Home > Borde du köpa Conagra Brands-aktier före kvartalsvinsten?

Borde du köpa Conagra Brands-aktier före kvartalsvinsten?

Conagra Brands (NYSE:CAGR) rapporterar sitt Q2 FY2022 den 6 januari. Investerare förväntar sig en vinst per aktie på $0,68 för kvartalet.

Conagra Brands är ett av företagen som rapporterar kvartalsvinster under den första handelsveckan 2022. Den 6 januari klockan 09:30 EST rapporterar företaget sina resultat för Q2 FY2022 och investerare förväntar sig en vinst per aktie på $0,68. Dessutom är den årliga intäktsuppskattningen för räkenskapsåret som slutar maj 2022 $11,24 miljarder.

Företaget är verksamt inom förpackade livsmedel och köttindustrin och har en bruttovinstmarginal på 27,65%, lägre än sektorns median med -19,99%. De kompenserar dock med en mycket högre EBIT-marginal för de senaste tolv månaderna på 17%, medan sektorsmedianen är 10,05%.

Conagra Brands är ett utdelningsbetalande företag med en direktavkastning på 3,74%. Dessutom har de en utdelningsandel på 50,75% och en tvåårig utdelningstillväxthistoria. Dessutom har de slagit både EPS och intäktsuppskattningar under de senaste sex kvartalen i rad, så fördomen är att de kommer att göra det även detta kvartal.

Vad säger analytiker om Conagra Brands aktiekurs?

Conagra Brands aktiekurs har fallit mer än -7% i år. Men de har gjort ett rally från de låga nivåerna, och den tekniska bilden kan bli hausse om priset stiger ytterligare.

Analytiker är för det mesta neutrala till aktiekursen. Av de 18 analytiker som täcker aktiekursen har 11 utfärdat neutrala betyg och endast 4 har köpbetyg – resten har utfärdat säljbetyg. Senast har JP Morgan nedgraderat aktiekursen för att hållas, med ett kursmål på $38.

Hur är det med den tekniska bilden?

2021 visade sig vara ett baisse år för Conagra Brands-investerare. Efter ett dubbeltoppmönster nära $40-området, sjönk aktiekursen och hotade att bryta under $30. Den mötte dock stöd och samlade sig nyligen. En daglig stängning över $36 skulle göra scenariot hausse och trigga mer styrka mot $40.

Hur är Conagra Brands aktievärdering?

Conagra Brands värderingsstatistik förbättrades eftersom aktiekursen sjönk i år. Till exempel handlas företaget för närvarande till en P/E Non-GAAP (TTM)-kvot på 13,70, mycket lägre än sektorsmedianen på 20,16.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto