Home > Börsen slutade veckan på högsta nivån sedan oktober 2007

Börsen slutade veckan på högsta nivån sedan oktober 2007

”Vid något tillfälle måste självklart börserna kunna stå på sina egna ben med stöd av bolagens vinstutveckling och den stora utmaningen för börsutvecklingen kommer när främst den amerikanska centralbanken börjar fasa ut sina finansiella lättnader”, skrev C-G Gyllenram i Tradingportalens veckorapport.

Vidare menade han:

”Samtidigt som trenderna är starka är de överköpta och rymmer inslag av överoptimism. Vi är därför försiktigt till något negativt inställda till kursutvecklingen i det korta perspektivet”.

Uppgången hittills i år för OMXS30 är 12,6 procent, men Mattias Eriksson, aktiestrateg på Nordea, anser att utrymme för ytterligare uppgångar finns.

”Visst, det lär kanske inte fortsätta upp i samma takt som hittills i år, men vi tror på positiv utveckling på sikt. Dels kommer sannolikt en global ekonomisk återhämtning med ökade bolagsvinster under det tredje och framför allt fjärde kvartalet, dels råder brist på alternativ till aktier”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

USA:s så kallade ledande indikatorer, som anses förutspå den ekonomiska utvecklingen på ungefär ett halvårs sikt, steg 0,6 procent i april mot väntade 0,2 procent. Dessutom steg stämningen bland amerikanska konsumenter till nivån 83,7 enligt Michiganindexets preliminära majsiffror. Väntat var 77,9, enligt Bloomberg.

”Det har annars varit lite blandat under veckan, men det här var ju betydligt bättre än väntat. Den amerikanska ekonomin går relativt starkt”, konstaterar Mattias Eriksson. Han håller dock torsdagens japanska BNP-statistik, plus 3,5 procent i årstakt under det första kvartalet, för den viktigaste makrosiffran under den gångna veckan, då OMXS30 steg 1,4 procent.

VIX-index som mäter den så kallade implicita volatiliteten för indexoptionerna på S&P 500 och visar marknadens förväntningar på börsens svängningar de kommande trettio dagarna, fortsätter noteras på låga nivåer. Vid kraftiga börsfall ökar volatiliten mycket snabbt och detta index kallas därför populärt för ”skräckindex”.

Placerare känner sig med andra ord bekväma med börsläget i dagsläget.

Svenska börsen (OMXS30, veckodiagram)
Svenska börsen (OMXS30, veckodiagram)

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto