Home > Bestående deflation i Euro-området

Bestående deflation i Euro-området

Mot slutet av förra veckan såg vi hur inflationen i Euro-området fortsatte att peka nedåt. Om inflationsbekämpande politik (fallande inflation) fortsätter under den period vi har framför oss kan deflation bli ett verkligt problem för europeiska ekonomier. Trots massiva lättnadsåtgärder från ECB har konsumtionen inte kommit ikapp kapitalskapandets hastighet.

Liknande förhållanden leder normalt sett till hyperinflation, men den här gången är det annorlunda. För inflation behöver löner också stiga, men som vi har sett i Europa och andra utvecklade regioner är löneökningen just nu lägre än någonsin i modern tid.

Negativ penningcirkulation

Problemet är inte att det finns tillräckligt med pengar utan att pengarna inte används. Penningcirkulation, vilket befinner sig i en fallande trend de senaste 23 åren, kraschar just nu. När detta sker har inflationen ingen chans att återhämta sig då pengarna inte når fram till varor och tjänster.

Förra veckan visades ett av de mest spektakulära diagrammen där vi kunde se information om hushåll. Franska hushålls sparande hoppade med 4,5% efter COVID-19, vilket är en slående ökning oavsett hur man ser på det.

Samtidigt har det offentliga underskottet vidgats till -4,8% av GDP under det första kvartalet, och det finns förväntningar om att underskottet ska fortsätta i samma riktning. Stora gap mellan konsumtion och besparingar hotar att skicka Euro-områdets inflation till nivåer som befinner sig under noll, vilket innebär att det blir allt mer svårt för ECB att möta sina inflationsmål på 2%.

När vi talar om ECB förväntas det att de på torsdagen kommer utannonsera sina räntebeslut. De har inget annat val än att bekräfta den massiva ökningen i banklån till företag inom Euro-området, vilket är en positiv signal att affärsvärlden drar nytta av de extremt billiga villkor som tillhandahålls av ECB.

Medan detta är en positiv utveckling för Euro-området ökar risken för deflation om detta inte även sammanfaller med ökad konsumtion. Att trycka pengar leder inte automatiskt till tillväxt och inflation, vilket indikerar att det någonstans finns en likviditetsfälla.

Om vi dessutom adderar att oljepriserna har minskat de senaste månaderna märker vi en negativ effekt på inflationsförväntningarna under lån sikt, då fallande energipriser är ett betydande hinder för övergripande inflation.

Låg eller ingen ekonomisk aktivitet leder till signifikant dragning till negativ efterfrågan, vilket kan tvinga priserna att sjunka. Per definition innebär minskande priser och högre besparingar deflation.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto