Home > Blygsam återhämtning för Euro-regionens PMI för tillverkning i maj

Blygsam återhämtning för Euro-regionens PMI för tillverkning i maj

PMI-data för tillverkning i Euro-zonen avslöjades häromdagen. I datan kunde vi se att sektorn fortsätter att sjunka, trots märkbara lättnader i den nedåtgående trenden. Nya beställningar har specifikt fallit skarpt, och även output ligger på rekordlåga nivåer samtidigt som antalet jobb som går förlorade ökar.

Trots de dystra siffrorna går det att märka av en vändning. Framförallt har hårt drabbade Italien sett en siffra på 45,4, deras högsta siffra på tre månader, vilket är bättre än Tysklands 36,6. Detta är en ledtråd att de europeiska ekonomierna långsamt är på väg tillbaka från coronavirus-nedstängningarna, och att tillverkningen kommer öka när kapaciteten börjar närma sig de nivåer som gällde innan krisen.

Europeisk tillverkning nådde sin botten i april

Hoppet ligger nu vid att den europeiska tillverkningen nådde sin botten i april. Ingen bör förvänta sig positiva siffror från ekonomier som är nedstängda, men alla fokuserar nu på hur återhämtningen ska se ut – V-form, L-form, etc.

Medan produktionen fortfarande faller sker det i en långsammare takt. Då den ekonomiska aktiviteten redan har gått i in i kvartalets sista månad skiftar nu fokus till vad som ska hända under det tredje kvartalet. Allt medan restriktionerna börjar lätta är hoppet att europeisk produktion får uppleva stabilisering, och kanske även tillväxt under det tredje kvartalet.

Vi såg intressant utveckling under maj när det kom till priser. Deflationspåtryckningar sprider sig över den europiska tillverkningsindustrin då ingångskostnader föll för 12:e månaden i rad.

Ett problem här är att den nedåtgående trenden för ingångskostnader började långt innan coronavirus-pandemin. Med andra ord har dessa deflationsliknande tillstånd existerat långt innan pandemin, och prisfallet på olja tillsammans med nedstängningarna skickade ned kostnaderna ännu lägre.

På grund av fallande ingångskostnader och utmanande ekonomiska villkor har de flesta företagen valt att även sänka sina produktionspriser. Därför har deflationen intensifierats under dessa månader av nedstängning, vilket visar det verkliga hotet för ECB:s penningpolitiska beslut.

Vi bör här nämna att Euro-länderna är tjänstebaserade ekonomier, vilket innebär att tjänster står för en större del av sammanlagd GDP än tillverkning. Med det sagt kommer investerare fokusera på ECB:s svar på att hitta rätt penningpolitiska väg i Euro-området om PMI för tjänster inom europeiska ekonomier bekräftar deflationspåtryckningar.

Allt fler företag har varit tvungna att göra nedskärningar. Svag efterfrågan påverkar inte bara produktionspriser men även antalet anställda i sektorn. Om sektorn inte kan sakta ned antalet jobb som går förlorade kommer återhämtningen bli svår.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.