Home > Bullish fortsättningsformationer – hög tillförlitlighet

Bullish fortsättningsformationer – hög tillförlitlighet

Nedan illustreras Bullish fortsättningsformationer med hög tillförlitlighet. Formationer där sannolikheten är störst för uppgång kallas för en Bullish-formation, efter engelskans ord för tjur (Bull) precis som en uppåtgående trend är Bullish. Tjuren använder sina horn för att slunga upp bytet i luften till skillnaden från björnen som fäller och slår ner sitt byte (bearish). Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bullish Side by Side

Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation
Föregående trend: Bullish (uppåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Ingen.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish).
2. Dag 1 är en grön kursstapel.
3. Dag 2 börjar med ett gap uppåt och stänger på en ny högsta stängningsnivå
4. Dag 3 är ungefär lika hög som dag 2:s kursstapel och stängningskursen är samma eller nära stängningskursen dag 2.

Psykologi bakom signalen:
Den andra dagens uppgång förstärks vid den starka öppningen där köparna fortsätter att dominera i stort sett hela dagen. Tredje dagen öppnar under den andra dagens stängning, men säljarna lyckas inte pressa ner kursen under andra dagens lägsta kurs, istället återkommer köparna och eliminerar säljarna helt och hållet. En Bullish Side-by-Side Lines-formation uppträder enbart i en uppåtgående marknad. Säljarnas misslyckade försök att pressa ner kursen dag tre stärker köparna.

Tillförlitligheten hos en  Bullish Side-by-Side Lines-formation är hög men trots det är det önskvärt att signalen bekräftas genom att fjärde dagen gärna inleder med ett gap upp, men åtminstone stiger och skapar en ny grön kursstapel.

Bullish Reverse and Go

Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation
Föregående trend: Bullish (uppåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas
Antal perioder: 5
Liknande formationer: Bullish Rising Three och Bearish Reverse and Go.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish).
2. Dag 1 är en grön kursstapel
3. Dag 2 är en röd kursstapel som öppnar med ett gap uppåt.
4. Dag 3 och 4 består av små kursstaplar där färgen på dag 3 saknar betydelse, det viktigaste är att ingen av staplarnas lägsta understiger lägstanoteringen dag 1.
5. Dag 5 är en grön kursstapel som stänger ovanför dag 2:s kursstapel (den första röda kursstapeln).

Psykologi bakom signalen:
När jag liknar den uppåtgående kursrörelsen (bullish) på mina kurser är detta en tydlig gyttjepöl eller andhämtningspaus för köparna. Formationen uppstår i en upptrend, som bekräftas av den första gröna kursstapeln i formationen. Det faktum att dag två öppnar med ett gap uppåt är ytterligare ett tecken på att upptrenden är obruten. Trots att kursen stänger något lägre (men med en liten body), men uppåt trenden är fortfarande obruten.  Säljarna stärks något när de efter en tid av uppgång ser att kursen inte längre stiger, detta gör att en del ”fyndblankare” försöker sig på korta positioner. Så länge inte kursen bryter ner under den första dagens öppningskurs anser jag att trenden fortfarande är uppåtriktad, ett misslyckat vändningsförsök.

Dag 5 har köparna vilat upp sig och när kursen stiger över den fjärde dagens högstanotering får de som blankat sent dag 4 brått att täcka och hålla nere förlusterna, detta hjälper till att skapa ett rally dag 5 som stärks ytterligare när toppnoteringen för dag 2 passeras.

När denna formation kombineras med och formationen korrelerar med riktningen för MACD är tillförlitligheten en av de högsta och det räcker med att dag fem passerar toppen för dag två för att ta position.

Bullish Three

Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation
Föregående trend: Bullish (uppåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas
Antal perioder: 5
Liknande formationer: Bullish Reverse and Go och Bearish Reverse and Go.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish).
2. Dag 1 är en lång grön kursstapel.
3. Dag 2 är en röd liten kursstapel som stänger innanför första dagens öppnings- och stängningskurs (innanför bodyn).
4. Dag 3 och 4 stänger innanför begränsningarna som dag 1 ger.
5. Dag 5 är en grön kursstapel som stänger ovanför dag 2:s kursstapel (den första röda kursstapeln).

Psykologi bakom signalen:
När jag liknar den uppåtgående kursrörelsen (bullish) på mina kurser är detta en tydlig gyttjepöl eller andhämtningspaus för köparna och ett utmärkt tillfälle att komma in i en befintlig/gammal signal. Formationen uppstår i en upptrend, som bekräftas av den första gröna kursstapeln i formationen. Det faktum att dag två, tre och fyra stänger innanför högsta- och lägstanoteringen för dag 1 visar att den positiva trenden aldrig bryts. Trots att kursen stänger något lägre (men med en liten body), men uppåt trenden är fortfarande obruten.  Säljarna stärks något när de efter en tid av uppgång ser att kursen inte längre stiger, detta gör att en del ”fyndblankare” försöker sig på korta positioner. Så länge inte kursen bryter ner under den första dagens öppningskurs anser jag att trenden fortfarande är uppåtriktad, ett misslyckat vändningsförsök.

Dag 5 har köparna vilat upp sig och när kursen stiger över den fjärde dagens högstanotering får de som blankat sent dag 4 bråttom att täcka och hålla nere förlusterna, detta hjälper till att skapa ett rally dag 5 som stärks ytterligare när toppnoteringen för dag 2 passeras.

När denna formation kombineras med och formationen korrelerar med riktningen för MACD är tillförlitligheten en av de högsta och det räcker med att dag fem passerar toppen för dag två för att ta position.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto