Home > Blogg: Statistik för månadsskiftet april/maj

Blogg: Statistik för månadsskiftet april/maj

Inför kommande månadsskifte april/maj, eller snarare pågående. Statistiken är som alltid beräknad efter stängningskurs och från år 1987 till och med 2013. Denna statistik gäller månadsskifte april/maj. Sista handelsdag i månad är -1 och första handelsdag i ny månad är 1. Handelsdag -8 är 18/4 och handelsdag 8 är 13/5.

Statistik är presenterad i en PDF nedan med grafer och matriser. De översta två grafer är baserade på stängningskurs handelsdag -9 från månadsskiftet och i vertikal axel har ni indexnotering för OMXS30. Första graf uppe till vänster är alla percentiler och kvartiler samt MAX och MIN, överst till höger är förminskad till P90 och P10, andra överst till vänster är förminskad till övre och undre kvartil.

Andra graf överst till vänster är den som är mest användbar och noterar normal range för detta månadsskifte med medel- och medianvärde i mitten av området. 1330 är ett starkt stöd och väldigt osannolikt att det bryter den nivån under denna period. Toppnotering för övre kvartil är ca 1400.

Stapeldiagrammet visar medel och median för varje enskild handelsdag och direkt efter första handelsdag i maj blir det betydligt svagare.

I nedre delen av PDF finns det matriser som visar olika värden för beräknad period och viktigast är win rate % (träffsäkerhet), profit factor och avg. trade % (genomsnittlig vinst per handelstillfälle).

Eftersom handelsdag 83 är slutet av börsens starkaste årliga period och det av en händelse är just handelsdag 1 i denna statistik så kan ni se att där börjar den positiva effekten ta slut. Stapeldiagrammet visar att fram till stängning handelsdag 1 är historiskt rätt starkt och även medel och median i graferna.

Jag skulle säga att från handelsdag -7-(-5) fram till handelsdag 1 är att rekommendera men även -2 till 1 har historiskt gett bra utdelning mot dess risk. Enligt profit factor är det just -2 till 1 som gett bäst betalt under åren.

Drawdown för perioden har ni i graferna men även i matriserna till höger i nedre del. Där finns Max Drawdown, alltså hur lågt det varit någonsin under beräknad period. Sen har ni även medel och median för dess dippar.

April/maj är månadsskiftens toppnoterare och få skiften som kan mäta sig med denna period. Ser man till totalstatistik för alla månadsskiften så är starkast period mellan handelsdag -7 till 4. Köp och sälj enligt statistik sker alltid vid stängning.

Länk till PDF

Följ Tony Dÿring på Twitter:

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto