Home > Bättre än väntat tysk statistik fick EUR att vända till hausse

Bättre än väntat tysk statistik fick EUR att vända till hausse

Positiva kinesiska och tyska ekonomiska indikatorer ledde till en viss hausse i euron under mitten av handelsdagen i går. Med detta sagt var uppgångarna för det mesta kortlivade, då den gemensamma valutan åter började röra sig nedåt vid kvällens avslut. Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma ett parti av brittiska och amerikansk indikatorer som väntas generera volatilitet på marknaden.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down down
Veckotrend up up down down up up
Motstånd 1.2844 1.5485 77.35 0.9559 1.0439 0.8376
1.2792 1.5441 77.23 0.9524 1.0375 0.8339
1.2759 1.5414 77.07 0.9502 1.0304 0.8317
Stöd 1.2734 1.5393 76.89 0.9467 1.0272 0.8298
1.2676 1.5346 76.70 0.9445 1.0232 0.8255
1.2624 1.5305 76.54 0.9410 1.0168 0.8221

Ekonominyheter

USD – USD rörde sig nedåt efter ökat risktagande

USD såg baisse rörelser mot många av dess viktigaste valutarivaler i går, där en BNP-rapport från Kina i kombination med bättre än väntat affärsklimatindex från Tyskland fick investerare att söka sig till mer riskfyllda tillgångar. Valutaparet EUR/USD apprecierade så högt som 1,2807 innan det stötte på motstånd och ändrade kurs. Med detta sagt ligger valutaparet fortfarande väl över 17- månaders lägsta som det nådde i fredags. Mot den australiska dollarn fick greenbacken lämna ifrån sig 100 punkter under hela dagen innan den iscensatte en korrigering.

Inför den här handelsdagen väntas ett parti av rapporter från USA vilka väntas generera svängningar på marknaden. Både PPI och TIC långsiktiga inköpssiffror som släpps 13:30 och 14:00 GMT respektive, är prognostiserade att visa positiv tillväxt i den amerikanska ekonomin. Det är möjligt att varje positiv amerikansk rapport kommer att spä på risktagande bland investerare, vilket i sin tur kan skicka USD än lägre. Trots detta förblir valutahandlare försiktiga om att positionera sig långt i valutor såsom euron. Skulle USD vända till hausse i dag igen, blir det sannolikt en tillfällig trend.

EUR – Tysk statistik ger euron ett lyft

En positiv BNP-rapport från Kina kombinerat med en bättre än väntat tysk ZEW affärsklimatindex ledde till att vissa investerare antog ett större risktagande under gårdagens handel. Euron fick ett kraftigt uppsving mot dess säkrare valutarivaler som ett resultat av nyheterna. Mot den amerikanska dollarn steg euron så högt som till 1,2807 innan den retirerade under kvällens handel. Ändå håller sig valutaparet EUR/USD väl över 17- månaders lägsta som nåddes förra veckan på 1,2624. Valutaparet EUR/JPY som nyligen nådde ett 11- årslägsta, stack upp långt över 100 punkter innan det stötte på motstånd under gårdagens eftermiddagshandel.

Analytiker fortsätter att varna för att alla uppgångar som lyckats kommer sannolikt att vara kortlivade. Problemen kring euroområdets skuldkris är för stora för att ignorera och kommer sannolikt att växa om inte betydande åtgärder sker i en nära framtid. För närvarande förblir investerare oroliga för att Grekland kommer att behöva ställa in sina betalningar på sina skulder, medan det förväntas allmänt att EU kommer att sänka styrräntan inom den närmaste tiden. Medan positiv global statistik sannolikt kommer att stödja de mer riskfyllda valutorna såsom euron på kort sikt, kan de inte i långa loppet iscensätta en långsiktig återhämtning.

CAD – BOC lämnade styrräntorna oförändrade; CAD led små nedgångar

Nyheter om att den kanadensiska centralbanken (BOC) skulle lämna de nationella styrräntorna på 1 % kom inte som en chock för många valutahandlare då åtgärden var mycket väntat. Antagandet av att en svag global statistik och euroområdets skuldkris skulle hindra Kanada från att höja styrräntorna för åtminstone ytterligare ett år, ledde till att fick CAD fick se nedgångar av mindre karaktär i handeln igår.

I dag kommer BoC penningpolitiska rapport och presskonferensen kommer sannolikt att kasta ett ljus över det aktuella läget i den kanadensiska ekonomin. Skulle nu BoC måla upp en negativ ekonomisk bild av det ekonomiska läget den närmaste tiden, kan CAD få ta betydande nedgångar under kvällens handel.

Råolja – Positiv global statistik satte fart på råoljepriset

Priset på råolja steg över 101 dollar per fat i går, med positiv global statistik som ledde till risktagande bland investerare. Priset på olja ökar vanligtvis tillsammans med euron, då råvaran blir mer attraktiv för internationella investerare när det finns en svag US-dollar. Med detta sagt lyckades oljepriset inte behålla sin hausseartade rörelse och började med en korrigering nedåt vid kvällens handel.

I dag kommer oljepriset sannolikt bestämmas av nyheter från euroområdet. För närvarande har farhågorna om att Grekland kommer att ställa in sina betalningar på sin skuld lett till en återgång av säkra tillflyktsortsvalutor. Om denna trend fortsätter, kommer råoljepriset sannolikt falla som en följd. Valutahandlare kommer också vilja hålla ett get öga på det aktuella läget i Mellanöstern. Ytterligare eskalering i det nuvarande politiska klimatet mellan Iran och västvärlden, kommer sannolikt att driva upp priset på olja kraftigt.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De flesta tekniska indikatorerna visar att paret ligger i det översålda territoriet. Detta indikerar att en korrigering uppåt sannolikt kommer att ske den närmaste tiden. Williams Percent Range ligger för närvarande runt -95 nivån, medan RSI befinner sig under 30 nivån. Ligga långt denna vecka kan vara en klok strategi.

GBP/USD

Efter förra veckans baisse trend, visar de tekniska indikatorerna nu att detta valutapar handlar på neutral mark. Det dagliga diagrammets RSI ligger för närvarande på 40, vilket normalt innebär att inga signifikanta rörelser förväntas inom en snar framtid. Valutahandlare kan kanske vilja ta en avvaktande hållning för detta valutapar i dag.

USD/JPY

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna placerar det här valutaparet i neutralt territorium, vilket innebär att det kan behålla sin nuvarande trend för tillfället. Med detta sagt verkar Bollinger Bands på det dagliga diagrammet strama åt. Om detta fortsätter kan en prisändring börja ta plats. Valutahandlare kommer att vilja ta en vänta och se strategi för detta valutapar.

USD/CHF

Tekniska indikatorer på både de dagliga och veckovisa diagrammen placera detta par i det överköpta territoriet, vilket innebär att en nedåtgående korrigering kan ske. Ett baisseartat kors tycks ha börjat ta form på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, medan det dagliga diagrammets Williams Percent Range har gått över -20 nivån. Valutahandlare kan kanske vilja ligga kort i sina positioneringar.

Wild Card

EUR/CHF

De tekniska indikatorerna visar att detta valutapar kan få se en korrigering uppåt den närmaste tiden. Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett baisseartat kors, medan RSI svävar i det överköpta territoriet. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag, innan en korrigering uppåt sker.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto