Home > Bättre svensk industriproduktion än väntat i augusti

Bättre svensk industriproduktion än väntat i augusti

Svensk industriproduktion steg 0,4 procent i augusti jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg industriproduktionen 3,2 procent, kalenderkorrigerat.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha sjunkit 0,6 procent i juli jämfört med månaden före och stigit 1,6 procent jämfört med motsvarande månad 2011.

Under tremånadersperioden till och med augusti steg den totala industriproduktionen 3,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadsperiod.

I juli steg industriproduktionen med reviderade 0,2 procent jämfört med föregående månad (+0,3) och sjönk med reviderade 0,9 procent från samma månad föregående år (-0,4).

Utvecklingen inom läkemedelsindustrin och kemisk industri är fortsatt sekretessbelagd.

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,4 procent i augusti, jämfört med månaden före, enligt beräkningar från SCB.

Orderingången från hemmamarknaden steg 1,3 procent medan exportorderingången sjönk 3,1 procent.

Jämfört med samma månad föregående år minskade den totala orderingången med 6,5 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden sjönk 5,1 procent och exportorderingången sjönk 7,5 procent.

Under tremånadersperioden till och med augusti ökade orderingången till industrin med 0,3 procent totalt sett, jämfört med föregående tremånadersperiod.

I juli sjönk orderingången totalt med reviderade 1,6 procent jämfört med månaden före (-0,7) och sjönk med oreviderade 5,4 procent jämfört med samma månad 2011.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.