Home > Bör du sälja dollarn efter novembers dåliga detaljhandelsförsäljning?

Bör du sälja dollarn efter novembers dåliga detaljhandelsförsäljning?

USA:s detaljhandelsförsäljning för november steg mindre än vad marknaden förväntade sig. Borde du sälja den amerikanska dollarn på grund av oroliga konsumenter?

Handelsveckans viktigaste händelse för handlare i amerikanska dollar ligger bakom oss. Federal Reserve i USA fattade sitt sista penningpolitiska beslut 2021, och det var mer hökaktigt än vad marknaden förväntade sig.

För det första fördubblade Fed hastigheten på nedtrappningen av tillgångsköpen samtidigt som den federala fondens ränta hölls oförändrad. För det andra antydde de till fler räntehöjningar under 2022.

Några timmar före Feds uttalande släpptes den amerikanska detaljhandelsförsäljningsdatan för november. Marknaden förväntade sig en ökning med 0,8% under månaden, men de faktiska uppgifterna visade att detaljhandelsförsäljningen svalnade och kom ut på endast 0,3%.

Detta är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna att titta på eftersom konsumenternas utgifter är en ledande ekonomisk indikator. Dessutom, eftersom en nedgång i konsumtionsutgifterna indikerar en avmattning i den ekonomiska aktiviteten, övervakar handlare noggrant förändringar i detaljhandeln.

Även om Feds beslut är hökaktigt för dollarn, kommer det med ett ben. Detta beror på att centralbanker reagerar på tidigare ekonomisk data och deras beslut baseras på tolkning av flera månaders data. Däremot är detaljhandeln framåtblickande, en ledande indikator på ekonomisk hälsa. Därför kan nedgången i detaljhandeln vara viktigare för marknaden än Feds budskap.

Dollarn såldes efter svag detaljhandel i USA

Den amerikanska kunden är mer försiktig med utgifterna inför julhelgen. Den amerikanska detaljhandelsförsäljningsdatan från november pekar på en dämpad start på helgdagsperioden, och man kan tänka på åtminstone några faktorer som påverkar utgifterna.

För det första högre priser. Stigande priser skrämmer konsumenterna eftersom inflationen i november har nått en fyra decenniers högsta nivå. För det andra gör stress i försörjningskedjan det svårt för kunder att hitta de önskade produkterna i butik. För det tredje oroar covid. Gilla det eller inte, pandemin pågår. Medan världen är mycket bättre än i början av den, kvarstår oro för att den ekonomiska återhämtningen kan påverkas av en återuppgång i infektionsfrekvensen.

Som sådan försvagades den amerikanska dollarn efter dålig detaljhandelsdata och särskilt efter Feds meddelande. Kan detta vara början på en ny baisseartad trend?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto