Home > Blogg: Indexterminer – ett enkelt sätt att handla index!

Blogg: Indexterminer – ett enkelt sätt att handla index!

Låt oss säga att du har en ide om vart börsen är på väg. Du skulle kunna köpa de aktier som är med i Omx-index men det är inte samma sak som om man hade köpt index direkt och skulle kosta mycket mer i courtage.

Vad man kan göra istället är att köpa en indextermin. När man handlar med en indextermin förbinder man sig att köpa eller sälja den bestämda produkten eller varan till ett visst pris efter ett visst datum. Indexterminer har med andra ord med framtiden att göra, på så vis att indexterminerna ofta är prissatta efter det datum som ”varan” skall levereras på eller som avräkningsdatumet är på. På engelska benämns terminer futures, vilket belyser just detta faktum.

En termins slutdatum är det datum då terminen slutar att handlas och alla öppna positioner stängs för alla parter som handlade i den, det vill säga terminens slutdag eller avräkningsdag. Att indexterminer har ett slutdatum innebär att det till viss mån spekuleras i hur priset på slutdagen gentemot det underliggande indexet eller varan kommer att vara till skillnad mot till exempel handel i en aktie eller fond.

Terminshandelns historia är lång. Ett av de tidigaste exemplen på handel med terminer är den spannmålshandel som bedrevs på handelsplatsen i Dojima i Japan på 1700-talet där man bedrev terminshandel med ris.

I modern tid har terminshandel bedrivits mest i USA. Där började handel med terminer på allvar i mitten av 1800-talet då standardiserade spannmåls- och råvarukontrakt började handlas vilket effektiviserade handeln och gjorde det lättare för till exempel bönder att skydda sig mot oväntade kursfall för den råvara de skulle sälja på marknaden genom att sälja terminer för samma råvara.

På så vis kunde någon som till exempel hade flera ton vete att sälja om en månad men var orolig för att priset skulle falla låsa in sina vinster redan nu genom att sälja veteterminer med leverans en månad i framtiden. På slutdagen var man sedan tvungen att leverera den mängd vete som terminskontraktet specificerade till det pris han hade sålt kontraktet för en månad innan.

Handel med indexterminer är uppbyggd på ett liknande sätt med skillnad att det på slutdagen sker kontantavräkning och aldrig någon fysisk leverans. En annan fördel med terminer är att det är lika lätt att gå kort som lång, det vill säga det är lika lätt att köpa som att sälja, på grund av att instrumentet i grund och botten är ett derivat som kräver säkerhetskrav att handla, normalt ungefär en fjärdedel av köpe- eller säljsumman av terminen. Detta betyder dock å andra sidan att ränta dras på köpe- eller säljbeloppet vilket kostar dig pengar oavsett om du har tillräckligt med pengar på kontot eller inte.

För omxs30-indexet är det börsen själva, det vill säga Nasdaq/omx, som tillhandahåller dess indexterminer.

Sammanfattningsvis är indexterminer ett enkelt och billigt sätt att handla index direkt, men det gäller att veta exakt vad det är man handlar, då det inte alltid är direkt specifierat vad slutmånaden är eller hur stort i kronor eller annan valuta terminen som man vill handla är värd eller för den delen hur likvid eller olikvid den är.

Läs mer om terminer i Options- och warrantskolan

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto