Home > Boliden i fortsatt konsolideringsfas

Boliden i fortsatt konsolideringsfas

Boliden (BOL) som fortfarande befinner sig i stark upptrend med stöd av höga råvarupriser och positiva förväntningar inför fredagens rapport. På grund av den relativt låga volatiliteten i aktien finns det nu en möjlighet att gå in till låg risk med chans till kursrally om förväntningarna infrias.

Kopparpriset trendar starkt och bröt under veckan upp och tangerade 10000-dollarsnivån för första gången någonsin utan att Boliden följde med, vilket leder oss att tro att ett utbrott uppåt är mer sannolikt än nedåt. Utvecklingen på råvarumarknaden under senare delen av förra året har också återspeglats i Bolidens kursutveckling och vinstlyft är att vänta från gruvjätten. En varningsflagg måste dock höjas för eventuell dollarstyrka som kan sätta press på koppar- och zinkpriset och därigenom aktien vid nedgångar i dessa under veckan som kommer.

Aktien befinner sig för tillfället i en långsiktig upptrend och konsoliderar under låg volym i intervallet 132,20 – 143,50 vilket fungerar som kortsiktiga stöd och motståndsnivåer i avvaktan på rapporten. Priset har också vänt två gånger vid MA 50 vilket indikerar att köparna inte släppt taget om aktien och stärker bilden av en bullflaggs-liknande konsolidering. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen candlestick-formation för uppgång har presterats än, var därför observant på hur volymen innan och runt rapporten utvecklar sig då det kan ge en tidig indikation om sentimentet hos mer långsiktiga investerare och fondkapital.

I och med att caset är under uppbyggnad så finns det flera placeringsalternativ beroende på vilken tidshorisont man tittar på i sin handel. Den aggressive spekulanten köper in sig inom konsolideringsintervallet på rapportspekulation och säljer vid första motståndet på 146 kr. Det längre caset siktar mot all-time-high runt 160 – 65-intervallet där den mer försiktige köper in sig efter rapporten vid ett utbrott upp över motståndet vid 143,50-nivån.

Som avslutande kommentar angående vilken exponering man ska välja mot caset så har den implicita volatiliteten i Boliden-optionerna stigit inför rapporten. Detta stärker förväntan om stora kursrörelser men gör att köp av aktien eller ett linjärt prissatt derivatinstrument som en CFD eller ett certifikat kan vara ett bättre alternativ till en option eller warrant denna gång.

Stöd- och motståndsnivåer:
Stöd: 132,20, 126,80, 117
Motstånd: 140, 143,50, 146, 164 (all time high)

Boliden
Boliden
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto