Home > Bullish Reversal – hög tillförlitlighet

Bullish Reversal – hög tillförlitlighet

Nedan illustreras Bullish Reversal-formationer med hög tillförlitlighet. Formationer där sannolikheten är störst för uppgång kallas för en Bullish-formation, efter engelskans ord för tjur (Bull) precis som en uppåtgående trend är Bullish. Tjuren använder sina horn för att slunga upp bytet i luften till skillnaden från björnen som fäller och slår ner sitt byte (bearish). Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bullish Piercing Line

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Helst
Antal perioder: 2

Så här identifierar du signalen:
1. Marknaden karaktäriseras av en nedåtgående trend.
2. Föregående dags candlestick har en kraftig röd body.
3. Den andra dagen öppnar under föregående dags lägsta.
4. Stängningen på andra dagen skall vara inom bodyn för föregående dag, över mitten.

Psykologi bakom signalen:
Föregående dags nedåtgående kursstapel bekräftar den pågående nedåttrenden. Den andra dagens gap nedåt förstärker till en början den nedåtgående trenden och allt går säljarnas väg, men stängningen ovanför föregående dags mittpunkt vilket är ett tecken på att köparna är på väg att ta över dominansen från säljarna. Säljarna tappar nu självförtroendet och en bottenformation kan vara på väg att bildas. När kursen når över föregående dags stängning börjar många av de som blankat att stänga sina korta positioner, när detta sker förstärks uppgången. Ju högre upp ovanför mittpunkten som kusen stänger dag 2, desto större styrka är det i signalen. För att ytterligare bekräfta vändningsformationen är det önskvärt med ett gap upp nästa dag, helst ovanför den röda kursstapelns högsta notering.

Bullish Kicking

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Spelar ingen roll
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Nödvändig
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bearish separating lines och Bullish separating lines.

Så här identifierar du signalen:
1. Marknadens föregående riktning är oväsentlig.
2. Föregående dags candlestick är en röd Marubozu (kraftig body och inga svansar).
3. Den andra dagen öppnar med ett gap uppåt och stänger på dagshögsta, så att en grön Marubozu bildas.
4. Stängningen på andra dagen skall vara inom bodyn för föregående dag, över mitten.

Psykologi bakom signalen:
Gapet uppåt dag 2 skapar ett stödområde och så länge inte detta stöd bryts förstärks det positiva sentimentet. Det är oväsentligt vilket håll marknaden trendat före formationen. En Bullish Kicking-formation är en stark signal på att en botten håller på att bildas och att köparna helt tagit över matchen.

För att denna formation skall vara tillförlitligt är det viktigt att det inte bildats några svansar överhuvudtaget på någon av de två kursstaplarna. Formationen måste bekräftas av att nästa dag genom ett gap upp och en stängning ovanför den gröna kursstapeln.

Bullish Abandoned Baby

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 3
Liknande formationer: I vissa fall Bullish Doji Star

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Dag i formationen är en relativt lång röd kursstapel med små svansar och stor body.
3. Den andra kursstapeln består av en Doji med ett gap nedåt, där högstanoteringen är klart under första dagens lägsta notering.
4. Den tredje dagen är en relativt lång grön kursstapel, där ingen av svansarna överlappar någon av de två övriga kursstaplarnas svansar.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation är relativt sällsynt reverserande bottenformation. Det nedåtgående gapet dag 2 stärker säljarna, men säljarna är oförmögna att fortsätta att driva kursen nedåt, istället stänger kursstapeln på ungefär samma nivå som vid öppningen. Oförmågan hos säljarna att driva kursen nedåt ytterligare kan vara ett tecken på att blankarna passar på att ta hem sina vinster. När kursen öppnar med ett gap den tredje dagen tvingas många av blankarna att stänga sina positioner när kursen passerar första dagens stängningskurs och detta driver kursen ytterligare och stärker köparnas självförtroende. Det gäller för de som ligger kort att se om sitt hus för risken är stor för ett kommande rally de närmaste dagarna.

Bullish Doji Star

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Abandoned Baby

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Dag i formationen är en relativt lång röd kursstapel med små svansar och stor body.
3. Den andra kursstapeln består av en Doji med ett gap nedåt, där högstanoteringen är klart under första dagens lägsta notering.
4. Den tredje dagen är en relativt lång grön kursstape med små eller obefintliga svansar.

Psykologi bakom signalen:
Det positiva sentimentet hos en Doji Star skapas de två första dagarna och bottenformationen bekräftas den tredje dagen. Det nedåtgående gapet dag 2 stärker säljarna, men de är oförmögna att fortsätta att driva kursen nedåt, istället stänger kursstapeln på ungefär samma nivå som vid öppningen. Oförmågan hos säljarna att driva kursen nedåt ytterligare, kan vara ett tecken på att blankarna passar på att ta hem sina vinster. När kursen den tredje dagen passerar den högsta noteringen för Doji-stapeln bekräftas den positiva vändningen. Ju längre upp på första dagens body som kursen stänger, desto bättre chans är det till att uppgången kommer att fortsätta.

Det kan i formationen förekomma flera Dojisar efter varandra, formationen gäller lika fullt. Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

Bullish Morning Star

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Abandoned Baby, Bullish Morning Doji Star, Bullish Tri-Star

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Dag i formationen är en relativt lång röd kursstapel med små svansar och stor body.
3. Den andra kursstapeln består av en kursstapel med liten body som öppnar med ett gap nedåt, där högstanoteringen är klart under första dagens lägsta notering
4. Den tredje dagen är en relativt lång grön kursstape med små eller obefintliga svansar.

Psykologi bakom signalen:
Efter en lång röd kursstapel öppnar dag två med ett gap nedåt i den föregående trendens riktning. Dag två handlas inom ett relativt snävt område, vilket innebär att bodyn hos kursstapeln är liten. Det positiva sentimentet hos en Morning Star skapas de två första dagarna och bottenformationen bekräftas den tredje dagen. Det nedåtgående gapet dag 2 stärker säljarna, men de är oförmögna att fortsätta att driva kursen nedåt, istället stänger kursstapeln med liten avvikelse uppåt eller nedåt från öppningskursen. Oförmågan hos säljarna att driva kursen nedåt ytterligare, kan vara ett tecken på att blankarna passar på att ta hem sina vinster. De två första kursstaplarna i formationen skapar en typisk Star-formation (en kursstapel med liten body). När kursen den tredje dagen passerar den högsta noteringen för andra dagens bekräftas den positiva vändningen. Ju längre upp på första dagens body som kursen stänger, desto bättre chans är det till att uppgången kommer att fortsätta.

Det kan i formationen förekomma flera ”Stars” där färgen inte spelar någon roll, efter varandra, formationen gäller lika fullt. Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

Three Inside Up

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Harami, Bullish Harami Cross

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. De första två dagarna i formationen består av en Bullish Harami.
3. Den tredje dagen består av en grön kursstapel som stänger högre än dag två.

Psykologi bakom signalen:
Dag ett i formationen stängde med ett tydligt minus. Öppningen dag två var en inside gap uppåt och stängningen skedde innanför den första dagens body och skapade en inside day som kallas för en Bullish Harami, en formation som kräver en bekräftelse med en högre stängning dag tre och ännu hellre efter ett tydligt gap uppåt.

Den tredje kursstapeln i en Bullish Three Inside Up är egentligen den bekräftelse som krävs för en Bullish Harami, i det fall stängningen av dag tre är högre än någon av de två första dagarna.

Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

Three Outside Up

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Engulfing (egentligen en bekräftelse av denna formation)

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. De första två dagarna i formationen består av en Bullish Engulfing.
3. Den tredje dagen består av en grön kursstapel som stänger högre än dag två.

Psykologi bakom signalen:
Dag ett i formationen stängde med ett tydligt minus. Öppningen dag bestod av ett gap nedåt men säljarnas självförtroende avtog och när köparna lyckades vända kursstapeln till en grön stapel steg självförtroendet hos köparna i takt med att stängningarna skedde allt högre upp på den första dagens kursstapel. I och med att stängningen dag två skedde över första dagens högstanotering erhöll vi en Bullish Engulfing (omfamnar) som täckte hela dag ett. Dag tre är egentligen inget annat än en fortsättning och bekräftelse av den Bullish Engulfing som de första två dagarna innebar.

Den tredje kursstapeln i en Bullish Three Outside Up är egentligen den bekräftelse som krävs för en Bullish Engulfing, i det fall stängningen av dag tre är högre än dag två.

Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

Three Soldiers

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bearish Advance Block och Bearish Deliberation.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish)
2. Den nedåtgående trenden bryts av tre långa gröna kursstaplar med små svansar på ovansidan
3. Varje kursstapel öppnar innanför föregående dags body och stänger högre än föregående dagshögsta
4. Ju högre upp (helst över mitten) kursen öppnar på föregående dags kursstapel, desto starkare är formationen

Psykologi bakom signalen:
Denna formation är ett styrkebesked från köparna och visar deras vilja att fortsätta köpa. Formationen liknar en uppåtgående trappa där varje öppning är något lägre än föregående dags stängning. Blankare gör klokt i att hålla sig borta från denna uppåtgående ångvält. De som redan köpt i samband med denna vändning kan förbereda sig på en paus innan uppgången fortsätter.

Formationen uppkommer i samband med att säljarna obehindrat lyckats pressa ner priserna alltför långt, när sedan det första försöket från köparna att stoppa nedgången lyckas stärks deras självförtroende och rallyt fortsätter sedan de närmaste två dagarna. Om någon av de två sista candlesticken är extremt långa bör man vara observant på överköpta tendenser.

Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

Concealing Baby Swallow

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hög
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 4
Liknande formationer: Bearish Three Black Crows och Bullish Ladder Bottom.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. De första två dagarna i formationen består av två röda Marubozu no 6-staplar.
3. Den tredje kursstapeln öppnar nedåt med ett gap där köparna lyckas vända upp kursstapeln och skapa en svans på ovansidan innan de åter får ge sig för säljarna
4. Den fjärde dagens röda Marubozu no 6 är överlappar (engulfing) helt och hållet den tredje dagens kursstapel (även svansarna).

Psykologi bakom signalen:
Denna formation karaktäriseras av de två första dagarnas röda Marubozu-staplar som öppnar med gap uppåt men sedan tar säljarna över och stängningarna sker på nya lägstanivåer. I inledningen av formationen är säljarna nöjda med utvecklingen och den tredje dagens gap nedåt i öppningen men när köparna tar kursen över andra dagens stängning skapar det ett visst mått av osäkerhet hos säljarna, även om dagen stänger nedåt, med knapp marginal. När även den fjärde dagen öppnar uppåt med ett gap men säljarna lyckas återigen pressa undan köparna och få till en ny stängning strax under tredje dagens stängningskurs. Den fjärde dagen kan vara ett bra tillfälle för blankarna att täcka sina positioner.

Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.