Home > Berkshire Hathaway – Diversifiering, utdelningstillväxt, kompoundering

Berkshire Hathaway – Diversifiering, utdelningstillväxt, kompoundering

Många faktorer bidra till en portföljs tillväxt, och en av de viktigaste faktorerna är att ha en diversifierad portfölj. Diversifiering handlar om att skydda portföljen mot oförutsedda händelser, medan utdelning och kompoundering är utformade för att kompensera för kostnaden av överdriven diversifiering.

Det finns inget bättre exempel för att illustrera en lyckad portföljshantering långsiktigt än Berkshire Hathaway. Warren Buffetts investeringsinstrument ligger på 378 000 dollar per aktie, vilket är en enastående nivå.

Buffett förvaltar en portfölj som består av 49 företag och har ett totalt värde på över 300 miljarder dollar. Över 30 av dessa företag betalar utdelning, och över en tredjedel har en strategi för utdelningstillväxt som siktar på tillväxt i åtminstone fem år i rad.

Kompensera för kostnaden av diversifiering via kompounderande utdelning

När man bygger en portfölj finns det två slags risker som investerare måste ha i åtanke – systematiska och icke-systematiska risker. Systematiska risker kallas även marknadsrisker, och kan inte skyddas via diversifiering. Icke-systematiska risker kan dock skyddas via diversifiering genom att lägga till en tillgång som inte korrelerar med den övriga portföljen

Diversifiering kan göras på många olika sätt. Ett av dem är att diversifiera inom en tillgångsklass, en annan är att diversifiera inom en industri. Detta kan gå så långt att man inte äger sin egen arbetsgivares aktier – ja även detta är en form av diversifiering, nämligen att man inte lägger alla ägg (investeringar och lön) i samma korg.

Grundkursen i ekonomi visar att en portfölj som innehåller över 30 värdepapper bör vara diversifierad för att undvika icke-systematisk risk, så till vida att den som förvaltar portföljen respekterar korrelationsprincipen när man lägger till nya tillgångar (det vill säga +1 positiv korrelation, -1 negativ korrelation som de högsta respektive lägsta nivåerna).

Berkshire Hathaways portfölj genererar över 4 miljarder dollar i årlig utdelning, men det är inte alla tillgångar som betalar utdelning. Investerare bör komma ihåg att aktiepriset påverkas av att företaget utannonserar en utdelning. Faktum är att Berkshire är ett intressant fall då de är en ”utdelningsälskare” men betalar inte själva utdelning till sina aktieägare.

Diversifiering är en process som kostar, inte bara i rena pengar utan även i vad det kostar att inte kunna lägga till mer av ett annat företag i portföljen. Buffett har dock över åren bevisat att denna kostnad enkelt täcks av kompounderande utdelning. Detta är en lärdom alla investerare kan ta till sig, oavsett storleken på den portfölj de förvaltar eller vill bygga.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.