Home > Boliden väntas rapportera nytt svagt kvartal

Boliden väntas rapportera nytt svagt kvartal

Produktionsproblem och låga metallhalter i bruten malm gjorde att gruvbolaget Boliden under det fjärde kvartalet inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Inför det första kvartalets rapport väntas en liten förbättring, men överlag är analytikerna försiktiga i sina prognoser.

Fokus är framför allt på hur produktionen utvecklats, om de tekniska problemen lösts och på hur den långa vintern påverkat verksamheten vid Aitikgruvan utanför Gällivare.

Den bilden ger några analytiker när Nyhetsbyrån Direkt stämmer av förväntningarna inför rapporten.

”Jag tror att kvartalet kommer att präglas av låga produktionsvolymer i Garpenberg och Tara. Det finns också en risk att den kalla vintern haft en negativ effekt på produktionen i Aitik”, säger Fredrik Agardh, analytiker på Handelsbanken Capital Markets.

Inte heller Christian Kopfer, analytiker på Nordea, väntar sig någon stor förbättring jämfört med det fjärde kvartalets resultat.

”De faktorer som drev besvikelserna sist ligger fortfarande kvar. Taragruvan blir allt dyrare att driva och i Aitik ligger risken på nedsidan vad det gäller produktionen”, säger han.

En något mer optimistisk ton anslås av Deutsche Bank.

”Vi räknar med att Boliden i det första kvartalet har gynnats av en mer stabil operativ miljö /…/ och problemen vid Aitik och Tara löstes före det förra kvartalets utgång”, skriver banken.

Under det fjärde kvartalet var produktionsvolymerna lägre än tidigare för samtliga metaller utom guld. Vid koppargruvan Aitik var orsaken produktionsstörningar, medan brytningen vid zinkgruvan i Garpenberg skedde inom områden med svårmalen malm med relativt låg metallhalt.

Taragruvan på Irland lider av höga produktionskostnader, varför känsliga diskussioner förs med berörda fackföreningar. Till den osäkra situationen kring Tara hör också att gruvans nyblivne chef plötsligt lämnade sin post i februari, utan närmare förklaring.

Enligt SME Direkts sammanställning av tio analytikers prognoser väntas i snitt ett rörelseresultat justerat för omvärdering av lager om 843 miljoner kronor (1.217), marginellt högre än det fjärde kvartalets 818 miljoner. Vinst före skatt väntas uppgå till 630 miljoner kronor (1.463)

Liksom sist är det affärsområdet Gruvor som väntas stå för majoriteten av vinsten, 603 miljoner kronor (822), medan smältverksaffären beräknas bidra med 87 miljoner (631).

Vinterns prisfall på metallmarknaden anses dock inte få någon större betydelse för resultatet den här gången.

”Större delen av nedgången inträffade efter kvartalets utgång. Snittpriserna under årets första månader var höga”, noterar Fredrik Agardh.

Förutom en redovisning av hur produktionen utvecklats hoppas analytikerna på uppdateringar av pågående expansionsprojekt, framför allt i Garpenberg och vid silverutvinningsanläggningen i Kokkola.

”Det skulle också vara bra att få en uppdatering av hur produktionen vid guldgruvan Kankberg utvecklats”, skriver Deutsche Bank.

Rapporten väntas på fredagen den 3 maj klockan 12.00. En rapportpresentation inleds klockan 13.30. Inför rapporten på torsdagen visade köparna stor stryka när de eliminerade bort säljarna som pressat ner kurser till 99,95 kr.

Boliden
Boliden

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto