Home > Borde du köpa Paychex-aktier efter de slagit sina vinster igen?

Borde du köpa Paychex-aktier efter de slagit sina vinster igen?

Paychex rapporterade sina resultat för andra kvartalet 2022 i går – totala intäkter på $1,1 miljarder, $440,3 miljoner i rörelseresultat och $0,91 justerad vinst per aktie efter utspädning.

Paychex (NASDAQ:PAYX) är ett amerikanskt IT-företag som är verksamt inom databehandlings- och utlokaliserade tjänster. De erbjuder försäkringar, förmåner, löner och personaltjänster till företag i USA och Europa, och det grundades 1971. De betalar en tolftedel av anställda i den privata amerikanska sektorn och betjänar över 700 000 lönekunder.

Företaget rapporterade sina resultat för Q2 FY2022 i går, och återigen har de slagit Wall Streets förväntningar. De rapporterade högre vinst per aktie och intäkter under tio kvartal i rad och optimistisk guidning framåt.

Paychex är ett utdelningsbetalande företag med en utdelningsandel på 72,52%. Dessutom är den femåriga utdelningstillväxten 8,12%, och de har ökat sina utbetalningar till aktieägarna under de senaste 11 åren.

Utöver rejäla utdelningar som erhållits kvartalsvis, gynnades Paychex aktieägare också av aktiekursuppgången – Paychex aktiekurs är upp +43,17% YTD.

Höjdpunkter i Q2 FY2022

Paychex rapporterade mycket bättre än väntat resultat för det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022. Intäkterna ökade med 13% och vinsten per aktie efter utspädning ökade med 21%. Dessutom har bolaget höjt sina affärsutsikter för året.

Bolagets finansiella ställning ser också stark ut. Den 30 november 2021 hade Paychex 1,1 miljarder dollar i kontanter, begränsade kontanter och totala företagsinvesteringar. Dessutom var kassaflödet från verksamheten $555,4 miljoner för de första sex månaderna av räkenskapsåret, vilket stöder de $476,4 miljoner som betalats ut under perioden.

Paychex höjer sina affärsutsikter för året

Paychex uppdaterade sin vägledning för räkenskapsåret och höjde sina affärsutsikter. Som sådan förväntas de totala intäkterna växa över 10%, och justerad vinst per aktie efter utspädning förväntas nu växa i intervallet 18% till 20%.

Företaget verkar med en bruttovinstmarginal på 69,66%, högre än sektorns median med 40,95%. Medan bruttovinstmarginalen är mycket högre än sektorsmedianen, är EBIT-marginalen för de senaste tolv månaderna ännu mer imponerande – högre än sektorsmedianen med 314,22%.

Sammanfattningsvis levererade Paychex bättre än väntat resultat för tionde kvartalet i rad. I denna takt bör investerare förvänta sig både aktiekursuppskattning och en rejäl utdelning.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto