Home > Bättre än väntat från SEB och Nordea

Bättre än väntat från SEB och Nordea

Både SEB och Nordea redovisar resultat för det första kvartalet före börsens öppning på tisdagen.

SEB:s rörelseresultat blev 3.709 miljoner kronor (4.271), och var därmed 9 procent bättre än snittprognosen på 3.400 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

För Nordeas del landade rörelseresultatet på 1.037 miljoner euro (1.003), vilket var 5 procent bättre än SME Direkts konsensusprognos på 983 miljoner euro.

SEB:s kreditförlustreserveringarna uppgick netto till 206 miljoner kronor (återvinning 427), mot förväntade förluster på 329 miljoner kronor.

Räntenettot blev 4.181 miljoner kronor (4.246), att jämföra med väntade 4.268 miljoner, och provisionsnettot uppgick till 3.264 miljoner (3.495). Där väntades 3.467 miljoner.

Nettot av bankens finansiella transaktioner blev 1.379 miljoner kronor (1.231). Snittprognosen låg på 908 miljoner.

SEB:s intäkter summerade till 9.589 miljoner kronor i kvartalet (9.644), mot väntade 9.491 miljoner, och de totala kostnaderna blev 5.676 miljoner kronor (5.806). Väntat var kostnader på totalt 5.763 miljoner.

Relationen mellan kostnader och intäkter, k/i-talet, beräknas därmed till 0,59 (0,60), mot förväntade 0,61.

Nettoresultatet blev 2.650 miljoner (2.602) och vinsten per aktie 1:21 kronor (1:19).

SEB:s avkastning på eget kapital uppgick till 9,7 procent (8,6% 4 kv) och kärnprimärkapitalrelationen var 13,9 procent utan övergångsregler vid utgången av mars (13,7% den 31/12).

SEB:s kreditförluster uppgick totalt till 206 miljoner kronor netto under det första kvartalet.

”De baltiska problemlånen fortsatte att minska och

den relaterade kreditförlustnivån uppgick till 9 baspunkter”, skriver banken i kvartalsrapporten.

I Baltikum redovisade SEB kreditförluster om netto 24 miljoner kronor i kvartalet (återvinning 572).

I affärsområdet Stora Företag & Institutioner ökade kreditförlusterna till 81 miljoner kronor i kvartalet (48).

I Kontorsrörelsen, som består av Sverige och Kort, uppgick kreditförlustreserveringarna till 102 miljoner kronor (98).

Nordeas räntenettot blev 1.420 miljoner euro (1.324) och provisionsnettot uppgick till 596 miljoner (602). Väntat var där 1.423 respektive 589 miljoner euro.

Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde blev 469 miljoner euro (544). Väntat var 430 miljoner.

Totalt redovisade Nordea intäkter om 2.531 miljoner euro (2.510), mot väntade 2.484 miljoner, och kostnaderna summerade till 1.276 miljoner euro (1.265). Väntat var 1.265 miljoner.

Relationen mellan kostnader och intäkter, k/i-talet, blev därmed 50 procent (50), mot väntade 51 procent.

Kreditförlusterna blev netto 218 miljoner euro (242). Förväntat var kreditförluster på 235 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 773 miljoner euro (740), vilket motsvarade 0:19 euro per aktie (0:18). Det gav en avkastning på eget kapital om 11,7 procent (12,3% 4 kv).

Nordeas kärnprimärkapitalrelation uppgick till 11,6 procent exklusive övergångsregler (11,2% 4 kv).

Nordeas avsättningar för kreditförluster minskade till totalt 218 miljoner euro i första kvartalet (263 mln eur 4 kv), inklusive avsättningar på 8 miljoner euro till den danska insättningsgarantifonden. Det gav en kreditförlustrelation på 26 baspunkter (33 bp 4 kv).

Väntat var kreditförluster på 235 miljoner euro enligt SME Direkt, inklusive avsättningar på cirka 6-7 miljoner euro.

Exklusive avsättningar till insättningsgarantier uppgick kreditförlustrelationen till 25 punkter (36 punkter 4 kv).

Inom affärsområdet Shipping, Offshore & Oil Services var kreditförlustrelationen 176 punkter i kvartalet, att jämföra med 209 punkter under det fjärde kvartalet.

För Retail Banking Danmark var kreditförlustrelationen 64 punkter i kvartalet, exklusive avsättningar till landets insättningsgarantifond, att jämföra med 82 punkter föregående kvartal.

”Den danska kreditkvaliteten är överlag stabil. De flesta företag har en stark finansiell ställning och relativt goda utsikter och endast ett begränsat antal bolånekunder befinner sig i svårigheter”, skriver Nordea i rapporten.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.