Home > Bostadsmarknaden spretar allt mer visar SBAB:s mäklarbarometer.

Bostadsmarknaden spretar allt mer visar SBAB:s mäklarbarometer.

Storstadsregionernas bostadsmarknader går i otakt. Under det andra kvartalet har marknaderna överlag tappat fart, men medan det sker en ganska tvär inbromsning på Stockholms bostadsrättsmarknad så rullar Göteborgs och Malmös småhusmarknader på i nästan överhettningsliknande fart.

Det visar den statliga bolånebanken SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena. Enkäten genomfördes under perioden 1-16 juni.

Utfallet i enkäten visar att efterfrågan på bostadsrätter föll och efterfrågan på småhus ökade mindre än väntat under det andra kvartalet.

Utbudet av bostäder till salu ökade däremot i linje med tidigare säsongsmönster. Det ledde till en svag utveckling av budpremierna, skillnaderna mellan utgångs- och slutpris, och till att försäljningstiderna ökade.

I Stockholm har försäljningsprocesserna blivit markant trögare medan det fortfarande finns kvar ett tydligt efterfrågetryck i Göteborg och Malmö, framför allt på småhusmarknaderna. Prisutvecklingen har tydligt växlat ned, med tecken på fallande bostadsrättspriser i Stockholm och lägre prisökningstakter på de andra marknaderna.

”Indikatorerna har aldrig tidigare visat på så stora skillnader mellan de olika bostadsmarknaderna. Stockholms bostadsrättsmarknad uppvisar både pris- och efterfrågestagnation samtidigt som marknaderna rullar på i snabb takt i både Göteborg och Malmö”, säger Tor Borg, chefsekonom SBAB, i en kommentar.

Sannolikt är det ökade bostadsbyggandet och åtstramningen av villkoren på bolånemarknaden som dämpar marknaderna, men har ojämna regionala effekter.

I förhållande till befolkningens storlek så har det de senaste två åren byggts ungefär dubbelt så mycket bostäder i Stockholmsregionen som i Göteborgsregionen och i Malmöregionen.

Det är visserligen svårt att uppskatta hur mycket den ökade nyproduktionen påverkar utbud- och efterfrågan på marknaderna, men de dämpande effekter den haft bör vara störst i Stockholm. För ett drygt år sedan skärptes amorteringskravet för nya bolåntagare och flera banker har dessutom infört tak för hur höga bolån som beviljas i förhållande till inkomsten. I och med att prisnivåerna, och därmed även lånebeloppen, är väsentligt högre i Stockholm så drabbas bostadsmarknaden där hårdare av den här sortens åtstramningar, skriver SBAB.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto