Home > Blockchain, transparens och tillit på 2000-talet

Blockchain, transparens och tillit på 2000-talet

Världen blir allt mer digital, och det finns inget vi kan göra åt det. Allt runtomkring oss är digitalt, och detta har även nått de finansiella marknaderna.

På sistone har centralbanker i utvecklade ekonomier börjat studera fördelarna med att utfärda sina egna digitala valutor. Det bästa exemplet på det kommer från ECB som redan har patentskyddad ”digital euro”. Detta sägs bara vara en förberedelse på ett framtida scenario då de kan välja att implementera detta.

ECB är inte de enda som börjar ägna resurser åt digital valuta. Andra centralbanker har börjat göra samma sak och allt mer forskningspengar läggs på detta område.

Vad är tekniken bakom dessa projekt baserad på? Blockchain, eller blockkedjan, är den teknik som gör digitala valutor möjliga, och det är denna teknik som ligger till grund för Bitcoin-transaktioner.

Fintech, DLT och Blockchain

Fintech är en förkortning för finansteknologi, och investeringar i detta område har ökat lavinartat bland kommersiella banker. Nystartade Fintech-bolag baserar allt på Distributed Ledger Technology (DLT), så det är viktigt att förstå dessa koncept när man ska göra en investering inom Fintech.

För att hålla det kortfattat är DLT inget annat än en delad databas. Precis som hur man använder Google Docs används DLT av användare som bidrar till ett och samma projekt. Tekniken registrerar förändringar och utlovar bland annat ett mer transparent sätt att hantera information och delade register.

Blockchain är som namnet antyder en kedja av länkade datablock som använder kryptografi. Det härstammar från DLT då det är en rent offentlig DLT.

Centralbanker gillar utvecklingar inom Blockchain i och med hur enkla transaktionerna är i blockkedjan. Först tillskriver kedjan transaktionen en kryptering, sen verifieras den och ett block skapas. Efter det läggs blocket till i kedjan, och transaktionen fullbordas då ledgern uppdateras med ny information.

Transparens och tillit är två egenskaper som centralbankerna värdesätter i blockkedjan, och det är just dessa delar som fungerar som bas för ny forskning inom digitala valutor och dess implementering. Som alltid finns det aldrig rök utan eld, åtminstone när det kommer till stora centralbanker.

Vi kan därför förvänta oss nya utvecklingar inom detta område och även förändringar i lagstiftning för att snabba på processen att implementera digitala valutor. Det digitala racet har bara börjat.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto