Home > BNP-tillväxt accelererar i Euro-området

BNP-tillväxt accelererar i Euro-området

EU-toppmötet som alla såg fram emot ägde rum förra helgen, och ett avtal nåddes tidigare under veckan. Detta togs emot med jubel från de finansiella marknader, men även institutioner och regeringar. Alla hade positiva saker att säga om avtalet som innebär gemensam skuld och en gemensam finansiell politik.

Medan avtalet fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie skapar det förutsättningar för liknande åtgärder. Plötsligt ses inte euron som en valuta som är dömd att misslyckas utan som ett bra alternativ till andra valutor.

Sedan öppningen på måndag har euron stigit på valutamarknaden, både allmänt och på vissa kors. EURUSD nådde 1,16 sent på onsdagen samtidigt som EURJPY-korset översteg 124 för andra gången på två månader.

Uträkningar görs redan. EU:s återhämtningsfond ansvarar själv för att förflytta BNP för Euro-området, dock inte lika mycket för alla länder. Om vi betänker denna variabel var EU-toppmötet en succé.

BNP-tillväxt kan återhämta sig till nivåer innan pandemin sex månader tidigare

De långa förhandlingarna på toppmötet avslöjade hur komplexa diskussionerna var. Den ursprungliga planen som gjordes offentlig av EU-kommissionen för ett par månader sedan innehöll 750 miljarder euro i bidrag och lån.

De norra medlemsländerna insisterade på mer lån istället för bidrag, medan de södra medlemsländerna var ute efter det motsatta. För att nå en kompromiss delades återhämtningsfonden (RFF), som är endast en del av de 750 miljarderna, mellan lån och bidrag. För att nå ett avtal försvann de flesta av de nya idéerna som fanns i den ursprungliga planerna. Behovet av pengar var större än behovet för strategi visade det sig.

Som vi nämnde tidigare blev marknaderna väldigt glada över resultatet. Om vi endast betänker Euro-områdets BNP har de rätt att vara glada. Återhämtningsfonden bör sätta fart på tillväxten i Euro-området, och kommer addera mellan 0,5% och 2% till individuella länder.

Till följd av detta förväntas BNP för Euro-området återhämta sig till nivåerna innan pandemin sex månader tidigare än förväntat – sent under 2021 snarare än mitten av 2022. Det är fortfarande mycket som måste göras, men det är positiva siffror.

Som alltid bör man ta siffrorna med en nypa salt. Medan uträkningarna är korrekta antar de att andra faktorer håller sig stabila under tidsramen.

Med andra ord kan en förvärrad pandemisk situation förändra uträkningen. Nu finns det åtminstone ett precedensfall som visar hur åtgärder kan genomföras för att lösa pengaproblem.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto