Home > Bearish Reversal – hyfsad tillförlitlighet

Bearish Reversal – hyfsad tillförlitlighet

Nedan illustreras Bearish Reversal-formationer med hyffsad tillförlitlighet. En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bearish Dragonfly Doji

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 1
Liknande formationer: Bearish Hanging Man och Bearish Doji Star.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. En Doji uppträder (samma öppning- som stängningskurs) med en extremt lång svans och ingen svans upptill.

Psykologi bakom signalen:
En Bearish Dragonfly Doji består enbart av en kursstapel som uppträder i slutet av en upptrend. Köparna stärks till en början av att kursstapeln öppnar med ett gap uppåt, men oron tilltar efter som utförsäljningen tar vid redan efter öppningen. I slutet av dagen kommer köparna tillbaks och får till en stängning på samma nivå som öppningen, men i och med att kursen inte orkar över öppningen inser köparna att risken för att säljarna åter kommer tillbaks och säljer ut är överhängande. Skulle kursen nästkommande dag öppna lägre än stängningen kommer köparna vara angelägna att stänga sina positioner och säkra av vinster.

En Bearish Dragonfly Doji är en kraftigare vändningssignal än den närbesläktade Bearish Hanging Man och därmed oxå tillförlitligare.

Trots att signalen har hyfsad träffsäkerhet rekommenderar jag en bekräftelse dagen efter där kursen skapar en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearish Long Legged Doji

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Nödvändig
Antal perioder: 1
Liknande formationer: Bearish Eventing Doji Star.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. En Doji som öppnar med ett gap uppåt.
3. Svansarna på ovan- och undersidan är långa och ungefär lika stora

Psykologi bakom signalen:
En Doji är är ett tecken på att det råder obeslutsamhet mellan köpare och säljare. En Doji med långa svansar på både upp- och nedsidan visar att det gjordes affärer betydligt högre och lägre än öppningskursen men stängningen skedde i nivå med öppningen. Trots att kursen under perioden varit betydligt högre än öppningen och volatiliten så visar stängningen att marknaden tappat känslan för fortsättningen.

En Long Legged Doji fungerar bäst vid toppen efter en uppgångsfas.

Trots att signalen har hyfsad träffsäkerhet rekommenderar jag en bekräftelse dagen efter där kursen skapar en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearish Engulfing

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärd
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearish Engulfing är början på en Bearish Three Outside Down.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen består av en grön kursstapel i riktning med trenden.
3. Den andra dagen öppnar uppåt med ett gap men stänger lägre än första dagens lägstakurs och omsluter hela första dagens kursstapel.

Psykologi bakom signalen:
En Bearish Engulfing (omsluter) består av en lång röd kursstapel som omsluter den första dagens kursstapel helt (även svansarna dag ett). Det är viktigt att bodyn den första dagen är liten, den kan till och med vara en Doji. En Bearisch Engulfing är en viktig omslags/vändningsformation som fungerar bäst i slutet av en uppåtgående trend.

Marknaden är positiv och trenden uppåt med tydlig avsaknad av säljare. Eftersom formationen kommer efter en tids uppgång sitter många av de som planerat att gå in i köppositoner redan positionerade och det tillkommer inte några nya köpare som kan förstärka upptrenden längre. När andra dagen öppnar med ett gap blir marknaden snabbt överköpt. När en kraftfull röd stapel dyker upp som började uppåt, men sedan togs över helt av säljarna innebär det att uppgången helt tappat momentum och det stärker de tidigare trötta säljarna.

En Bearish Engulfing fungerar bäst som vändningsformation om volymen tilltar den andra dagen och ännu bättre kraft blir det om mer än den första dagen omfamnas av den röda stapeln.

Trots att signalen har hyfsad träffsäkerhet rekommenderar jag en bekräftelse den tredje där kursen skapar en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearing Gravestone Doji

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärd
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearish Shooting Star.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen består av en grön kursstapel i riktning med trenden.
3. Dag två öppnar med ett gap uppåt och vi får en Doji med en lång svans på ovansidan, men inte någon svans (eller mycket liten) på nedsidan.

Psykologi bakom signalen:
En Gravestone Doji är en formation där andra dagens kursstapel öppnings-, lägsta- och stängningskurs noteras på samma nivå. Formationen är en topp/vändningsformation som uppträder efter en längre tids uppgång. När en Gravestone Doji uppträder efter ett rally innebär formationen att köparna fortsatt trodde på en uppgång när dagen öppnade, därav det gap som uppstod. Efter öppningen fortsätter köparna att dominera och driver kursen uppåt, helst så långt att en ny topp skapas. Eftersom uppgången pågått en tid är det en del köpare som börjar ta hem vinsten och de som kom in sent får snabbt se sina positioner ligga back. När uppgången mattas av kommer fyndblankarna och köparna visar tecken på utmattning, vilket ytterligare stärker säljarna och köparna sägs dö av utmattning.

Ju längre svansen är på ovansidan, desto högre är sannolikheten för att det är en ny topp vi just sett.

Trots att en Bearish Gravestone Doji har bra träffsäkerhet är det önskvärt med en öppning dag tre som är lägre än stängningskursen för Gravestone Dojin. Ju större gap dag tre öppnar nedåt med, desto större är sannolikheten för en fortsatt nedgång. I andra hand fungerar en bekräftelse som består av en röd stapel med hyfsad body och helst en liten svans på nedsidan.

Bearish Doji Star

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Nödvändig
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearis Doji Star är de första två dagarna i en Bearish Evening Doji Star.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen består av en grön kursstapel i riktning med trenden.
3. Dag två öppnar med ett gap uppåt och vi får en Doji, eller en Spinning Top där svansarna inte får vara speciellt långa.

Psykologi bakom signalen:
Upptrenden fortsätter med full kraft under den första dagen där köparna har fortsatt starkt självförtroende. Dag två öppnar uppåt och köparna strömmar till, men självförtroendet får sig snabbt en knäck hos de sist tillkomna köparna när kursen faller tillbaks och stänger på samma nivån som öppningen. Det avtagande momentumet som Dojin (dött lopp mellan köpare och säljare) innebär och köparna är på väg att tappa kontrollen, många väljer att ta det säkra före det osäkra och säkra av vinsterna ifall dag tre inte skulle fortsätta uppåt. En stjärnformation som detta liknar innebär att marknaden är känslig och säljarna bara väntar på att få visa att de inte är uträknade.

Efter en Bearish Doji Star är det nödvändigt att dag tre bekräftar vändningen. Det sker bäst genom att dag tre öppnar nedåt med ett gap, desto större gap, desto större är sannolikheten för en fortsatt nedgång. I andra hand fungerar en bekräftelse som består av en röd stapel med hyfsad body och helst en liten svans på nedsidan.

Bearish Harami Cross

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärd
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearish Harami Cross är de första av två dagarna i en Bullish Tretick.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen består av en grön kursstapel i riktning med trenden.
3. Dag två består av en Doji med låg volym, som helt omslukas av den första dagens body. Svansarna behöver inte omslukas av första dagens body, även om det är önskvärt.

Psykologi bakom signalen:
Den andra dagens kursstapel når aldrig över (eller under) första dagens topp och botten. Den andra dagens volym är betydligt lägre än det första dagens, vilket är ett tecken på att köparna håller på att tappa självförtroendet och börjar tveka på att kursen skall orka fortsätta uppåt. Till skillnad mot en ”vanlig” Bearish Harami som inte behöver vara en vändningsformation är en Bearish Harami Cross ett tecken på att kursen skall ner. De som sitter i köppositioner bör ta det försiktigt efter denna formation är en effektiv vändningsformation.

Efter en Bearish Harami Cross är det önskvärt att dag tre bekräftar vändningen. Det sker bäst genom att dag tre öppnar nedåt med ett gap, desto större gap, desto större är sannolikeheten för en fortsatt nedgång. I andra hand fungerar en bekräftelse som består av en röd stapel med hyfsad body och helst en liten svans på nedsidan.

Bearish Meeting Lines

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Medium
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärd
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearish Separating Lines och Bearich Dark Cloud Cover.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första dagen består av en grön kursstapel i riktning med trenden.
3. Dag två består av en lång röd kursstapel (kan vara kortare än dag ett) som stänger på samma nivå som dag ett stängde.

Psykologi bakom signalen:
Den första dagen i en Bearish Meeting Line visar att köparna fortfarande dominerar och förstärker upptrenden. När andra dagen öppnar med ett gap upp och sedan vacklar köparnas självförtroende och allt fler börjar ta hem vinster och detta stärker säljarna som lyckas pressa tillbaks kursen hela vägen till föregående kursstapels stängning.

Efter en Bearish Meeting Line är det önskvärt att dag tre bekräftar vändningen. Det sker bäst genom att dag tre öppnar nedåt med ett gap, desto större gap, desto större är sannolikeheten för en fortsatt nedgång. I andra hand fungerar en bekräftelse som består av en röd stapel med hyfsad body och helst en liten svans på nedsidan.

Bearish Advance Block

Bearish Deliberation

Bearish Tri Star

Bearish Two Crows

Bearish Breakaway

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto