Home > Veckorapport v.31: ”Börsbilden spretar åt olika håll …”

Veckorapport v.31: ”Börsbilden spretar åt olika håll …”

Urskakning eller trendbrott på börsen var rubriken för två veckor sedan och vi noterade att vi inte trivdes med den då pågående börsutvecklingen inom kontexten för vårt positiva grundscenario.

Vi såg dock en fördel i en tydligt sänkt förväntansbild inför delårsrapporterna, eftersom detta ökade möjligheterna för positiva kursreaktioner i samband med att siffrorna publicerades.

Sverige
Sverige

Vidare kunde vi konstatera att den positiva trenden på den svenska börsen utmanades på allvar och att den fått sig en knäck, men inte var bruten. Frågan var om vi hade sett en urskakning av hälsosam karaktär och en smått brutal anpassning till en rimlig trendlutning eller om betraktade första rörelsen i en större nedgångsfas.

Med hänsyn till den kommande rapportperioden var det närmast tjänstefel att peka med hela handen. Det fanns skäl att vara försiktig, men när vi studerade kursutvecklingen för samtliga av börsens stora bolag framträdde bilden av att de såg mer köp- än säljvärda ut och vi behöll därför vårt positiva grundscenario.

Rapportperioden blev som alltid ömsom vin och ömsom vatten även om vinsmaken hade ett visst och dock inte dominerande övertag. Bankerna var stabila, Ericsson var riktigt starkt och vissa verkstadsbolag som Atlas och Electrolux överraskade positivt. Assa, ABB, Boliden, SSAB och Trelleborg fick godkänt medan Alfa, Sandvik, SKF och Volvo var besvikelser.

Börsen som helhet – bland annat beroende på den tidigvarande nedgången – reagerade tydligt positivt och marknaden tangerade årshögsta så sent som i måndags. Det framstod därmed som fullt möjligt att börsen bara behövde ta en paus och konsolidera innan det var dags för ytterligare ett lyft.

Börserna i Europa har dock inte haft alls samma positiva utveckling som i Sverige. De flesta av dem fick en studs uppåt, men de har inte orkat tangera årshögsta utan rörelsen uppåt har varit relativt kraftlös. Storbritannien och Spanien har visat stabilitet medan Frankrike, Italien och framförallt Portugal uppvisar motsatsen.

Tyskland som under lång tid varit den klart dominerande ledarhunden i flocken har tröttat ordentligt och har glidit nedåt ända sedan mitten av juni.

USA
USA

USA har sin vana trogen tuffat på uppåt, men även denna marknad får sig en knäck nedåt under torsdagen. Anomalin i den globala börsutvecklingen är Asien som tväremot resten av världen har visat en påfallande styrka med Kina i spetsen.

Vi har i flera publikationer lyft fram att Kina förefaller att bilda en bottenfas och att Sydostasien börjar se allt mer intressant ut. Att Kina och HongKong skulle rusa rakt uppåt med 7-8% tätt följda av Singapore och Sydkorea var dock mer än vad vi hade väntat oss.

Kortsiktigt har detta medfört överköpta marknader, men vi tror inte att rörelsen är tillfällig utan efter en sannolik korrigering ser vi goda möjligheter till vidare uppgång, då konjunktursignalerna från Kina blir allt bättre och då dessa börser har varit sega och tråkiga i 3-5 år med mycket att ta igen.

På råvarusidan har oljan som väntat varit fortsatt ointressant och vår positiva syn guld visade sig vara något förhastad. Våra favoriter aluminium och zink har emellertid levererat med råge och har nu stigit så pass snabbt att det sannolikt är dags för en avkylning även om de därefter mycket väl kan fortsätta vidare uppåt.

Koppar har dock inte velat lossna, men vi tror snarast att det är en tidsfråga innan detta sker.

Tyskland
Tyskland

Börsbilden har blivit disparat, spretar åt olika håll och blandar positiva och negativa tendenser och vi är ännu en gång tillbaka till den kursnivå som rådde i slutet av februari. Den svenska börsen har således rört sig sidledes (med en viss positiv underton) i snart fem månader samtidigt som den långsiktigt positiva grundtrenden är fortsatt intakt.

Vi är tydligt positiva till Asien, men bekymrade över utvecklingen i Europa där det kan finnas mer på nedsidan framförallt om bankproblemen i Portugal förvärras. Även USA inger vissa farhågor då denna marknad med lätthet skulle kunna tappa några procent.

Det kan mycket väl bli så att den svenska börsen bara fortsätter att intervallpendla då banksektorn är stabil och ett flertal stora verkstadsbolag är så nedpressade att någon markant fortsatt nedgång är osannolik inom denna sektor.

HongKong
HongKong

Vi väljer att vara lite försiktiga om än inte överdrivet pessimistiska även om vi tycker det är behagligt att ha lite likvida medel till förfogande. Ovanstående slutsats är inte särskilt distinkt, men ibland är börsläget av sådan natur att det är svårtolkat och då vill gärna ta ett steg tillbaka, låta skeendet utkristalliseras med beredskap att agera på både sälj- och köpsidan.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto