Home > BOJ meddelar oförändrad penningpolitisk hållning

BOJ meddelar oförändrad penningpolitisk hållning

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte på tisdagen att låta den penningpolitiska hållningen vara oförändrad, skriver Bloomberg News.

BOJ kommer att fortsätta att genomföra marknadsoperationer så att den monetära basen ökar i en takt på omkring 60.000-70.000 miljarder yen per år.

Bank of Japan konstaterar att den japanska ekonomin har ökat takten, och beträffande den globala ekonomin ser centralbanken att den är på väg mot en gradvis återhämtning trots en trög utveckling inom tillverkningsindustrin.

”I detta läge har exporten börjat ta fart. Företagens investeringar visar fortsatt motståndskraft inom tjänstesektorn och tycks ha slutat försvagas som helhet. Offentliga investeringar har fortsatt öka och husinvesteringar har generellt tagit fart. Privatkonsumtionen har varit fortsatt uthållig med stöd av ett förbättra konsumentsentiment”, skriver Bank of Japan.

Mot bakgrund av denna utveckling för efterfrågan såväl hemma som utomlands noterar centralbanken att industriproduktionen har börjat ta fart. Samtidigt är de finansiella förhållandena ackommoderande.

Betträffande prisutvecklingen så har årstakten för kärn-KPI, KPI exklusive färska livsmedel, varit fortsatt negativ till följd av förra årets rörelser i energirelaterade varor och varaktiga konsumentvaror. Men vissa indikatorer tyder på att inflationsförväntningarna har börjat stiga.

Bank of Japan bedömer att den japanska ekonomin kan återvända till en måttlig återhämtningsbana, och att årstakten i KPI kan röra sig gradvis mot positivt territorium.

Det kvarstår dock betydande risker, inklusive utsikterna för de europeiska skuldproblemen, USA:s tillväxtmomentum samt utsikterna för tillväxt- och råvaruexporterande ekonomier.

BOJ konstaterar att de kommer att fortsätta med kvantitativa och kvalitativa lättnader, med syfte att nå inflationsmålet på 2 procent, så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla målet på ett stabilt sätt. De kommer att ta hänsyn till såväl uppåt- som nedåtrisker för den ekonomiska aktiviteten och priserna, och göra lämpliga justeringar därefter.

”En sådan penningpolitik kommer att stötta det positiva momentumet i den ekonomiska aktiviteten och finansmarknaderna, bidra till en uppgång i inflationsförväntningarna och leda Japans ekonomi till ett slut på den deflation som varit i nästan 15 år”, skriver BOJ.

Takahide Kiuchi föreslog att BOJ ska försöka nå inflationsmålet på 2 procent på medellång till lång sikt och utforma kvantitativa och kvalitativa lättnader som intensifierade åtgärder med en tidsram för cirka två år. Detta förslag röstades ned med siffrorna 8-1.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto