Home > Borde du investera på aktiemarknaden under kvantitativ åtstramning?

Borde du investera på aktiemarknaden under kvantitativ åtstramning?

Decembers FOMC-minuter levererade en hökaktig överraskning till finansmarknaderna. Federal Reserve (Fed) i USA antydde räntehöjningar och kvantitativ åtstramning (QT).

Efter den stora finanskrisen 2008–2009 lättade centralbanker i den utvecklade världen på sin penningpolitik till det yttersta. Inte bara att de sänkte räntorna till noll eller lägre, utan de förnyade sig också.

Ett av de mest kontroversiella programmen som föddes i efterdyningarna av den stora finanskrisen är kvantitativa lättnader eller QE. En okonventionell åtgärd innebär att köpa statsobligationer för att ge likviditet till det finansiella systemet.

För många är QE inget annat än att printa pengar. Det skapar inflation, och folk bråkar, därav bristen på popularitet. Det hjälpte dock till att ta tillbaka ekonomier från lågkonjunkturen efter den stora finanskrisen 2008-2009 och under covid-19-pandemin.

Den här veckan avslöjade FOMC-protokollet mer detaljer om Feds avsikter. Protokollet visade att en mer hökaktig Fed var redo att höja federal funds-räntan efter nedtrappning och omvänd QE. Så i princip, istället för QE, kommer Fed att göra kvantitativ åtstramning eller QT.

Vad betyder det för amerikanska aktier?

Kvantitativa lättnader ökade aktier

Varje form av lättnad hjälper riskfyllda tillgångar som aktiemarknaden. Till exempel ledde aggressiva lättnader, som den som utlöstes av covid-19-pandemin, till att den amerikanska börsen steg till rekordnivåer. Faktum är att under alla QE-program som Fed körde under de senaste åren, steg aktierna.

Logiken säger oss att motsatsen bör hända under perioder av QT.

Det är inte första gången som Fed kommer att göra QT. Under Janet Yellens mandat startade Fed ett QT-program utformat för att krympa storleken på dess balansräkning. Allt gick smidigt, men sedan kom en ny kris och QE var tillbaka på bordet.

Sammanfattningsvis är det inte klokt att satsa på aktier under en period av QT. Det betyder inte att aktier kommer att gå in i baisseartat territorium, men det signalerar att aktiemarknaden kan komma att underprestera 2022 efter rally 2021. Ju mer aggressiv Fed är i sin åtstramningscykel, desto större påverkan på riskfyllda tillgångar – inklusive aktier.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto