Home > BOE höjer räntorna igen, ECB oförändrad – Marknadsuppdatering

BOE höjer räntorna igen, ECB oförändrad – Marknadsuppdatering

  • Bank of Englands räntehöjning är den andra på två månader, medan Europeiska centralbankens beslut att inte höja räntorna följer ett liknande steg i december förra året.

  • Inflationen har stigit till flera decenniers nivåer i Storbritannien och USA, med Fed inställd på att höja räntorna i mars.

  • Aktierna var lägre i Europa efter BoE:s beslut.

Europeiska aktier handlas lägre när marknaderna reagerar på en andra räntehöjning från Bank of England. Investerare är också angelägna om ytterligare penningpolitiska kommentarer från Europeiska centralbanken.

På aktiemarknaden sjönk det paneuropeiska Stoxx 600-indexet med 0,6%, och stora förlorare på dagen var det franskbaserade big data-analysföretaget Atos och Tysklands återförsäkringsbolag Hannover Rueck på -6% respektive -4%. Å andra sidan ökade den brittiska jätten Compass Group med 7,8% för att leda vinnarna.

Det brittiska riktmärket FTSE 100 sjönk med 0,4%, medan tyska DAX och Frankrikes CAC hade fallit 0,45 respektive 0,2%.

Bank of England i back-to-back-räntor sedan 2004

Bank of England höjde på torsdagen räntorna för andra gången på lika många månader, vilket gör det till första gången som den brittiska centralbanken höjt räntorna back-to-back sedan 2004.

Bankens andra överraskande drag kommer mitt under marknadens förväntningar på räntehöjningar i USA, med Fed som pekar på en höjning i mars.

BoE:s beslut innebär att räntan kommer att höjas med ytterligare 25 punkter till 0,5%, efter förra decembers höjning med 15 punkter till 0,25%.

Europeiska centralbanken släppte också ett penningpolitiskt uttalande på torsdagen och valde att inte höja räntorna efter ännu ett möte.

ECB har hållit refinansieringsräntorna på 0%, marginalutlåningen på 0,25% och på -0,5% för euroområdets inlåningsfacilitet.

BoE:s drag kommer när centralbankerna försöker kontrollera den stigande inflationen när de skär ner på stimulansutgifterna som inleddes under höjden av den globala coronavirus-pandemin 2020.

Storbritanniens inflation steg med 5,4% på årsbasis i december förra året, och nådde sin högsta nivå på 30 år, medan inflationen i USA steg till en 40-årig högsta nivå.

Samma bild replikeras över hela Europa, vilket gör att ECB:s beslut att bibehålla status quo för styrräntor väcker frågan om när, och inte om, det håller längre.

Investerare inväntar ett uttalande från ECB:s Christine Largade.