Home > Bättre risk/reward för cykliska aktier

Bättre risk/reward för cykliska aktier

Det anser Ulric Grönvall, förvaltare på Danske Invest, i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Han konstaterar att räntekänsliga aktier, såsom bank, bygg och fastighet gått väldigt starkt på slutet, medan konjunkturkänsligt gått väldigt svagt.

”Man får samma bild när man studerar ränte- och råvarumarknaden, så i min värld diskonterar de finansiella marknaderna ganska entydigt i dag en ny konjunktursvacka”, fortsätter Ulric Grönvall som däremot tror att risken för ett nytt konjunkturtapp är liten.

Detta då konjunkturen precis börjat återhämta sig, inga stora stimulanser nyligen har tagits bort och exempelvis både sydeuropeiska länder och amerikanska bolånekunder fått lägre räntekostnader, jämfört med för ett år sedan. Arbetsmarknaden i de flesta länder, undantaget Sydeuropa, är dessutom stabil, framhåller han.

”Sammantaget gör det att jag ser ganska liten risk för en ny konjunktursvacka och därmed tycker jag i dag att cykliska aktier erbjuder bättre ’risk/reward’ än många räntekänsliga aktier”, påpekar han för Nyhetsbyrån Direkt.

Att marknaden inte har rört sig speciellt mycket på grund av Cypern anser förvaltaren har varit rationellt.

”Jag tycker att vi åter fått ett bevis på att när Troikan (eller delar av den) agerar är det med ganska individuella lösningar beroende på vilket land det rör sig om så jag tror i slutändan inte Cypern kommer innebära att marknaden sätter en högre riskpremie på grund av eventuella ökade systemrisker”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt förvaltaren kan kommande rapportsäsong antas bli en repris av den senaste.

”Förutsättningarna har inte förändrats speciellt mycket. Bankernas omvärld ser stabil ut. För de konjunkturkänsliga bolagen är det fortsatt knackigt på sina håll, även om vissa delsegment och geografiska marknader borde blivit bättre och ledande indikatorer på global nivå indikerar viss tillväxt kvartal/kvartal”, säger han med passusen att valutaeffekter kan ha stökat till det på sina håll.

Under de senaste veckorna har klädbolag med brutna räkenskapsår rapporterat. Danske Invests förvaltare konstaterar att denna sektor har haft en svag inledning på året. Förvaltaren tror även att mars kommer att bli riktigt svagt även om förklaringarna i viss mån är temporära.

”Tittar vi i Sverige så inföll löneutbetalningarna (25:e för de flesta) på en måndag både i februari och i mars, vilket är sämsta möjliga löneutbetalningsdag för handeln och påverkar försäljningen en del. Till det kommer att vädret var alldeles för kallt i mars, varför vårkläderna antagligen inte sålde speciellt bra. Påsken låg också i mars. Effekten av det är inte helt given, men kan nog stöka till siffrorna en del”, framhåller han men poängterar samtidigt att handeln på kort sikt har det fortsatt tufft.

”Däremot såg vi i dag att svenska inköpschefer var överraskande positiva, arbetsmarknaden är stabil och räntorna har gått ner något på slutet. Detta sammantaget gör att förutsättningarna för svensk ekonomi och den svenska konsumenten ser förhållandevis ljusa ut, så sträcker vi ut blicken några kvartal så bör detta kunna synas även hos våra klädbolag, framför allt de med hög andel försäljning i Sverige”, kommenterar han vidare.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto