Home > Behov att öka arbete för finansiell integration enligt ECB:s årliga rapport.

Behov att öka arbete för finansiell integration enligt ECB:s årliga rapport.

En blandad utveckling för den finansiella integrationen belyser behovet av en ambitiös agenda för en gemensam kapitalmarknad.

Det skriver ECB i sin årliga rapport om finansiell integration i euroområdet, publicerad på fredagen.

Den samlade finansiella integrationen avtog under förra året efter några år av åter ökad integration i spåren av bakslaget efter finanskrisen. De prisbaserade måtten på integration var volatila under 2016 medan samlade kvantitetsbaserade mått planade ut.

”Detta var ett resultat av motverkande effekter inom och mellan olika marknader, delvis influerat av olika ekonomiska utsikter mellan länderna, fluktuerande global riskaversion och politisk osäkerhet. Å andra sidan fortsatte ECB:s penningpolitik att ge stöd åt den finansiella integrationen”, skriver ECB.

Nya kvalitetsbaserade indikatorer visar att riskdelningen fortsatt är låg och att privat finansiell riskdelning inte bidrar med så mycket. Därmed får en stor del av inkomstchocker i medlemsländer ett direkt genomslag på konsumtionen.

Dessa resultat understryker vikten av att fullborda bankunionen och att ta fler steg mot en ambitiös kapitalmarknadsunion. Till exempel bör den nuvarande översynen av reglering som Capital Requirement Directive (CRD) och Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) leda till konkreta och snabba framsteg, inklusive harmonisering och erkännande av nationella särregler. Dessutom kan en förbättring och harmonisering av insolvensregler ge stöd till integrationen och utvecklingen av kapitalmarknaden, enligt ECB.

”Bankunionen och kapitalmarknadsunionen är utan tvivel de två centrala initiativen för att få fram finansiell integration i EU kommande år. De två bör ses som ömsesidigt stöttande för att ta den inre marknaden för finansiella tjänster till nästa nivå”, sade ECB:s vicechef Vitor Constancio i en kommentar.

Rapporten konstaterar vidare att utvecklandet av paneuropeiska banker fortsatt är begränsad. Fortsatta samgåenden och förvärv över gränserna kan bidra till en mycket önskvärd bankkonsolidering i en del medlemsländer utan att skapa lokala konkurrensproblem. Det kan även främja integration i konsumentledet som ökar riskspridningen och bidra till att lösa hanteringen av problemlån, heter det.

Förutom ovan nämnda åtgärder kan enligt ECB även andra hinder för samgåenden och ökad konsolidering över gränserna behöva tas bort. Det kan till exempel inkludera en harmonisering av konsumentskyddet och att se euroområdet som en juridisk enhet vad gäller beräkningen av Basel-kraven för systemviktiga institutioner. En ökad harmonisering av skatterna kan även vara aktuellt, argumenteras det.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto