Home > Bearish Reversal – hög tillförlitlighet

Bearish Reversal – hög tillförlitlighet

Nedan illustreras Bearish Reversal-formationer med hög tillförlitlighet. En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bearish Dark Cloud Cover

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Ingen.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish).
2. Dag 1 i formationen består av en lång grön kursstapel.
3. Dag 2 öppnar över första dagens högstanivå men stänger innanför första dagens body, dock under hälften av kursstapeln totala längd.

Psykologi bakom signalen:
Under upptrenden bildas till slut en kraftig grön kursstapel och dagen efter öppnar kursen med ett gap upp som ytterligare stärker de köpare som spekulerade i fortsatt uppgång efter första dagens långa gröna kursstapel. När en del av köparna börjar ta hem vinsten får det säljarna att bli alltmer osäkra på om ifall det är en topp som håller på att bildas. Den andra dagens långa röda kursstapel med en stängning under halva den gröna kursstapeln skapar oro bland köparna och ju längre ner under mitten av den gröna stapeln stängningen av dag två sker, desto större är chansen för att det är en toppprestation som håller på att bildas. Om inte stängningen sker under mitten av dag ett bör man avvakta minst en dag till innan man navigerar för nedgång.

Köparna inser att de som spekulerat i att tidigt gå kort (blanka) i denna position placerat stoppen vid andra dagens högsta nivå.

Det är önskvärt att denna formation bekräftas med ytterligare en dag som stänger lägre än lägsta nivån dag två och skapar ytterligare en röd kursstapel, som gärna öppnar med ett gap nedåt för att förstärka det negativa stundande sentimentet.

Bearish Kicking

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Oviktig
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearish Separating Lines.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden är oväsentlig.
2. Den första dagens kursstapel är en grön positiv Marubozu utan svansar varken upp- eller nedtill.
3. Dag två öppnar med ett gap nedåt och öppnar under första dagens öppning, därefter skapas en röd negativ Marubozu.

Psykologi bakom signalen:
Det gap som bildas i samband med andra dagens öppning blir ett motståndsområde som behöver testas av innan man kan räkna med stigande kurser. Denna formation är en tydlig signal om att vi bör förvänta oss lägre kurser framöver, oavsett om sentimentet som föregick signalen var bullish eller bearish. I och med att priset den andra dagen aldrig når upp upp till de nivåer som gällde under dag ett, istället öppnade dag två med ett gap nedåt och säljarna dominerade händelseutvecklingen helt och hållet under dag två.

Den andra dagens långa röda kursstapel utan svansar stärker säljarnas självförtroende. Trots att signalen har hög träffsäkerhet är det önskvärt att dag tre öppnar med ett gap nedåt och stänger lägre än andra dagens stängningskurs så att en röd kursstapel bildas.

Bearish Abandoned Baby

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Speciell variant av Bearish Doji Star

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2.  Den första dagen i formationen består av en lång grön kursstapel med relativt små svansar.
3. Dag består av en Doji (samma öppning- som stängningskurs) som öppnar med ett gap uppåt, lägsta nivån når inte ner till högstanivån för första dagens kursstapel.
4. Dag tre öppnar med ett gap nedåt och högsta nivån når inte upp till den lägre svansen på Dojin. Stängningen sker innanför bodyn på första dagens kursstapel. Ju längre ner på första dagens kursstapel stängningen sker, desto bättre sannolikhet för att en toppformation bildats.

Psykologi bakom signalen:
Signalen Bearish Abandoned Baby är en sällsynt formation, de flesta tredagars stjärnformationer (med Dojisar) kan tolkas på ungefär samma sätt. Det gap uppåt som bildas dag 2 stärker köparnas självförtroende, men stängning på nära nog exakt samma nivå som öppningen skapar en viss oro, det kan ju trots allt vara ett tecken på vinsthemtagningar. Tredje dagens öppning med ett gap nedåt bekräftar farhågorna och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet är det önskvärt att dag fyra

Bearish Evening Star

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bearish Evening Doji Star, Bearish Abandoned Baby och Bearish Tri-Star

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen i formationen består av en lång grön kursstapel med relativt små svansar.
3. Dag två består av en liten kursstapel (liten body), färgen saknar betydelse, som öppnar med ett gap uppåt.
4. Den tredje dagen är en lång röd kursstapel  som stänger innanför de begränsningar som första dagens body utgör.

Psykologi bakom signalen:
Den andra dagens kursstapel öppnar med ett gap uppåt, som stärker köparna men handlas inom ett smalt område (liten body), vilket är ett tidigt tecken på att köparna inte längre är så säkra på att uppgången kommer att fortsätta. Tredje dagens stängning inom första dagens body bekräftar nedgången och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta. Önskvärt är att det är ett gap uppåt mellan dag ett och två och nedåt mellan dag två och tre.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet är det önskvärt att dag fyra tre öppnar med ett gap nedåt  eller åtminstone stänger under första dagens lägsta notering för att ytterligare öka sannolikheten för en fortsatt nedgång.

Bearish Evening Doji Star

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bearish Doji Star

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen i formationen består av en lång grön kursstapel med relativt små svansar.
3. Dag två består av en Doji som öppnar med ett gap upp över den första dagens högsta nivå.
4. Den tredje dagen består av en  lång röd kursstapel som stänger innanför begränsningarna som den första dagens body ger.

Psykologi bakom signalen:
Det negativa sentiment som osäkerheten av en Doji efter ett gap uppåt innebär bekräftas dag tre när vi får en röd lång kursstapel som stänger under både lägsta noteringen dag två och stängningen dag två. Tredje dagens stängning inom första dagens body bekräftar nedgången och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta. Önskvärt är att det är ett gap uppåt mellan dag ett och två och nedåt mellan dag två och tre.

Formationen kan bestå av flera Dojisar efter varandra (upp till tre stycken).

Trots att signalen har hög träffsäkerhet och det inte behöver vara några gap mellan varken första eller tredje dagen stärks det negativa sentimentet  om dag tre öppnar med ett gap nedåt. Det negativa sentimentet som denna signal innebär förstärks ytterligare om den fjärde dagen öppnar med ett gap nedåt och gärna stänger under den första dagens lägsta nivå.

Bearish Three

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Three.
Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Tre ganska kraftiga (långa) röda kurs kursstaplar med allt lägre stängningskurser uppträder.
3. Varje dag öppnar innanför föregående dags body och stänger lägre än föregående dag och nära dagslägsta med en liten svans på nedsidan.

Psykologi bakom signalen:
Inga träd växer till himlen och efter en lång tid av uppgång kommer en vändning allt närmare. Bland de som letar efter toppar och vill vara med och blanka tidigt kommer denna vändning helt enligt planen och när de som säljer kort (blankarna) inte möter på något motstånd fortsätter kursen att falla, det får allt fler köpare att ta hem sina vinster och leder till en snöbollseffekt de kommande dagarna.

Formationen ser ut som en nedåtgående trappa där både bottnar och toppar blir lägre för varje dag. Jag tolkar formationen som att allt fler upplever marknaden som överköpt. När marknaden den första dagen öppnar med ett gap uppåt ser köparna till en början det som en förstärkning av trenden, men när säljarna kommer in och ganska enkelt pressar undan köparna, ner under öppningen och lyckas få till en stängning under gårdagens högsta kurs vilket stärker det negativa sentimentet när allt fler köpare väljer att ta hem sina vinster.

Om det skulle visa sig att någon av de två senaste kursstaplarna antar extremt långa proportioner (i förhållande till kringliggande kursstaplar) bör man vara observant på att kursen kan vara på väg att bli översåld. Om den fjärde dagen skulle visa sig bli en grön stapel som stänger ovanför högsta kursen dag tre kan formationen förvandlas till en av de absolut starkaste fortsättningsformationerna Reverse and Go eller en Tretick.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet rekommenderar jag en fjärde dag som bekräftar att det inte är blir en tretick eller en Reverse and Go. Önskvärt är alltså att den fjärde dagen blir en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearish Two Inside

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: En fortsättning- och bekräftelse på en Engulfing (omfamnande) formation och en Bearish Harami.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. De två första dagarna är en Bearish Harami-formation. Dag ett är en kraftfull grön kursstapel följt av en röd kursstapel som öppnar och stänger innanför första dagens body (engulfing).
3. Den tredje dagens röda kursstapel som stänger under andra dagens lägsta nivå bekräftar vändningsformationen.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation är en bekräftelse på både Bearish Engulfing och en Bearish Harami-formation. De första två dagarna är en Bearish Harami och den tredje dagens stängning under andra dagens lägsta nivå bekräftar att sentimentet vänt och att det nu är säljarna som dominerar.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet rekommenderar jag en fjärde dag som bekräftar vändningsformationen. Önskvärt är alltså att den fjärde dagen blir en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearish Two Outside

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: En fortsättning- och bekräftelse på en Bearish Engulfing (omfamnande) formation.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. De två första dagarna är en Bearish Engulfing-formation. Dag ett är en måttlig grön kursstapel följt av en röd kursstapel som öppnar över första dagens högsta nivå och stänger lägre än första dagens lägsta nivå (engulfing).
3. Den tredje dagens röda kursstapel som stänger under andra dagens lägsta nivå bekräftar vändningsformationen.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation är en bekräftelse på Bearish Engulfing-formationen. Den tredje dagens stängning klart under andra dagens lägsta nivå bekräftar att sentimentet vänt och att det nu är säljarna som dominerar.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet rekommenderar jag en fjärde dag som bekräftar vändningsformationen. Önskvärt är alltså att den fjärde dagen blir en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearish Upside Gap Two Crows

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3

Liknande formationer: Bearish Dark Cloud Cover, Bearish Upside Gap Two Crows och Bearish Evening Star.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen kännetecknas av en grön ganska kraftfull kursstapel som stärkerna köparna och upptrenden.
3. Den andra dagen öppnar med ett gap uppåt, men stänger lägre än öppningen och bildar en röd kursstapel med relativt liten body.
4. Den tredje dagen öppnar med ett gap ovanför andra dagens högsta nivå, men inte heller denna dag har köparna det självförtroende som krävs för att driva kursen uppåt. Stängningen dag tre är lägre än andra dagens lägsta nivå. Den tredje dagens kursstapel omfamnar (engulfing) helt och hållet andra dagens kursstapel.
5. Stängningen dag tre skall inte vara under första dagens högsta notering.

Psykologi bakom signalen:

När den tredje dagens kursstapel omfamnar hela andra dagens kursstapel och nära nog täpper till gapet mellan dag ett och två är det ett tecken på att kursen åtminstone i det korta tidsperspektivet har varit överköpt. Köparna känner sig trots att den andra dagen består av en röd kursstapel fortfarande relativt självsäkra eftersom stängningen inte täppte till gapet mellan dag ett och två. När tredje dagen öppnar uppåt tror köparna till en början att trenden åter fortsätter uppåt, men plötsligt (och ordet plötsligt är viktigt i sammanhanget) vänder kursen nedåt och de som tolkade gapet uppåt som att köparna fortfarande hade kontroll blir nu lite skärrade och börjar ta hem vinster eller se till att hålla förlusterna på en kontrollerad nivå (för de som gått in sent). När priset den tredje dagen faller under lägsta nivån dag två står det klart för köparna att uppgången inte längre är så stark. Blankarna strömmar till och har lätt att pressa kurserna när köparna står på kö för att komma ur sina positioner.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet rekommenderar jag en fjärde dag som bekräftar vändningsformationen. Önskvärt är alltså att den fjärde dagen blir en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto