investerare fokuserar vanligtvis på aktier med hög direktavkastning, men hemligheten är att hitta en balanserad avkastning som inte döljer ekonomiska problem.

När företag ökar sina utdelningar är det ett tecken på förtroende för verksamheten och dess förmåga att generera framtida kassaflöde. Som sådan finns här tre utdelningsaktier att köpa när den nya månaden börjar: PepsiCo, AbbVie och Otis Worldwide Corporation.

PepsiCo

PepsiCo (NASDAQ:PEP) är ett livsmedels- och dryckesföretag som verkar globalt och har ett varumärke med världsomspännande erkännande. De sysselsätter nära 300 000 personer och dess intäktstillväxt på årsbasis överstiger sektorsmedianen – 11,85% jämfört med 8,96 sektorsmedian.

Pepsis aktiekurs har stigit +27,06% under de senaste tolv månaderna, och bolaget betalar kvartalsvis utdelning. En av de mest imponerande sakerna med Pepsi är att de ökade den årliga utdelningen under de senaste 49 åren. Dessutom är terminsavkastningen 2,48% och utdelningsgraden 67,77%.

De flesta analytiker har utfärdat köpbetyg för Pepsis aktie. Av de 33 analytiker som täcker aktien har bara 1 utfärdat ett säljbetyg.

AbbVie

AbbVie (NYSE:ABBV) är ett av de största företagen som är verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Baserat i North Chicago, Illinois, sysselsätter företaget 50 000 personer, och dess omsättningstillväxt på årsbasis överstiger sektorns median med 101,56%.

Dessutom är AbbVies terminsavkastning 4,12%, medan utdelningsgraden är 42,24%. Vid nuvarande börskurs värderas företaget till 243,83 miljarder dollar och har ett företagsvärde på 312,34 miljarder dollar.

Otis Worldwide Corporation

Otis är ett amerikanskt företag som tillverkar rulltrappor och hissar. Med internationell verksamhet har de en direktavkastning på 1,12% och de har en EBIT-marginal de senaste tolv månaderna högre än sektorsmedianen med 59,31%.

Otis aktiekurs steg med +32,14% under de senaste tolv månaderna och till nuvarande marknadspris värderas bolaget till 35,16 miljarder dollar.