Home > Boliden allt mer intressant på lång sikt

Boliden allt mer intressant på lång sikt

Boliden (veckodiagram)
Boliden (veckodiagram)

Den bilden ger ett antal analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av, sedan den församlade analytikerkåren fått tillfälle att besöka den nya e-skrotanläggningen i Rönnskär samt jättegruvan Aitik utanför Gällivare.

”Vår huvudsakliga slutsats är att det endast finns en begränsad uppsida vad det gäller produktionen i närtid, men på lång sikt börjar det se intressant ut”, skriver till exempel Cheuvreux gruvanalytiker.

Det som tilldrar sig det kanske största intresset är kopparfyndigheten Laver, inte långt från Aitik. Denna klassificerades i samband med kapitalmarknadsdagarna som en mineraltillgång, en uppgradering från den tidigare benämningen ”prospekteringsresultat”.

Utvecklingen av området befinner sig dock i ett mycket tidigt skede, påpekade bolagsledningen tydligt, och några stora investeringsbeslut har ännu inte fattats. Flertalet analytiker påpekar att det kan dröja närmare tio år innan produktion kan vara igång, om Boliden skulle bestämma sig för att sätta spaden i marken i större skala.

Ett av orosmomenten gällande Laver är att den ingående metallhalten i området förefaller att vara låg, ännu lägre än i Aitik. Detta behöver emellertid inte nödvändigtvis vara något hinder.

”Då Boliden lyckats producera till en låg kassaflödespåverkande kostnad i Aitik, tror vi att det finns en potential för att bolaget ska kunna kopiera detta i Laver”, menar Cheuvreux.

Mer organisk tillväxt ser analytikerna framför sig vid koppargruvan Aitik. För närvarande pågår en expansion för en ökning av malmproduktionen till 36 miljoner ton per år, som efter diverse kostnadsproblem i dagsläget verkar löpa någorlunda enligt plan. Nästa fas i expansionen, med sikte på 45 miljoner ton, ligger nu på ritbordet.

”Vi lyfter fram Bolidens expansionsmöjligheter vid Aitik, som, med endast minimala investeringar för att uppnå 45 miljoner tons malmhantering, kan addera ytterligare 16.000 ton kopparproduktion så tidigt som 2015-2016”, skriver Goldman Sachs.

Viss betänksamhet noteras dock för utvecklingen av kopparhalten i den brutna malmen. Enligt den senaste revideringen av brytplanen, som presenterades på fredagen, kommer snitthalten under 2013 att vara något lägre än i den tidigare prognosen. För åren 2015 till 2019 väntas den dock överstiga tidigare uppskattningar, för att under de följande tre åren åter bli lägre.

”Volymerna i Aitik är fortfarande inte stabila och den nedgradering av snitthalterna som vi fruktade blev verklighet. Vidare kommer vi antagligen att se ännu lägre halter om expansionen blir verklighet”, kommenterar Nordeas analytiker.

Flera analytiker noterar också med tillfredsställelse Bolidenledningens besked om att utbyggnaden av Garpenberggruvan fortgår enligt tidsplan och inom budget.

Av de sex analyser Direkt läst höjs riktkurserna i två, medan övriga lämnas oförändrade. Några rekommendationsförändringar har inte noterats.

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto