Home > Brent råoljepris med spänd gummisnodd som kan ge entrémöjlighet

Brent råoljepris med spänd gummisnodd som kan ge entrémöjlighet

Så här skrev jag den 5 augusti: Efter den senaste tidens kraftiga uppgång på 25 procent på lite mer än två månader har gummisnodden blivit spänd på ovansidan och det kommer en rekyl de närmaste dagarna, ner mot golvet i den stigande kanalen, där vi kan göra entré till ett bättre pris. Blankning är för tillfället uteslutet.

Teknisk analys olja Brent Crude Oil: Efter föregående analys föll oljepriset ner mot golvet i den stigande trendkanalen där vi kunde göra entré kring $77,00 när fib 38,2% bröts. MA-50 bröt MA-200 vid 77-nivån och därefter har oljepriset noterats över både det långa och medellånga medelvärdet. För två veckor sedan etablerade sig oljepriset ovan sentimentnivån $91,00 (fib 50%).

Oljepriset befinner sig i både kort-, medel- och långsiktigt stigande trend med medelvärdena noterade i ”rätt ordning” med det längre nederst och det kortare överst. Kursstaplarna befinner sig på tryggt avstånd ovanför 200-dagars medelvärde (14,5%).

Sedan den 7 december har oljepriset konsoliderat mellan $92,00 och $90,25. Igår bröt priset upp över 92-dollarnivån och nu indikeras en ny uppgångsfas mot $104-dollarnivån men först skall motståndet vid $100 dollar passeras.

Nu noteras priset kring jämviktslinjen i den stigande kanalen, vilket fungerar som ett kortsiktigt motstånd. Precis som vid föregående analys då det var för sent att göra entré råder samma situation även nu. Den spända gummisnodden (se den infällda bilden) i kombination med motståndsnivån kan med stor sannolikhet innebära att vi inom kort kommer att få en rekyl ner mot antingen stödnivån kring $91 eller MA-50 som noteras kring $88. När priset vänder upp från någon av dessa nivåer kan det åter vara läge för entré. Skulle priset falla så pass att det punkterar golvet i kanalen, som idag noteras kring $77,75 och stiger med $0,08 per dag bör vi börja skala ut köpta positioner.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras uppåtriktat kring 70-nivån, vid noteringar över 80 har toppar bildats vid flera tillfällen tidigare. Vänder aktien ner så att RSI faller under bekräftelsenivån (i detta fall 62) ges en säljsignal.

Även om det för tillfället är något sent för entré för köp är blankning helt uteslutet när alla trender pekar upp.

Sammanfattning: Oljepriset i dollar befinner sig i uppåtgående trender både på kort och lång sikt. Det är för sent att göra entré på nuvarande nivå då risken är stor för en rekyl i nuläget. Det finns för närvarande inget som pekar på att det blir någon större kraft i rekylen, men det kan ge ett bra läge att komma in i en lång position. Att gå kort (blanka) är inte att tänka på i nuläget.

Motstånd: 94,90 / 96,20 / 100,00 / 103,20 / 104,35
Stöd: 91,00 / 90,00 / 89,10 / 85,60 / 82,10 / 77,70

Du kan handla med olja i ex.vis följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OLJA X med en hävstång kring 9,60 och en stop loss på 87,36.
Nedgång: MINISHRT OLJA E med en hävstång kring 8,94 och en stop loss på 99,95.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto