Home > Börsbubblor och börskrascher

Börsbubblor och börskrascher

En börskrasch behöver inte vara allvarlig utan den kan bara bero på en överreaktion som ofta utnyttjas och förvärras av tex. Hedgefonder. Börsras kommer med jämna mellanrum och går inom några dagar veckor eller månader över. Stora krascher är sällsynta och precis som den senaste beror de oftast på systemkriser. Före en verklig krasch utvecklas det alltid under en lång tid en bubbla. Därför är sådana krascher förutsebara för alla som inte är fartblinda. Svårigheten sitter i att förutse vilken tidpunkt som kraschen brakar ut.

Allmänt kan man säga att när majoriteten av tillgångarna väsentligt överskrider sina långsiktiga värden har man en bubbla och då skall man vara på sin vakt! Situationen förvärras än mer när högt uppsatta direktörer tar höga risker med andras pengar på grund av att deras arvode är konstruerat på så vis att desto mera risker de tar desto högre blir deras egen vinning. Idag blir man nämligen inte belönad för långsiktiga framgångar vilket i sig bidrar till en grogrund för framtida kriser.

För att en bubbla ska spricka och leda till en krasch eller kris, krävs felbedömningar av alla marknadsaktörer som aktieägare, långivare, tillsynsmyndigheter, centralbanker och politiker. Alla tror sig handla rationellt men handlar i verkligheten irrationellt. Hur sådant är möjligt med världens alla högutbildade finansexperter, professorer, nationalekonomer osv. som springer omkring i alla stats – bank och andra korridorer är för mig en gåta. De begränsar sig i allmänhet till att förneka kriser så långt som möjligt. Historiken har dock visat att ju mer man förnekar någonting desto sannolikare är det att någonting är på tok. Det är det sistnämnda som ger mig mest att tänka på. Att det alltid är skattebetalarna som till slut indirekt får betala kalaset är ingen tröst.

En finansmarknad utan övervakning leder förr eller senare till anarki på grund av människans omätliga hunger efter mera. Finanskrisen är beviset på mitt påstående. Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrep i den fria marknadens funktioner är skadliga är fel och ungefär lika klokt som att någon börjar påstå att världen blir bättre om man delar ut skjutvapen utan kontroll och övervakning! Tänk hur världen skulle se ut utan övervakning av trafiken eller om man inte skulle övervaka kriminalitet osv.
Nu när staten (skattebetalarna) i många länder betalar för elände som andra ställde till har den förstnämnda all rätt att tala om vart skåpet skall stå.

Jag tycker det är synd att det ska gå så långt att finansmarknaden ska behövas övervakas. Än värre tycker jag det är att våra förebilder bara är ut efter pengar istället för att skapa finansiell långsiktighet och kvalitet. Jag tror att finanskrisen har efter allt som har hänt övergått till en total förtroendekris.

Man kan med rätt fråga sig:

 • Hur kan man tro på företagssystem som använder statsstöd för att kunna betala ut megabonusar, fantasilöner och avgångsvederlag i mångmiljonsklassen?
 • Hur kan man tro på bankerna när de inte tror sig själva?
 • Kan man tro på våra beslutsfattare som godkänner ovan?
 • Hur kan man tro på ratingagenturerna när de inte kan skilja mellan skräp och bra papper?
 • Hur kan man tro på övervakningsmyndigheterna när de inte märker någonting fast det brinner bakom knutarna?
 • Hur kan man tro på analytikerna när den ena säger behåll, den andra köp och den tredje sälj?
 • Hur kan man tro på statsekonomerna när de alltid:
  • 1. förnekar alla problem
  • 2. medger de att det möjligen finns lite problem
  • 3. förklarar att det finns problem
  • 4. förklarar att problemet är allvarligt men snabbt övergående
  • 5. kommer fram till att läget är allvarligt och att problemen inte kan lösas så fort
  • 6. förklarar att allt lutar åt helvete men samtidigt försöka få folket att tro att man absolut inte kunde veta att problemen är så väldigt stora då läget var så komplicerat
  • 7. försiktigt förklarar att problemen är så stora att de inte kan lösas inom överskådlig framtid och man hoppas att det ekonomiska systemet inte kollapsar
  • 8. till sist säger man att systemet med 50 % säkerhet inte kollapsar.

Det klassiska uttrycket för detta förfarande kallar man salamitaktik och enligt min mening borde det vara straffbart att ge ifrån sig denna typ av grundlösa information. Orsaken till att statsekonomerna använder sig av denna typ av kommunikation är att även om man vet sanningen så vågar man inte komma ut med den på en gång. De ansvariga räknar med att de på detta vis kan behålla sina positioner och privilegier!

Allt detta är orsaken till att folk inte längre tror på beslutsfattarna som påstår att allt är inte deras utan spekulanternas fel. Felet är dock att man inte är kapabel att övervaka marknaden på ett vettigt sätt.

Den stora allmänheten skulle uppskatta raka besked. Trovärdigheten skulle stiga och politikerförakt skulle avta. Folket är klokare än många tror och de vet ofta varåt det lutar. Nu hör många vad beslutsfattare och nationalekonomerna rekommenderar och handlar sedan tvärtom. Tragiskt nog har detta ibland visat sig vara effektivt och lönsamt. Mina bästa affärer gjorde jag under devalveringarnas tid. Ju mera man påstod att man inte ska devalvera desto säkrare var det att man gjorde det. På den tiden satsade jag framgångsrik på DEM.

Teorin att den fria marknaden alltid och utan undantag leder till bästa möjliga resultat och att alla statliga ingrepp i den fria marknadens funktioner är skadliga härstammar från ekonomins Frankenstein, Milton Friedman, som för några år sedan gick i graven.

Tyvärr lärde han sig inte utan de togs redan för 25 år sedan tillbaka i bruket av USA. De styrde sedan Amerika, delvis på grund av att vi är oförmögna att tänka självständigt. I allmänhet kopierar vi allting från USA oavsett om det är klokt eller inte. Det är tack Friedmans teorier som den amerikanska ekonomin nu bevisligen drabbas av de sista dödsrycken. Som tack för eländet som Friedman ställde till så fick han nobelpriset, fast alla vet att ett samhälle utan övervakning (statlig inblandning) tidigare eller senare leder till anarki på grund av människans omätliga hunger efter mera.

Ekonomiska kriser beror på att de övervakande myndigheterna inte har fungerat eller inte fanns. Risktagningen på den amerikanska bolånemarknaden som var utlösningen till dagens ekonomiska kris hade aldrig uppstått om det hade funnits en fungerande övervakning! Ekonomiska kriser är systemkriser. Allmänt kan man säga när majoriteten av tillgångarna väsentligt överskrider sina långsiktiga värden kommer fatet att explodera. Innan eländet drar igång krävs dock felbedömningar av alla marknadsaktörer som långivare, låntagare, tillsynsmyndigheter, centralbanker och politiker. Hur sådant är möjligt med världens alla hög utbildade finansexperter, professorer, nationalekonomer osv. kan man bara förklara med att man i allmänhet mera tror på scharlataner än på seriösa ekonomer.

Jag tycker att staten huvudsakligen skall koncentrera sig på att skapa vettiga lagar så att finansmarknaden inte urartar medan företagen skall idka företagsamhet. Visst får staten också idka företagsverksamhet men då under lika villkor som privatföretag. Det gynnar konkurrensen.

Fridman är väl den som förespråkade den absolut fria marknad utan all inblandning från staten. Hade staterna inte i tid gett sitt stöd åt bankerna så tror jag att så många privatpersoner hade blivit utan sina tillgångar att detta hade ledd till så stora sociala oroligheter att vi hade fått en hög av anarkier. Inte minst på grund av alla som inte mera kunde betala sina räckningar på grund av de bankerna som for omkull. Kaoset hade varit totalt.
Däremot tycker jag att staten inte skall stöda verksamhet av olönsamma företag.

Finns det banker som man kan lita på trots risken av en dominoeffekt som en bankkonkurs av en annan bank skulle medföra? En annan risk i Sverige är att svenska banker tidigare gav bostadslån utan att låntagaren saknar eget kapital för en insats. Det lär trots bolånetak fortsätta.

För säkerhetsskull anlitar jag tre banker i tre olika länder…

Urs Hofer
www.AktieExperterna.se

Tags:
Usa

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.