Home > Bernankes tal redo att generera tung volatilitet

Bernankes tal redo att generera tung volatilitet

Marknaden hade en relativt lugn dag i går, trots en positiv italiensk tioårig obligationsauktion som signalerade till investerare om en förbättrad ekonomisk situation i euroområdet. I dag blir den viktigaste nyheten sannolikt ett efterlängtat tal från Federal Reserves ordförande Bernanke. Spekulationer om att Bernanke kommer att antyda om nya åtgärder för att stärka den amerikanska ekonomiska återhämtningen i dag, har gett stöd åt de högre avkastningstillgångarna under de senaste veckorna. Skulle det finnas något omnämnande av kvantitativa lättnader i dag, kan mer riskfyllda tillgångar såsom EUR, råolja och guld se stora uppgångar som en följd.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down down
Veckotrend down down down up down up
Motstånd 1.2600 1.5899 79.35 0.9705 1.0399 0.8022
1.2553 1.5847 78.98 0.9659 1.0350 0.7974
1.2524 1.5815 78.71 0.9631 1.0319 0.7945
Stöd 1.2476 1.5763 78.30 0.9587 1.0276 0.7898
1.2447 1.5732 78.06 0.9559 1.0243 0.7869
1.2400 1.5680 77.65 0.9513 1.0192 0.7821

Ekonominyheter

USD – USD i en intervallhandel inför Bernankes tal

USD tillbringade större delen av dagen i går i en intervallhandel mot sina viktigaste valutarivaler, då investerare var tveksamma till att öppna nya positioneringar i USD innan ett viktigt tal från Federal Reserve chefen Ben Bernanke. Valutaparet USD/JPY föll med nära 20 punkter under den europeiska handeln för att handlas så lågt som 78,48. En liten korrigering uppåt senare under dagen fick valutaparet att nå 78,55 nivån. Kontra CAD deprecierade USD med över 15 punkter och nådde så småningom 0,9902 nivån.

I dag kommer allas ögon att vara på ett tal från Federal Reserves ordförande Bernanke som äger rum 14:00 GMT. Analytiker verkar vara splittrade i sina förutsägelser om huruvida det kommer att finnas något omnämnande av nya åtgärder från Fed för att sätta fart på den amerikanska ekonomiska återhämtningen. Om Bernanke nämner en ny runda av kvantitativa lättnader, kan USD inhösta stora nedgångar med investerare som flyttar sina medel till högre avkastningstillgångar. Med detta sagt och med tanke på att amerikanska ekonomiska nyheter har varit i överlag positiva under de senaste veckorna, kan Federal Reserve avvakta med några större meddelanden. I ett sådant fall kan USD återta en del av sina senaste nedgångar.

EUR – Risktagandet gav EUR ett litet stöd

Förväntningar om att den europeiska centralbanken snart kommer att presentera planer på att stimulera den ekonomiska tillväxten i euroområdet, bidrog till att hålla EUR hausseartad under handeln i går. Ändå var investerare i hög grad tveksamma med att öppna nya positioneringar innan de potentiellt betydande amerikanska policytalet senare i dag. Valutaparet EUR/USD steg med mer än 25 punkter under den europeiska handeln för att handlas upp så mycket som 1,2562. Mot AUD var EUR upp med nära 30 punkter för dagen för att så småningom toppa på 1,2158.

När nu marknaderna gör sig redo att stänga för helgen, kommer EUR sannolikt se betydande volatilitet efter ett tal från Federal Reserves ordförande Bernanke, planerad att äga rum 14:00 GMT. Om Bernanke avstår från att nämna kvantitativa lättnader eller andra åtgärder för att öka den amerikanska ekonomiska återhämtningen, kan högre avkastningstillgångar såsom EUR få känna av stora nedgångar. Samtidigt med ECB potentiellt redo att tillkännage sina egna ekonomiska tillväxtåtgärder kan eventuella nedgångar i EUR begränsas.

Guld – Små nedgångar i priset på guld men förblev hausse totalt sett

Efter att ha stigit med nästan 8 dollar för ett uns under första halvan av handelsdagen i går, vände guldpriset till baisse under eftermiddagens handel bland annat med oron för att skuldproblemen i Spanien kan vara större än man tidigare trott. Ändå tillbringade ädelmetallen större delen av dagen runt 1656 dollar nivån, väl inom räckhåll för sitt senaste 4 ½ månaders högsta.

I dag kan guldpriset se en hel del volatilitet innan marknaderna stänger för helgen. Med Federal Reserves chefen redo att ge ett viktigt tal, kommer valutahandlare vilja notera vilken riktning USD tar genom hela handelsdagen. All hausseartad aktivitet från USD kan resultera i att priset på guld vänder till baisse.

Råolja – Råoljepriset utökade sin baisseartade trend

Priset på råolja föll med över 1 dollar per fat i går, efter att en tropisk storm skonade de amerikanska oljeraffinaderierna från några större skador. Dessutom signalerade ett större än förväntat råoljelager från tidigare i veckan att efterfrågan i USA kan minska. Priset på råolja föll till så lågt som 94,22 dollar per fat i slutet av den europeiska handeln, en minskning från ett högsta på 95,57 dollar per fat.

När det gäller i dag kan priset på råolja se ytterligare nedgångar om Federal Reserves ordförande Ben Bernanke avstår från att beskriva konkreta åtgärder för att stimulera den ekonomiska tillväxten i USA under ett tal 14:00 GMT. Om investerarna flyttar sina medel till säkrare tillgångar som en följd av talet, kan USD se uppåtgående rörelse vilket kan leda till att priset på råolja utvidgar sin nuvarande nedåtgående trend.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet närmar sig det överköpta territoriet, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå under de kommande dagarna. Denna teori stöds av Stokastiska Slow på det dagliga diagrammet som har bildat ett baisseartat kors. Ligga kort kan vara att ett bra val för det här valutaparet.

GBP/USD

Medan Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet har passerat in det överköpta territoriet, där de flesta andra långsiktiga tekniska indikatorerna placerar detta par i neutralt territorium. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig den närmaste tiden.

USD/JPY

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat smalna av som signalerar att ett prisskifte kan komma att ske den närmaste framtiden. Dessutom börjar det dagliga diagrammets Williams Percent Range närma sig det översålda territoriet, vilket indikerar att prisskiftet kan vara uppåt. Öppnande av långa positioneringar kan vara det bästa valet för detta par.

USD/CHF

RSI på det dagliga diagrammet har börjat närma sig det översålda territoriet, vilket tyder på att en uppåtgående rörelse skulle kunna inträffa den närmaste tiden. Dessutom har Slow Stokastiska på samma diagram bildat ett hausseartat kors. Ligga långt kan vara en bra strategi för detta valutapar.

Wild Card

AUD/JPY

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt innan marknaden stänger för veckan. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram drivit in i det översålda territoriet. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.