Home > Boliden köpvärd enligt investmentbanken Morgan Stanley

Boliden köpvärd enligt investmentbanken Morgan Stanley

Marknaden har blivit alltför pessimistisk om gruvbolaget Bolidens framtid och överdriver de utmaningar som bolaget står inför. Dagens låga värdering innebär ett köptillfälle.

Det skriver investmentbanken Morgan Stanley i en analys daterad den 28 november, i vilken rekommendationen för Boliden höjs till övervikt från tidigare jämvikt.

”Med marknadens konsensusprognoser för framtida avkastning på kapital på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen, menar vi att förväntningarna är felaktiga”, skriver bankens analytiker.

Tvärtom finns det mycket som talar i Bolidens favör framöver, inte minst att investeringsprogrammet når sin topp under 2013.

”Investeringstakten toppar ut under 2013, medan produktionen kommer att fortsätta växa med i snitt 7 procent om året tack vare expansion och ökade snitthalter under 2013-2016”, fortsätter analytikern.

Kombinationen av avtagande investeringskostnader och stigande produktion innebär att det fria kassflödet kommer att förbättras markant, resonerar Morgan
Stanley.

Bolidens smältverk, där framför allt Rönnskärsverken lider av störningar, oroar inte.

”Vi räknar med en återgång till lönsamhet för smältverken, huvudsakligen till följd av högre smältlöner 2014”.

Problemen i Rönnskär, som Morgan Stanley medger motverkar vinstutvecklingen, bedöms vara tillfälliga och ”väl förstådda”.

Slutligen ser Morgan Stanley endast en minimal risk att Bolidens ledning inte ska lyckas allokera kapital på ett effektivt sätt, mot bakgrunden av tidigare framgångar och stabila utdelningspolicy.

Boliden handlades vid 10-tiden på torsdagen till 94:10 kronor, en uppgång med 3,8 procent för dagen. Bolaget intog därmed toppositionen i storbolagsindex OMXS30.

Boliden
Boliden

AV: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto