Home > Analys OMXS30: Var försiktig med börsen

Analys OMXS30: Var försiktig med börsen

Uppgången fick också en extra skjuts i september efter att ECB och den amerikanska centralbanken Federal Reserv annonserat kraftiga finansiella stimulansprogram. Nu står vi emellertid inför en något förbryllande situation.

Å ena sidan har vi fått konjunktursignaler som indikerar att både Europa, Kina och USA gör en kraftig ekonomisk inbromsning. Å andra sidan har vi de finansiella stimulanserna som i alla fall världens aktiemarknader reagerat kraftigt positivt på. Och börsen ska ju ligga före den reala ekonomin i sina förutsägelser? Eller?

Problemet är dock att börsen brukar förutse minst fyra konjunkturvändningar av tre. Dessutom börjar fler och fler nu ifrågasätta hur effektiva centralbankernas stimulanser verkligen är på industrikonjunkturen. Dessutom är det inte ens säkert att alla stimulanser verkligen fullföljs.

Tyskland är till exempel motståndare till att en europeisk finansinspektion ska få bestämma över de tyska bankerna. Detta är dock en förutsättning för ECB:s bankakut, som i sin tur är en förutsättning för ECB:s bankstödsprogram.

Jag använder mig dock av tekniska analys för att navigera på de finansiella marknaderna. Då analyserar man hur förändringar på efterfrågan och utbudet av det aktuella finansiella instrumentet påverkar prissättningen. Detta till skillnad från den fundamentala analysen som försöker få fram vad saker och ting är värda.

Den tekniska analysen och den fundamentala analysen är givetvis bara två olika sidor av samma sak. Tycker ”alla” att en aktie är undervärderad och om ”alla” tycker att de har pengar över, så kommer efterfrågan på aktien öka, köpsignaler bildas och kursen på aktien går sedan också upp.

Det blir dock lite mer komplicerat om vi har en undervärderad aktie men ingen har några överskottsmedel kvar att köpa för. Det kanske till och med är brist på pengar. Då får den tekniske analytikern säljssignaler trots att den fundmentala analysen säger ”köp”.

Med hjälp av teknisk analys kan man göra prognoser av olika slag och med olika grader av sannolikheter. Det stora värdet med den tekniska analysen för mig är dock att man kan analysera fram situationer där man kan agera med större vinstmöjligheter än vad förlustriskerna är. Sedan gäller det ”bara” att agera disciplinerat. Vilket i och för sig kan vara en nog så stor utmaning.

I den tekniska analysen kunde man se att OMXS30 fick köpsignaler och att börsen hade goda möjligheter att göra ett sommarrally från bottennivåerna i juni. Denna uppgång såg ut att kunna hålla på till augusti-september. Efter att vi nu fått denna uppgång har nu istället molnen börjat torna upp sig på den tekniska analysens himmel.

Börsuppgången har skett under små handelsvolymer både i Sverige och internationellt. Detta är en tydligt varningstecken på att uppgången inte är långsiktigt hållbar. Det indikerar att det inte är de kapitalstarka långsiktiga börsaktörerna som är de dominerande köparna när börsen går upp. Snarare är det i stället kortsiktiga aktörer, som till exempel täcker sina korta positioner, som dominerar.

Börsens aktörer har också invaggats i ett bedrägligt lugn vilket bland annat visat sig i mycket låga värden på det amerikanska VIX-index. VIX-indexet, nu på 15,73 och som lägst 13,3 i augusti, mäter den implicita volatiliteten på optionsmarknaden i USA. Det är ett mått på hur orolig börsutvecklingen förväntas bli den närmaste tiden.

Nu indikerar alltså VIX-indexet att marknadens aktörer har positionerat sig för att börsen ska en väldigt lugn utveckling framöver. När ”alla” är inställda på något dylikt brukar vanligtvis utvecklingen riskera att bli den motsatta.

Dessutom har börsen nu säsongsmässigt kommit in en känslig period. Hösten brukar vara en dålig börsperiod och i oktober-november har börsen historiskt sett ofta bjudit på kraftiga nedgångar.

Den medellånga och den långa trenden på börsen är emellertid fortfarande uppåtriktade. Däremot så har både OMXS30 och USA börserna fått kortsiktiga säljsignaler som innebär att de kortsiktiga trenderna nu börjat peka nedåt.

OMXS30 fick en säljsignal när indexet gick under stödnivån vid ca 1 094. OMXS30 skulle vi dock få betydligt allvarligare säljsignaler om indexet även skulle gå under stödnivåerna vid ca 1 053 och ca 1 029. Risken är då stor att OMXS30 även ska gå ner och testa stödnivåerna kring ca 1 000 eller ca 941.

Skulle OMXS30 nu trots allt orka svänga upp så har indexet en motståndsnivå redan vid ca 1 094 som kan ge problem. Om OMXS30 lyckas gå över den nivån har indexet sedan betydligt kraftigare motståndsområden vid ca 1 119 och 1128 att bekämpa.

Som jag ser det så är risken, eller potentialen, den närmaste tiden framför allt på nedsidan. Uppsidan ser relativt begränsad och osäker ut. Därför rekommenderar jag att använda eventuella uppåtrekyler till att sälja aktie- och indexinnehav.

Skulle sedan, mot förmodan, OMXS30 etablera sig över motståndsnivån vid 1 128 kan man köpa tillbaka sin innehav. Risken, eller möjligheten, finns dock att man kan köpa tillbaka dom på betydligt lägre nivåer. Särskilt om OMXS30 skulle etablera sig under stödnivån vid ca 1 029.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto