Home > Ben Bernanke tror på en högre tillväxt i USA

Ben Bernanke tror på en högre tillväxt i USA

Den makroekonomiska motvind som har hållit tillbaka den amerikanska ekonomin kan vara på väg att avta och därmed tillåta en högre tillväxt i USA.

Det sade Ben Bernanke, som vid nästa månadsskifte avgår från sin befattning som chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, vid ett tal i Philadelphia på fredagen.

”Kombinationen av finansiell återhämtning, större balans på bostadsmarknaden, mindre återhållsam finanspolitik, och givetvis fortsatt ackommoderande penningpolitik bådar väl för USA:s ekonomiska tillväxt under de kommande kvartalen”, sade han enligt Bloomberg News.

Kommentarerna lämnades i ljuset av Ben Bernankes snart avslutade åttaåriga chefsskap, och efter att Federal Reserve i december minskade de månatliga obligationsstödköpen till 75 från 85 miljarder dollar.

Angående det sistnämnda sade Ben Bernanke att minskningen inte skulle tolkas som en avvikelse från Federal Reserves åtagande om att föra en ackommoderande penningpolitik under den tid som krävs.

Enligt en Bloombergenkät väntas ytterligare minskningar av stödköpen beslutas om vid nästa policymöte i Federal Reserve. Detta möte äger rum den 28-29 januari, och dessförinnan – på måndag – ska den amerikanska senaten rösta om huruvida Ben Bernanke ska efterträdas av Janet Yellen, som är kandidat till befattningen som Federal Reserve-chef.

Därefter spås stegvisa stödköpsminskningar om 10 miljarder dollar beslutas om även vid efterföljande möten, vilket i så fall medför att stödköpen kommer att vara avslutade i december 2014.

Janet Yellen, som av Bloomberg beskrivs som en arkitekt bakom det stimulansprogram som nu förs, sade i november att hon ämnar vidmakthålla nuvarande penningpolitik tills en ”stark återhämtning” tillåter Fed att ändra sig.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto