Home > Beställningar på hållbara varor i USA slog förväntningarna

Beställningar på hållbara varor i USA slog förväntningarna

Data för hållbara varor slog alla marknadsförväntningar och hamnade på 15,8%, en ökning från prognosen på 10,3% för maj månad. Dessutom hamnade den sammanlagda siffran, som inte inkluderar beställningen av flygplan då de tenderar att vara extremt volatila, steg även signifikant – upp 4,4% månad över månad efter en uppskattning på 2%.

Den sammanlagda datan anses vara ett bättre riktmärke för trender inom köpbeställningar än den huvudsakliga rapporten över hållbara varor.

Datan återspeglar en stark vändning för den amerikanska ekonomin, och den enda frågan nu är ifall detta bara är temporärt eller om återhämtningen kommer fortsätta?

Positiv data över alla segment

Hållbara varor släpps varje månad och datan hänvisar till hur det gick månaden tidigare. Detta är så kallade hårda produkter, med en livscykel på över tre år – vilket är ett stort åtagande för hushållskonsumtion och även för utgifter på statlig nivå. Bilar, hushållsapparater, datorer och flygplan passar i denna kategori.

Nya beställningar i maj steg med 15,8% jämfört med föregående månad. Även antalet leveranser steg med 4,4% jämfört med april, och lagersaldon följde samma trend – de steg men i en långsammare takt.

Bakom de stora rubrikerna är situationen lite mer komplicerad. Som diagrammet ovan visar ser vi stadiga nedgångar för både mars och april i samtliga områden. Gårdagens data för maj följdes även av en revidering av april månads siffror i nästan alla områden.

När man tolkar data och tittar på procentandelarna gick hållbara varor ned i mars och april med 16% respektive 18%, och gick sen starkt tillbaka i maj med 15,8%. Just nu är detta bara en vändning, och inget annat. Den övergripande nivån ligger fortfarande långt under den nivå som gällde innan pandemin, och vi ser fortfarande en övergripande nedgång inom hållbara varor. Konsumenter känner sig fortfarande inte bekväma med att köpa saker som inte är av högsta vikt, exempelvis livsmedel och andra förnödenheter.

Den skarpa ökningen har ändå överstigit analytikernas förväntningar, vilket är ett bra tecken. Detta visar att positiva ekonomiska överraskningar fortfarande är positiva, trots extrema utmaningar för den amerikanska ekonomin.

Framöver blir det intressant att se hur lång tid det tar för hållbara varor att återhämta sig till nivåer innan COVID-19. Ju snarare desto bättre.

Detta är framförallt viktigt för den sammanlagda datan. Då flygbolagen lider av den mest akuta sänkningen av efterfrågan någonsin bör fokus framöver ligga på Core Durable Goods och inte bara Durable Goods.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto