Home > Börsen ser fortsatt lockande ut

Börsen ser fortsatt lockande ut

”Det har varit speciellt tydligt för högavkastande aktier det senaste året vilket väntas fortsätta framöver. I USA har till exempel S&P 500 Aristocrats Index, som inkluderar bolag med lång och hög utdelningshistorik, stärkts med över 180 procent sedan mars 2009 vilket är klart bättre än S&P 500 trots lägre risk”, skriver Nordea och konstaterar att uppgången i indexet fortsatt sedan årsskiftet.

På hemmaplan delade de trettio största bolagen ut 56 miljarder kronor för räkenskapsåret 1999. I våras delade samma bolag ut 156 miljarder och nästa år väntas 162 miljarder delas ut, en summa som prognostiseras öka till 188 miljarder 2015.

”Det intressanta är att börsen under samma period ungefär är oförändrad”, skriver Nordea.

Med tanke på en i stort sett oförändrad börs och tredubblade utdelningar har direktavkastningen skjutit i höjden, från drygt 1 procent 1999 till cirka 4 procent i dagsläget.

”Att utdelningarna ökat så pass mycket mer än börsen är ett starkt argument till varför börsen har mer att ge kommande år. Den höga direktavkastningen signalerar att börsen fortfarande är billig (speciellt med tanke på de låga räntorna)”, summerar Nordeas aktiestrateg Magnus Dagel.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto