Home > Börsnotering allt ovanligare i USA.

Börsnotering allt ovanligare i USA.

Det blir allt svårare för privatsparare att investera i många av de mest snabbväxande amerikanska bolagen, då dessa undviker börsnotering och i stället finansierar sig via andra kanaler. Inte minst nya teknikbolag håller sig borta från de etablerade handelsplatserna.

Det skriver Wall Street Journal (WSJ) på torsdagen.

”Det finns inte några stora fördelar med att vara noterad. Däremot är riskerna väldigt tydliga”, säger Jerry Davis, professor vid University of Michigan till tidningen.

Antalet börsnoterade bolag i USA har minskat med över 3.000 från toppåret 1997, då strax över 9.100 bolag var listade. Vid halvårsskiftet 2016 fanns drygt 5.700 börsbolag – obetydligt fler än 1982, då ekonomin totalt bara var hälften så stor som i dag, uppger WSJ.

Trenden är särskilt tydlig inom teknikbolagen. Av dessa börsnoterades 26 stycken under 2016 och hämtade då in 4,3 miljarder dollar. Samtidigt ordnade icke-noterade teknikbolag kapital på andra sätt och drog på så sätt in hela 19 miljarder dollar.

För bolagen innebär en börsnotering alltså flera nackdelar, enligt tidningens resonemang. En är att de får mängder med aktieägare som bara är ute efter kortsiktiga vinster, snarare än långsiktiga aktörer som ser utvecklingen på flera års sikt. Därtill tvingas börsbolagen att redovisa en rad detaljer om verksamheten, något som kan utnyttjas av konkurrenter. Ytterligare ett argument för att undvika börsen är de regulatoriska krav och kostnader som förknippas med en notering.

Att så mycket kapital finns tillgängligt för direktinvesteringar hänger bland annat samman med de låga räntorna, vilka lett till att fonder – bland annat statskontrollerade så kallade ”sovereign wealth funds” – jagar avkastning på andra sätt.

För privatsparare innebär utvecklingen att det blir allt svårare att ta del av landets ekonomiska tillväxt när en börsnotering börjar ses som en sista utväg för bolagen. Nu tenderar dessa att tillbringa den snabba initiala utvecklingsfasen utanför börsen, för att sedan noteras i ett mer moget skede när tillväxtutsikterna är mer begränsade, resonerar WSJ.

Annat var det förr, fortsätter tidningen, och exemplifierar med Amazon. Näthandlaren noterades 1994 och värderades då till 440 miljoner dollar. I dag är bolaget värt 358 miljarder dollar.

Under 2016 noterades 111 amerikanska bolag och fick då in drygt 24 miljarder dollar, en minskning med en tredjedel från föregående år och den lägsta volymen sedan 2003.

Någon förändring av den trenden kan Wall Street Journal inte se. Japanska Softbanks samarbete med Saudiarabien om att investera upp till 100 miljarder dollar i teknikbolag under de kommande fem åren är bara ett exempel på hur företag kan finansiera sig utan att gå till någon offentlig handelsplats.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto