Home > Borde du köpa australiska dollarn efter RBA lämnat policyn oförändrad?

Borde du köpa australiska dollarn efter RBA lämnat policyn oförändrad?

Reserve Bank of Australia (RBA) lämnade penningpolitiken oförändrad denna vecka. Stigande inflation och den övergripande styrkan i den australiensiska ekonomin var inte tillräckligt för att centralbanken skulle höja kontanträntan.

Den första centralbanken som presenterade sitt penningpolitiska beslut denna vecka var RBA. De höll politiken oförändrad, trots stigande inflation och ekonomisk styrka.

En av de starkaste valutorna den här veckan var den australiensiska dollarn. Den steg även mot världens reservvaluta och vann mark även mot euron.

På tal om euron är korsparet EUR/AUD känt för att reagera på geopolitiska händelser när en risk-off-miljö börjar. Men kriget i Ukraina utlöste inte en risk-off-marknadsrörelse, vilket återspeglas av de amerikanska aktierna. Därför fortsatte den australiensiska dollarn att stärkas mot euron.

Höjdpunkter i RBA:s penningpolitiska beslut

RBA lämnade kontanträntan oförändrad på 0,1%, den lägsta nivån under covid-19-pandemin. Dessutom är räntan på valutaavvecklingssaldon noll procent.

Medan RBA erkänner den pågående globala ekonomiska återhämtningen från nedgången som skapats av pandemin, lyfter de fram kriget i Ukraina som en stor ny källa till osäkerhet. Inte ens arbetslösheten, som är på en 14-års lägsta, var ett tillräckligt bra skäl för RBA att höja siffrorna.

Andra centralbanker tog en risk och höjde. Till exempel har Bank of England redan höjt två gånger. Igår höjde Bank of Canada också räntorna. Så naturligtvis bör divergerande penningpolitik påverka de lokala valutorna.

Vad sägs om paret AUD/USD?

Den australiensiska dollarn öppnade handelsveckan med ett gap orsakat av kriget i Ukraina. Men gapet stängdes snabbt den första dagen av handelsveckan och sedan dök en vimpelformation upp på 4h tidsramen.

En vimpel är ett fortsättningsmönster och det uppmätta draget pekar på fler styrkor mot 0,74-området. Med andra ord, trots att RBA höll policyn tillmötesgående, fortsatte investerare att köpa den australiensiska dollarn, kanske som en avyttringsstrategi i ett försök att flytta pengar bort från konfliktområden.