Home > BNP-siffror och detaljhandel på torsdagen

BNP-siffror och detaljhandel på torsdagen

Sveriges ekonomi utvecklades överraskande starkt under första halvåret i år, trots att många ekonomer befarade svag eller negativ BNP-tillväxt på kvartalsbasis.

Vägledande utfallsdata för tredje kvartalet antyder nu att farhågorna om negativ tillväxt åter kan komma på skam, men det skulle i så fall kunna indikera en ännu större fallhöjd i BNP för fjärde kvartalet.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas BNP ha stigit 0,2 procent jämfört med andra kvartalet och med 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Riksbankens prognosbana från i oktober antydde att BNP skulle stiga knappt 0,2 procent jämfört med andra kvartalet och knappt 0,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.

Nordea ligger nära konsensus och tror att BNP ökade 0,2 procent på kvartalsbasis och 0,7 procent i årstakt.

”De stora överraskningarna i BNP-utfallen tidigare i år motiverar en viss ödmjukhet för prognosen. Riskbilden är balanserad. Produktionssiffrorna pekar på nedåtrisker medan de svårbedömda investeringarna kan ha varit starkare än prognoserat”, skrev Nordeas chefekonom Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

Samtidigt som BNP-statistiken kommer detaljhandelsstatistik för oktober. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas försäljningen ha ökat 2,6 procent jämfört med oktober 2011, en nedväxling från oväntat höga 4,6 procent i september.

”Efter det kanske alltför starka septemberutfallet räknar vi nu med en viss negativ rekyl i oktober. Trots mestadels svaga makrotrender den senaste tiden tror vi att motståndskraften för detaljhandeln bör vara kvar och främja en måttligt bra tillväxttakt även under det fjärde kvartalet”, skrev Handelsbanken i ett marknadsbrev.

På den internationella agendan står tysk arbetslöshet i oktober klockan 9.55. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas antalet arbetslösa ha ökat med 16.000 personer och arbetslösheten legat kvar på 6,9 procent.

Klockan 11.00 är det dags för euroområdets konjunkturbarometer för november. Här räknar analytikerna med att den samlade konfidensindikatorn var oförändrad 84,5 jämflört med i oktober.

Konfidensindikatorn för industrin väntas ha stigit till -17,1 från -18,0 medan hushållens konfidensindikator väntas ha sjunkit till -26,9 från -25,9, i linje med det preliminära utfallet.

På eftermiddagens USA-agenda är det i första hand den andra, reviderade beräkningen av BNP för tredje kvartalet som tilldrar sig intresse. Statistiken släpps klockan 14.30 och analytikerna i Bloomberg News enkät tror att BNP i beräknad årstakt kommer att revideras upp rejält till 2,8 procent från 2,0 procent i det första estimatet. Framför allt är det lagerposten och nettoexporten som väntas revideras upp.

”Vi räknar med en betydande upprevidering av tredje kvartalets BNP, men den extra tillväxten innebär inte att ekonomin är starkare. Den inhemska efterfrågan – som är den viktigaste drivkraften för tillväxten – kommer troligen inte att ändras speciellt mycket i denna revidering, och vara fortsatt ganska svag”, skrev Citigroup i ett marknadsbrev.

Privatkonsumtionen väntas enligt Bloomberg News prognosenkät ha revideras ned svagt, till 1,9 procent från första rapporterade 2,0 procent.

Från USA kommer klockan 14.30 också den sedvanliga veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa, som väntas ha sjunkit till 390.000 förra veckan från 410.000 veckan före dess. Stormen Sandy har lyft antalet nyanmälda arbetslösa de senaste två veckorna.

”Det kan ta många veckor för statistiken att normalisera sig till trenden före stormen”, skrev Citigroup i ett marknadsbrev.

Klockan 16.00 kommer statistik över kontrakterade husköp i oktober, där analytikerna räknar med en uppgång på 1,0 procent efter en ökning med 0,3 procent i september.

Under dagen ska också USA:s finansminister Timothy Geithner träffa kongressledare från demokraterna och republikanerna för att diskutera budgetstupet, de automatiska åtstramningar som träder i kraft vid årsskiftet om politikerna inte kan enas om annat.

På onsdagen kom optimistiska uttalanden om att en överenskommelse kommer att nås, från såväl representanthusets republikanske talman John Boehner som president Barack Obama.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto