Home > Börstrender Mars 2017: Snacket på börsgolvet- ”What´s hot and what´s not…”

Börstrender Mars 2017: Snacket på börsgolvet- ”What´s hot and what´s not…”

Vad händer egentligen på finansmarknaden? Vi har rådfrågat Tradingportalens referensgrupp bestående av 11 aktiva marknadsaktörer. En handfull försörjer sig på sin handel, några handlar aktivt vid sidan av sitt arbete/företag. Och några av dem sitter i finansbranschen.

Tillsammans utgör de en slagkraftigt tvärsnitt av aktiva marknadsaktörer med ett brinnande intresse för börsen, och ett finkänsligt öra mot finansrälsen…

Vad tycker de egentligen om börsen? Vad är hett och vad är mindre hett för tillfället? Häng med när Tradingportalen tar tempen på de hetaste trenderna på finansmarknaden för våra läsares räkning.

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

WHAT`S HOT…

Hett nr 1: Nordea – första storbank i courtagekriget

Det är trevliga tider för det svenska investerarkollektivet!

Börsen fortsätter att gå starkt, en veritabel utdelningsfest står för dörren, och priskriget om en ny generationen aktiekunder har intensifierats.

Måndagen den 6:e mars iscensatte Nordea ett oväntat priskrig mot nätmäklarna genom en kraftig courtagesänkning och en generell upprustning av sitt digitala erbjudande. Courtaget sänktes till 0,06% i Sverige, där dessutom minimicourtaget sätts till förmånliga 1 krona och maxcourtaget sätts till 99 SEK.

Courtaget sänks dessutom dramatiskt i ett femtontal utländska marknader däribland Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, USA och Kanada. Också i dessa länder hamnar courtaget på låga 0,06% med ett minimicourtage motsvarande 1 enhet i respektive lands valuta (t ex 1 Euro minimicourtage i Euroländer, eller 1 pund minimicourtage i Storbritannien).

Nordeas erbjudande omfattar också  kostnadsfri kapitalförsäkring och ISK, och ambitionen är att framöver bygga ut erbjudandet ytterligare med fler sparprodukter, en mer användarvänlig hemsida och i förlängningen också sträva efter att erbjuda Sveriges bästa rådgivning på nätet.

”Konkurrens är ju alltid trevligt för oss kunder. Det man spontant undrar över är varför det tog någon av storbankerna så många år att ta detta oundvikliga steg. Nu är ju redan Avanza och Nordnet etablerade, och kundtappet från storbankernas sida redan befäst. Men erbjudandet från Nordea är bra, och relevant. Deras hemsida är kass, men de håller på att förbättra den, och också resten av sitt erbjudande. På sikt kan det nog bli riktigt bra det här!”, sammanfattar en berest finansprofil läget.

Utspelet från Nordea resulterade i att SEB sänkte riktkursen i Avanza från 375 kronor till 340 kronor. På börsen föll Avanzas aktie kraftigt, från dryga 400 kronor ned till just 345 kronor, mot bakgrund av potentiellt nödvändiga courtagejusteringar nedåt för att bemöta den ökande konkurrensen.

En professionell Stockholmsbaserad daytrader erbjuder sin osminkade version av läget: ”Det går inte att bortse från helhetslösningen som Nordea erbjuder i väldigt många fall är prismässigt bättre för den enskilde kunden än vad Nordnet och Avanza erbjuder.  Avanza har ju också ett ganska ”plottrigt” erbjudande med många olika prisklasser, och där slutpriset ofta kan bli högre för kunden än vad prislistan antyder vid en första anblick. Jag läste att enligt SEB:s analys kostar genomsnittsaffären hos Avanza 0,10%, vilket ju gör att ett rakt erbjudande på 0,06% på samtliga marknader känns helrätt. Men jag kommer inte själv springa benen av mig för att byta. Avanza har Sveriges bästa hemsida, och Nordnet har ett svårslaget tradingerbjudande. Jag handlar ju själv dessutom idag till betydligt förmånligare priser hos både Avanza och Nordnet eftersom jag är en aktiv kund. Som jag ser det ligger bevisbördan kvar hos Nordea fram tills att de har ordnat en funktionell och användarvänlig hemsida.

Du kan läsa mer om Nordeas nya erbjudande här!

 

Hett nr 2: Är 2017 året då kartan över den svenska digitala sparmarknaden ritas om?

Det är inte bara prispress och courtagekrig som gynnar det svenska spararkollektivet.

Vid horisonten hägrar en lång rad spännande förbättringar för börs- och aktieintresserade sparare. Nordnet håller sannolikt som bäst på med den sista handpåläggningen avseende sin nya hemsida. Nordea satsar på att kraftigt uppgradera sitt digitala erbjudande (med bl a Sigmastocks), som ett komplement till bankens nya slagkraftiga courtageerbjudande. Samtidigt ryktas det om kraftiga prissänkningar och ett uppgraderat helhetserbjudande mot privatkunder även från Swedbank. Swedbank kommer i detta hänseende att storsatsa på det sociala nätverket Sprinklebit, ett alternativ till Nordnets populära plattform Shareville.

En framgångsrik företagare och erfaren investerare ur vår referensgrupp ger sin syn på saken: ”Nu när Nordnet försvinner från börsen borde ju lanseringen av nya hemsidan ligga väldigt högt på dagordningen resonerar de flesta jag talar med. Och det är inte en dag för sent. Tror att Avanza flyttat fram sina positioner gentemot Nordnet till stor del beroende på klasskillnaden på just hemsidorna. Jag räknar med att Nordnets nya hemsida kraftigt minskar gapet mot Avanzas, men tror också att det tar ett par tre år till innan storbankerna inser och producerar hemsidor som vi användare uppskattar fullt ut.”

Inte heller Avanza har legat på latsidan. Nyligen lanserades smidig handel via hemsidan på en rad utländska börser, något vi vet varit efterlängtat bland många av våra läsare. Även prislistan har justerats för de fyra marknader som omfattas av nyheten: Tyskland, Nederländerna, Belgien och Portugal. Målet är enligt Avanza själva att även ansluta Frankrike och Italien innan sommaren 2017, men ingenting är helt spikat ännu. Riktigt snyggt jobbat Avanza!

”Tyskland har jag alltid kört via Nordnet eftersom det varit billigast hittills, men tycker framför allt att det är jättebra att Avanza ansluter Tyskland och Holland samt att Frankrike är på väg. Nu fattas bara England för att jag skall bli riktigt nöjd. Just det utländska erbjudandet är något jag saknat från Nordnet och Avanza. Jag hoppas detta är startskottet på smidiga och prisvärda globala handelsmöjligheter hos de svenska nätmäklarna. Det vet jag att många med mig har längtat efter.”, skriver en skicklig swingtrader med världen som spelplan.

2017 blir sannolikt ett år som väsentligt kan komma att förändra den svenska digitala sparmarknaden. Storbankerna sällar sig till nätmäklarna i kampen om de aktiva kundernas gunst, Avanza fortsätter uppgradera sitt redan svårslagna erbjudande, och Nordnet ger hemsidan ett välbehövligt lyft. Och i vassen lurar Pareto med ett uppgraderat digitalt erbjudande som är redo att rullas ut inom kort men också lågprisaktören Degiro som har flera intressanta ess i rockärmen att bjuda på under 2017…

Pareto håller som bäst på att finjustera sitt nya mycket slagkraftiga onlineerbjudande. Tillgång till 14 olika marknader utöver Sverige erbjuds, allt via infronts plattform Online Trader. Prislistan för dig som handlar aktivt (prokundkrav är 2 000 SEK per månad i courtage) är aptitlig. Listpriset för Sverige och övriga Norden är 0,03% (minimi 39 SEK), medan utlandshandel i Europa, USA och Kanada kostar 0,06% (minimi 20 EUR). Ett gediget rådgivningsstöd kommer att integreras i onlinesatsningen.

Men det som utgör erbjudandets verkliga ”USP” är att Pareto kopplar på valutakonto till din ISK. Därmed undviks dyra växlingsavgifter och därmed också en bättre möjlighet att handla kortsiktigt även på de globala marknaderna. Snyggt jobbat Pareto!

Ett spännande 2017 där delar av den digitala sparmarknaden kan komma att ritas om…

 

Hett nr 3: Spartrender, börsinformation och skattekonsekvenser under 2017

Att skatten på kapitalförsäkring och ISK under 2017 landat på aptitliga 0,375% är känt sedan tidigare. Likaså att de svenska nätmäklarna erbjuder ypperliga möjligheter för dig med begränsat kapital att prova på aktiehandel i praktiken. Man kan handla gratis i svenska aktier hos Avanza om man har mindre än 50 000 SEK, Nordnet om man har mindre än 80 000 SEK (krav att man blir medlem på Shareville), och Degiro om man har mindre än 1 000 000 SEK i samlat sparande.

Eftersom Du som läser Tradingportalen i allmänhet är mycket börsintresserade och sannolikt också handlar mycket aktivt på de finansiella marknaderna känner du säkert till insättningsgarantin. Det är det faktiskt inte alla svenskar som gör. Det är bara drygt hälften av alla svenskar som känner till detta skydd. I senaste undersökningen av SIFO, genomförd under slutet av 2016, var det nu 52% av alla svenskar som kände till skyddet. Högst kännedom visade sig personer med ett sparande på mer än 500 000 SEK ha. Insättningsgarantin skyddar i dagsläget upp till 950 000 SEK per person och institut.

Vad som är än mindre känt är att en av de spartrender som efterfrågats som mest av våra läsare glädjande nog nu håller på att få fotfäste i Sverige i allt större utsträckning.

ISK kopplat till valutakonto lanseras i dagarna via Pareto. Danske Bank erbjuder detta i Sverige sedan tidigare och ytterligare en aktör tradingportalen varit i kontakt med säger att detta är något som de sannolikt kommer att erbjuda sina kunder inom kort. Vi på Tradingportalen vet att många av våra läsare efterfrågar just detta. Faktum är att valutakonto kopplat till ISK utgör en av de tre saker som vår referensgrupp efterfrågar mest. (Tillsammans med bättre möjligheter till digital utlandshandel samt en bättre hemsida från Nordnet, två önskemål som snart kanske infriats?).

En vass IT-senior inom finansbranschen bidrar med sin åsikt: ”Min gissning är att såväl Nordnet som Avanza har så pass god intjäning på valutaväxlingen, så intresset för dessa aktörer att erbjuda denna lösning har varit begränsat och nedprioriterat hittills. Förhoppningsvis gör utspelen från de stora bankerna att även nätmäklarna kommer upp på banan. Rent juridiskt skulle såväl Avanza som Nordnet kunna koppla på valutakonton till åtminstone ISK väldigt fort. Kapitalförsäkring är en annan historia, det är betydligt mer komplicerat.”

Ytterligare en spartrend vi välkomnar här i Sverige är att allt fler bolag nu väljer att dela upp sina utdelningar till mer än ett tillfälle per år. H&M börjar med fenomenet i år. Sedan tidigare har vi bland annat Castellum, TeliaSonera, Atlas Copco, Husqvarna, AstraZeneca, NCC, Oriflame och Thule bland de bolag som delar upp utdelningen på två tillfällen. Utöver detta erbjuder Autoliv, Hemfosa och Lucara Diamond, och Pfizer kvartalsutdelning på stamaktier.

Trenden är redan etablerad på de anglosaxiska marknaderna där USA-baserade bolag i de flesta fall delar ut 4 gånger per år, medan brittiska bolag i allmänhet delar ut två gånger per år.

En företeelse som vi vet att många av våra läsare är intresserade av är hur utdelningar inom ramen för kapitalförsäkring fungerar. De flesta privatsparare väljer idag att ha sina utländska aktier inom ramen för en kapitalförsäkring eftersom pensionsbolaget (oftast Avanza eller Nordnet) automatiskt återkräver källskatten. Området med källskatt är dock inte helt okomplicerat beroende på hur avtalen mellan Sverige och de övriga länderna ser ut. USA har exempelvis en sedvanlig källskatt på 15% medan Storbritannien har 0%  i källskatt. I vissa länder såsom Danmark (27%), Tyskland (>25%), och Schweiz (35%) är källskatten dock högre än 15% och därmed finns också en risk att delar av källskatten inte lyckas återkrävas. I år fick t ex Avanzas kunder bara ut 91% av källskatten i retur till sina kunder som har kapitalförsäkring.

Nordnet har ännu så länge lyckats återbörda 100% till sina kunder. Snyggt jobbat Nordnet!

Tradingportalen vill också passa på att uppmärksamma våra läsare på att USA-börsen (och Kanada-börsen) är öppen 14.30-21.00 svensk tid, under perioden 13 Mars till och med 24 Mars. detta beror på förskjutning i sommartid mellan USA och Europa…

 

Hett nr 4: Nyheter inom programvaror…

Norska Infront har nyligen expanderat ytterligare genom att förvärva analys- och konsensustjänsten Inquiry Financial. Sedan tidigare äger Infront nyhetsbyrån Direkt och har också relativt nyligen köpt upp SIX, och därmed bildat den största (och enda?) betydande handelsplattformen riktad mot såväl professionella aktörer, såväl som privatpersoner, i Norden.

Blir 2017 året då robotförvaltning slår igenom på allvar? Medan Nordnet har satsat på att backa upp Sigmastocks har Avanza istället valt att satsa på sin egenutvecklade portföljgenerator. SPP har lanserat sdin egen variant som kallas för Portföljväljaren. I särklass störst inom segmentet robotförvaltning är Betterment (där Kinnevik investerat mer än en halv miljard kronor) och Wealthfront , två aktörer som tillsammans har kapital överstigande 50 miljarder SEK under förvaltning.

Och intresset för sektorn är mycket stort, med ständiga storaffärer och förvärv. Även giganten Blackrock har gett sig in i leken genom att förvärva FutureAdvisor för respektabla 1,5 miljarder kronor.

Vad händer avseende plattformar riktade mot internationell terminshandel? Två aktörer som verkar vara populära bland våra läsare som handlar är AMP Futures samt uppstickaren Stage 5 . En helt ny aktör med ett nytt spännande sätt att ta betalt är nystartade aktören Tradovate.

Ytterligare två starka trender inom programvarumarknaden är dels ”social investing”, där t ex Nordnets Shareville har rönt riktigt stora framgångar, och dels att allt fler applikationer i allt större utsträckning lämnar det traditionella programvaruformatet och istället övergår till att bli webbaserade lösningar.

En skicklig finansmediaräv ger sin syn på utvecklingen: ”Hela marknaden går mot SaaS-lösningar, alltså Software as a Service. Som ett led i detta har Pareto varit först med att gå ut med att erbjuda ”Infront Web Trader”. Inom en snar framtid kommer detta att slå igenom i allt fler sammanhang. Plattformoberoende av det här slaget är framtiden. Äntligen kommer även Mac och Linux-anhängare att kunna nyttja tradingapplikationer.”

 

WHAT`S NOT…

Inte Hett nr 1: Företagarskatter, bankskatter och FTT

Bankskatten har för tillfället lagts till handlingarna av den sittande regeringen. Förslaget som stötte på patrull eftersom de flesta instanser tyckte att skatten slog mycket, snett, var administrativt krånglig, och inte uppfyllde sitt grundläggande syfte. Men Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP), och Ulla Andersson (V) höjer istället bankernas avgift till krisreserven. Den nya höjningen av resolutionsavgiften gör nu att nordiska storbanken Nordea hotar att flytta sitt huvudkontor från Sverige.

Detta då man räknar med att den nya bankavgiften kommer medföra årliga kostnadsökningar på mellan 5 och 5,5 miljarder kronor fram till 2019. Men Magdalena Andersson ger sig inte, utan utlovar att en ny bankskatt kommer att införas framöver, utöver den skatt som redan införts.

FTT, den europeiska finansiella transaktionsskatten, befinner sig för närvarande i långbänk. I korthet innebär förslaget att alla aktietransaktioner inom Europa kommer att påföras en skatt på 0,10% medan alla transaktioner på derivat kommer att påföras en skatt på 0,01%. Eftersom kravet för att skatten skall påföras är att endast en av parterna är baserad inom ramen för EU, skulle skatten påverka även svenska sparare indirekt. I likhet med de flesta projekt som EU ger sig på tar de väldigt lång tid att genomföra, och medlemsländerna har i vanlig ordning svårt att komma överens. Diskussionerna påbörjades 2012, och idag snart fem år senare, är skattens framtid ännu så länge osäker.

De 11 länder som i dagsläget är anslutna till förslaget är Frankrike, Tyskland, Österrike, Belgien, Spanien, Estland, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien och Slovenien.

Magdalena Andersson har ställt sig positiv till en finansiell transaktionsskatt i Sverige i framtiden, men Sverige är inte i dagsläget anslutet till de länder som driver projektet. Sverige har tidigare haft en finansiell transaktionsskatt, med förödande resultat. Bedömare menar att EU-politikernas varma inställning till en FTT är att intäkterna skulle gå till EU, och att man då skulle uppnå en av de primära målsättningar som federalisterna i Bryssel eftersträvar; direktbeskattning.

På längre sikt är det uttalade målet från Bryssel att den finansiella transaktionsskatten skall omfatta hela EU.

Det många inte känner till är att Frankrike redan påbörjat sitt eget experiment avseende finansiell transaktionsskatt. I januari 2017 höjdes skatten på transaktioner av de största franska bolagen till 0,3% (från tidigare 0,2%). franska bedömare utesluter inte fler höjningar i framtiden.

För företagare innebär den pågående revideringen av 3:12-reglerna att det sannolikt kommer att bli betydligt mindre förmånligt framöver. Rådet från de flesta revisorer och experter har varit att maximera utdelningen under innevarande år, eftersom försämringar av regelverket är mycket troliga framöver. Vi på Tradingportalen vill dock passa på att påminna om att man som företagare kan avvakta med sitt beslut. Man har alltid an möjlighet att skjuta eventuell utdelning genom att helt sonika ta ett extrainsatt styrelsemöte senare under 2017 där man fattar beslut om detta. Förhoppningsvis har då också bilden klarnat avseende vad som de facto kommer att gälla.

I dagsläget vill Socialdemokraterna (i vanlig ordning) höja skatterna och försämra för den enskilde företagaren men har stött på viss patrull från MP. Vad slutresultatet blir kommer förhoppningsvis att utkristalliseras under senare delen av 2017.

Let´s wait and see…

 

Inte Hett nr 2: Börsturbulens, EU-prövningar, Trump, värderingen av den amerikanska börsen och den dyra dollarn

10 Mars kom jobbstatistik från FED och mycket talar nu för att räntehöjningen snabbt rycker närmare i USA.  Den 15:e Mars är det dags för FED-möte (och amerikansk räntehöjning?). Den 15:e är det också val i Nederländerna, ett val som sannolikt förlöper tämligen sävligt. Gert Wilders utgör i dagsläget en perifer spelare, åtminstone avseende regeringsmakten. Det franska valet kan i så fall komma att oroa marknaden, desto mer, både med tanke på landets tyngd inom EU, men också med tanke på det splittrade och kaotiska politiska läget inför valet. En spelplan där allt kan hända…

Och innevarande eller nästkommande vecka skall Donald Trump presentera sin första budget, en budget som därefter skall skärskådas av kongressen under April. Tradingportalen skulle inte bli förvånad om det blir en ”Buy the Rumour, Sell the news…”-historia, där Trumps faktiska budgetförslag och konkreta handlingsplan inte riktigt lever upp till de högt ställda förväntningar och stimulansbefrämjande löften som marknaden väntar sig. I ett läge där amerikanska marknaden är historiskt högt värderad och dollarn varit stark under mycket lång tid, krävs det troligtvis snar leverans av ”The Donald” för att tåget inte skall börja spåra ur efterhand.

Storbritannien utlöser sannolikt ”Article 50” den 31:e Mars och där spökar Skottlands motsträvighet i frågan. Lägg därtill de kommande valen i Tyskland (24 September 2017) och den makroekonomiska labyrinten för innevarande år är tämligen komplett.

Med ett Storbritannien på väg ut ur unionen och ett medborgarstöd för EU som nått rekordlåga nivåer skulle man kunna tro att Bryssel håller örat mot rälsen och backar federaliseringsivern. Men slutsatsen bland de europeiska politikerna verkar blivit raka motsatsen. Det behövs mer EU, inte mindre.

Och det är inte bara de EU-skeptiska högerpopulistiska partier och högersidan i norra Europa som har ett horn i sidan till EU-projektet. I södra Europa är det istället länder som Italien, Spanien och Grekland som klagar. Och medan delar av norra Europa ställer sig tveksamt till Bryssels omättliga centraliseringsiver våndas södra Europa över påtvingade åtstramningspaket.

Och trots att en rad olika alternativ presenterades för hur Europa skulle kunna te sig i framtiden, stod det snabbt klart att detta bara var spel för galleriet och att Bryssels elit redan på förhand hade bestämt sig för vilken ”demokratisk” riktning unionen skulle ta. Det blir ett Europa i två olika hastigheter. I realiteten blir det ökad federalisering, även om denna ökade federalisering och överstatlighet till en början kommer att koncentreras till en kärna av länder.

En perfekt storm av nyheter håller på att torna upp sig över börsen, hur de mottages av marknaderna återstår att se…

 

Inte Hett nr 3: Det kontantlösa samhället

Bankernas tysta segertåg mot det kontantlösa samhället fortsätter obehindrat. Alltfler bankomater läggs ned, och beloppen man kan ta ut begränsas. Butiksägare uppmuntras att neka kontantbetalningar. De flesta bankkontor vill inte längre hantera kontanter, och priserna för kontanthantering höjs. Den välsmorda lobbyverksamheten mot kontanter fortsätter.

En upprörd företagare ger sin rättframma världsbild: ”Jag blev nekad kontanthantering sist på mitt lokala bankkontor. ”Våra kunders önskemål är att vi inte erbjuder kontanthantering”, var budskapet. Det är väl OK att de vill fasa ut kontanter för de vill tjäna mer pengar, men det känns olustigt att bli idiotförklarad i egenskap av kund. Som kund vill man ju ha möjligheten att välja om man vill handla med kort eller med kontanter. När banken gör det valet åt mig känns de som bankerna bestämmer hur samhället skall se ut. Detta skall ju staten och medborgarna göra.”, resonerar han.

Han fortsätter: ”Bankerna är smarta, de kokar grodan långsamt. Om några år kommer det inte att gå att använda kontanter till något vettigt och då kommer de att självdö. Då kan bankerna höja priset på kortbetalningar och dylikt, och vips så har vi en intäkt till banken på varenda liten transaktion som sker i Sverige. Ungefär som med moms till staten. Det blir ju mumma för bankerna att få totalt monopol på transaktioner. Då kan man ju ta och höja priserna ordentligt i nästa steg. De håller ju redan på att höja priset för bankkort och Internetkontor för företagare rejält.”

 

 

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto