Home > Brittisk byggaktivitet har vänt starkt

Brittisk byggaktivitet har vänt starkt

Den brittiska byggsektorn vände starkt i april och indexet för total aktivitet hoppade över 50-nivån. Då Storbritannien gradvis börjar öppna upp igen är det byggsektorn som ser den snabbaste ökningen på nästan två år.

Indexet hoppade till 55,3 i juni från 28,9 i maj, vilket visar en anmärkningsvärd ökning i total konstruktion. Detta är den snabbaste expansiva takten sedan juli 2018.

Den brittiska byggsektorn under coronavirus-pandemin

Detaljer från rapporten målar upp en intressant bild för en av de mest dynamiska byggsektorerna i Europa. Den starka vändningen i byggaktivitet erbjuder hopp att detta även kommer börja ske för andra sektorer då allt fler företag börjar öppna upp igen.

Trots de positiva rubrikerna och faktumet att nya beställningar steg i juni har sysselsättningen åter igen fallit denna månad. Även nya volymer ökade bara marginellt i juni, men de innebar slutet för en tre månader lång nedgång.

Bostadsbyggen stack ut i rapporten. Den expansion som nu upplevts inom bostadshussektorn är den starkaste på nästan fem år och respondenter i enkäten uttalar optimism för den period vi har framför oss. Kommersiellt arbete och väg- och vattenbyggnad expanderade även i juni, vilket bidrar till den övergripande positiva rapporten.

Byggsektorn är en av de viktigaste sektorerna i den brittiska ekonomin, framförallt då den anställer många människor både direkt och indirekt. De flesta utvecklade länderna lägger specifikt mycket fokus på byggsektorn och rapporter om sektorn övervakas noga. I USA exempelvis är den ekonomiska kalendern full av data som analyserar utvecklingen av denna sektor.

Storbritannien har en egen PMI för sektorn, vilket gör dem till ett av få länder som räknar ut en PMI för konstruktion. Detta visar hur viktig denna sektor är för BNP, och den övervakas separat från tjänster och tillverkning.

Även importpriserna steg, vilket är en bieffekt av att byggaktiviteten ökat. Bristande tillgång av material fick priserna att öka, vilket får påverkan på kommande inflationsdata. Sammantaget var detta en bra rapport som visar att sektorn har vänt skarpt i juni. Byggföretagen har nu ett nytt självförtroende och en försiktig optimism dominerar branschen.

Det enda negativa hittills, vilket fungerar som en påminnelse över den fragila värld vi nu lever i, kan ses inom sysselsättning. Pågående reduktioner inom sysselsättning visar att vi har långt att gå innan vi når en full ekonomisk återhämtning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto