Home > Boliden: Stark gruvproduktion, men Aitik en besvikelse 2kv.

Boliden: Stark gruvproduktion, men Aitik en besvikelse 2kv.

Det andra kvartalet var en knepig period med stora underhållsstopp, engångsposter och en ny gruva som bidrog till resultatet under bara en månad. Produktionen var trots detta överlag stabil och egentligen ser vd Lennart Evrell bara ett stort minustecken.

”Kopparproduktionen vid Aitik var en stor besvikelse, det är en ständig kamp. Vi har problem med krossarna och vi har problem med att planera vilka områden vi ska bryta i. I övrigt har allt gått mycket bra”, sade han vid tisdagsmorgonens resultatpresentation.

Att ge några riktigt goda prognoser för produktionen och metallhalt i Aitik framöver är därför svårt, betonade Bolidenchefen. Först i mitten av augusti väntas alla tre krossarna vara i produktion.

Bättre såg det dock ut vid övriga gruvor, inte minst vid Garpenberggruvan. Totalt sett var gruvproduktionen av såväl koppar som zink högre än analytikerna väntat.

Någon höjning av prognosen från de 2,5 miljoner ton anrikad volym årligen som gäller officiellt för Garpenberg ville Lennart Evrell dock inte ge.

”Vi har interna mål som är något högre än de kommunicerade målen, men jag tror att vår guidning om 2,5 miljoner ton är vad ni ska räkna med. Men där känner vi oss säkra”, sade Lennart Evrell som svar på en analytikerfråga.

Även koppargruvan Kylylahti har varit ”mycket, mycket stark” under kvartalet,

Vad gäller den irländska zinkgruvan Tara var produktionen stabil under kvartalet.

”Vi hade knappt vågat tro att den höga nivån skulle bestå, men de åtgärder vi genomfört har fått effekt. Med det sagt ligger vi nog nu på nivåer som är över det normala. I det tredje kvartalet kommer vi sannolikt inte att ligga på samma höga nivå”, sade Bolidenchefen.

Den nyligen förvärvade koppar- och nickelgruvan Kevitsa i Finland har ingått i Bolidens resultat en månad och Lennart Evrell vill ännu inte dra några slutsatser om hur den ska utvecklas.

”En enstaka månads resultat ska inte extrapoleras över ett kvartal eller ett år. Jag tror att vi är mer eller mindre kassaflödesneutrala om produktionen bibehålls. Kvartalet visar att vi har situationen under kontroll och vi är nöjda med vad vi köpt”, sade Lennart Evrell och utlovade mer information i ett senare skede.

De kostnader för efterbehandling av gruvor som tyngde resultatet med 87 miljoner kronor är rimliga att betrakta som engångskostnader, menade vd:n vidare. Det är dock inte omöjligt att nya sådana kostnader kan uppkomma i framtiden, då bolaget har en rad gamla nedlagda gruvor i Sverige som kan kräva förnyad efterbehandling.

Totalt uppgick Bolidens rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager till 901 miljoner kronor. Väntat var enligt SME Direkt 712 miljoner. Nettoresultatet landade på 619 miljoner kronor. Väntat här var 546 miljoner.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster och avsättning för efterbehandling av gruvor med en positiv nettoeffekt på 122 miljoner kronor.

Boliden handlades vid 9.45-tiden till 183:90 kronor, en uppgång med 3,5 procent för dagen.

Boliden (dagsdiagram)

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto