Home > Borde du sälja FTSE 100-indexet efter dagens BNP-miss?

Borde du sälja FTSE 100-indexet efter dagens BNP-miss?

Storbritanniens BNP missade förväntningarna i dag och kom ut på den mjuka sidan. Är detta en tillräckligt bra anledning att sälja FTSE 100-indexet?

En av de viktigaste ekonomiska utsläppen i en ekonomi är BNP eller bruttonationalprodukten. Den visar det totala värdet av de varor och tjänster som produceras av en ekonomi under en given period.

I Storbritannien släpps två versioner av den kvartalsvisa BNP med cirka en och en halv månads mellanrum. Den första versionen, som kallas Preliminär BNP, är den mest relevanta för handlare och investerare eftersom den är den tidigaste släppta, och har därmed en större inverkan på marknaderna.

Idag släpptes den preliminära BNP för tredje kvartalet, och den missade förväntningarna. Marknaden förväntade sig att ekonomin skulle växa med 1,5%, och de faktiska uppgifterna visade en långsammare tillväxttakt, på endast 1,3%.

På ett sätt motiverar de mjukare uppgifterna Bank of Englands beslut förra veckan att hålla penningpolitiken oförändrad, trots att de upprör marknaden. Långsammare ekonomisk tillväxt var en av de citerade orsakerna, och nu ser vi varför.

Men är den här missen tillräckligt stark för att ändra FTSE 100:s hausseartade körning? Osannolikt, säger den tekniska bilden, eftersom två hausseartade mönster pekar på mycket högre nivåer.

FTSE 100-index förblir hausse trots svagare BNP-utskrift

Medan BNP-datan kom ut mjukare, blinkade inte ens FTSE 100-index. Sanningen är att den tekniska bilden ser hausseartad ut av åtminstone ett par anledningar.

För det första konsoliderades indexet i sex månader eller så innan ett hausseartat utbrott, och mönstret kan tolkas som en hausseartad flagga. Om så är fallet, pekar det uppmätta draget, som visas ovan i orange, på 8 000 snart snarare än senare.

För det andra är den horisontella konsolideringen som bildas före det hausseartade utbrottet ett rektangulärt mönster med ett minsta uppåtriktat mål lika med dess bredd. Även i detta scenario bör FTSE 100-indexet nå minst 7 600 poäng, mycket högre än de nuvarande nivåerna.

Sammanfattningsvis räckte BNP-missen inte för att ändra den hausseartade uppgången i FTSE 100-index. Om vi kopplar det till Bank of Englands beslut att hålla den penningpolitiska inriktningen oförändrad har vi alla ingredienser för ytterligare uppsida framöver.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto