Home > Bullish Reversal – hyfsad tillförlitlighet

Bullish Reversal – hyfsad tillförlitlighet

Nedan illustreras Bullish Reversal-formationer med hyfstad tillförlitlighet. Formationer där sannolikheten är störst för uppgång kallas för en Bullish-formation, efter engelskans ord för tjur (Bull) precis som en uppåtgående trend är Bullish. Tjuren använder sina horn för att slunga upp bytet i luften till skillnaden från björnen som fäller och slår ner sitt byte (bearish). Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bullish Dragonfly Doji

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.
Antal perioder: 1
Liknande formationer: Bullish Hammer

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Ett gap nedåt innan en doji med en lång svans på nedsidan och samma öppnings- och stängningskurs skapas.
3. Kursstapeln får inte ha någon svans alls på ovansidan.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation inträffar efter en nedåtgående trend och är en botten- och vändningsformation. Den enda skillnaden på denna formation och en Bullish Hammer är att det saknas en body hos en Dragonfly Doji. Kursstapeln skapas oftast med att öppna med ett gap nedåt, följt av självsäkra säljare som fortsätter att pressa ner kursen. Inledningsvis består kursstapeln av lång röd Marubozu no 6, helt utan svansar. Plötsligt avtar säljtrycket och köparna strömmar till och vänder på sentimentet och kursen fortsätter uppåt under hela kursstapeln, så pass mycket att all röd färg elimineras och kvar finns endast en lång svans på nedsidan, som ett minne av säljarnas dominans. Från att ha varit segervissa intar blankarna en alltmer osäker attityd. Om nästa dag öppnar uppåt nästa dag kommer många blankare att känna sig okomfortabla och börjar täcka upp sina korta positioner.

Tillförlitligheten hos denna formation är hyfsad, men det är önskvärt att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrare sidan.

Bullish Long Legged Doji

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Helt nödvändigt med en efterföljande grön kursstapel gärna med gap upp.
Antal perioder: 1
Liknande formationer: Bullish Meeting Lines.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Ett gap nedåt nedåt och en doji eller väldigt liten body långa svansar som är i stort sett lika långa på både ovan- och nedsidan.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation består endast av en kursstapel som bildas efter en karaktäristisk nedåttrend och bodyn skall vara väldigt liten eller obefintlig (Doji). Den obefintliga bodyn är ett tecken på obeslutsamhet från både säljare- och köpare. Kursformationen är en av de mest typiska vändningsformationerna och de långa svansarna både på ovan- och nedsidan visar på ovisshet om prisutvecklingen.

Long Legged Dojis är tillförlitligast som toppformationer, men även som avslutning på en nedåtgående trend är träffsäkerheten hyfsad. Det är dock nödvändigt med en bekräftelse av formationen genom att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrare sidan.

Bullish Engulfing (omfamnande)

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Engulfing är starten på Bullish Three Outside Up

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en röd kursstapel med liten body, alternativt en Doji.
3. Stapel nummer två är en rejäl grön Engulfing kursstapel där öppningen är lägre än gårdagens lägsta och stängningen är klart ovanför högstanoteringen.

Psykologi bakom signalen:
Om volymen under dag ett är betydligt lägre än de omgivande staplarna ökar det styrkan i formationen. Dag två öppnar klart lägre än första dagens stängningskurs, men kort efter öppningen tar köparna över och skapar en rallyliknande uppgång som inte bara eliminerar första dagens stängning och därefter stänger nära dagshögsta, klart över högsta noteringen hos dag ett. När säljarna till en början trycker ner kursen dag ett ser det ut som den nedåtgående trenden skall fortsätta, men efterhand avtar volymen och säljarna börjar oroa sig för att kursen närmar sig en botten. När köparna dag två strömmar till och visar att de på intet sätt är uträknade är det många blankare som blir tvungna att stänga sina positioner vilket ytterligare driver på uppgångsrallyt.

Denna formation består endast av en kursstapel som bildas efter en karaktäristisk nedåttrend och styrkan i formationen blir klart bättre om volymen tilltar markant dag 2 och om den gröna kursstapeln dag två omfamnar (engulf) mer än en tidigare kursstapel.

Bullish Engulfing är en ganska tillförlitlig formation. Det är dock önskvärt med en bekräftelse av formationen genom att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrare sidan.

Bullish Gravestone Doji

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Inverted Hammer

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en röd kursstapel med liten men tydlig body.
3. Dag två börjar med en Doji, som inte nödvändigtvis behöver öppna med ett gap, men en eventuell svans får inte understiga första dagens lägstanotering.
4. Svansen på kursstapeln skall nå upp inom första dagens body.

Psykologi bakom signalen:
En Gravestone Doji är en specifik form av Doji där öppning- och stängning sker på samma nivå med en lång svans på ovansidan. Formationen har flera likheter med Bullish Inverted Hammer som även den är en vändningsformation som avslutar en nedåtgående trend. Dag två skall öppna under första dagens stängningskurs, därefter driver köparna kursen upp och skapar en grön Marubozu men uppgången är inte så pass kraftigt att kursen stänger över första dagens stängningskurs. Om nästa dag öppnar över stängningskursen stärker det köparna och de som blankade nära stängningskursen dag ett stänger snabbt sina positioner, vilket stärker vändningsformationen. De som bottenfiskar hjälper tillsammans med de som stänger sina korta positioner att skapa förutsättningar för ett rally. En Gravestone Doji representerar gravstenen över de säljare som strykit med under fajten kring matchen om en vändning eller ej.

Denna formation består endast av en kursstapel som bildas efter en karaktäristisk nedåttrend. En Bullish Gravestone Doji kräver ytterligare bekräftelse genom att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrare sidan.

Bullish Doji Star

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Doji Star är de första två dagarna av en Bullish Morning Star

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.
3. Dag öppnar med ett gap nedåt och där bildas en kursstapel med en Doji på mitten och två korta svansar som är ungefär lika långa upp- och nedtill.
4. Den tredje dagen (den gröna kursstapeln) behövs för att bekräfta vändningen.

Psykologi bakom signalen:
Den nedåtgående trenden pågår för fullt när trenden förstärks genom en kursstapeln som är röd och längre än de närmast tidigare. Som ett led i nedgången fortsätter säljarna att pressa undan köparna och skapar inledningsvis dag två ett gap, men säljarna tappar snabbt självförtroendet när inte stängningskursen blir lägre än öppningskursen. Om dag tre (som i bilden ovan) öppnar upp kommer de som nyligen blankat att täcka sina positioner och bidra till att vändningen blir kraftfull.

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftulla röda kursstapeln och en doji som öppnar med ett gap i trendens riktning. Det är nödvändnigt med en bekräftelse i nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrara sidan.

Bullish Harami Cross

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Harami Cross kan vara de två första dagarna av en Bearish Falling Three

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.
3. Dag två öppnar inom begränsningarna som bodyn i första dagens kursstapel utgör.
4. Svansarna på dojin behöver inte nödvändigtvis omfamnas (engulf) av första dagens body, även om det är önskvärt.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation är en inside day och andra dagens kursstapel omfamnas helt och hållet av bodyn i den första dagens röda kursstapel. Volymen dag 2 (Dojin) är lägre än de föregående dagarna, detta är ett tecken på placerarkollektivet saknar det självförtroende och information som krävs för att bestämma om det är läge att fortsätta blanka eller vända på klacken och köpa.

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftulla röda kursstapeln och en doji som öppnar inom första dagens body. Det är nödvändnigt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrara sidan.

Bullish Homing Pigeon

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Harami

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.
3. Dag två öppnar och stänger med en förhållandevis liten body innanför de begränsningar som bodyn i första dagens kursstapel utgör.
4. Svansarna på kursstapeln dag 2 behöver inte nödvändigtvis omfamnas (engulf) av första dagens body, även om det är önskvärt.

Psykologi bakom signalen:
Denna formation är en inside day och andra dagens kursstapel omfamnas helt och hållet av bodyn i den första dagens röda kursstapel. Volymen dag 2 är lägre än de föregående dagarna, detta är ett tecken på placerarkollektivet saknar det självförtroende och information som krävs för att bestämma om det är läge att fortsätta blanka eller vända på klacken och köpa. Det är ett utmärkt tillfälle för blankare att komma ur sina korta positioner vid denna formation.

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftfulla röda kursstapeln och en följande liten röd kursstapel som öppnar och stänger inom första dagens body. Bäst precision har formationen om svansarna på andra dagens kursstapel håller sig innanför första dagens body, men det är inte nödvändigt. Det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkra sidan.

Bullish Matching Low

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Homing Pigeon

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.
3. Dag två öppnar innanför första dagens body och stänger på ungefär samma nivå som dag ett.

Psykologi bakom signalen:
När vi i en nedåtgående trend får två kursstaplar efter varandra som stänger på samma nivå bör blankare tolka detta som att en ny stark stödnivå uppstått. Marknaden har fortsatt nedåt under relativt lång tid (flera veckor) och första dagens kursstapel stärker detta scenario, men dag två öppnar upp men stänger sedan nedåt, på samma nivå (eller väldigt nära) stängningen dag ett. Blankare bör tolka detta som ett varningstecken och bör vid första tecken (absolut senast vid en stängning ovanför högsta kursen dag ett) stänga sina korta positioner, i annat fall kan de få betala dyrt för sin usla trading management.

Denna formation är ett tecken på åtminstone ett kortsiktigt stöd, men troligare är att det utgör en bottenformation. Det är ett utmärkt tillfälle för blankare att komma ur sina korta positioner redan i samband med andra dagens stängningsnivå.

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftulla röda kursstapeln och en följande mindre röd kursstapel som stänger på samma eller väldigt nära första dagens stängningskurs. Bäst precision har formationen om den övre svansen på andra dagens kursstapel håller sig innanför första dagens body, men det är inte nödvändigt. Det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkra sidan.

Bullish Meeting Lines

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Separating Lines och Bullish Piercing Lines

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.
3. Dag två öppnar innanför första dagens body och stänger på ungefär samma nivå som dag ett.

Psykologi bakom signalen:
När vi i en nedåtgående trend får två ungefär lika långa kursstaplar som först består av en röd och därefter ett kraftigt gap ned som lurar säljarna att de har bra kontroll. När sedan köparna vaknar till liv och påbörjar sin motattack får de som sent hoppat på och blankat bråttom att stänga sina korta positioner och det hjälper till att skapa ett rally  med en stängning på ungefär samma nivå som första dagens stängning och vi har fått en Bullish Meeting Lines.  Det är en god idé för blankare att stänga sina korta positioner då större delen av placerarkollektivet tolkar denna formation som en vändning. Vid andra dagens stängning är det ”oavgjort” mellan köpare och säljare men sentimentet är på väg att vrida åt köparnas håll. Den närbesläktade formationen Bullish Piercing Line har något större träffsäkerhet eftersom kursen tar sig förbi motståndet som lägstanoteringen dag ett innebär, men inte desto mindre bör man respektera denna formation som en möjlig bottenformation.

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftulla röda kursstapeln och följt av ett gap nedåt och sedan ett rally som skapar en kraftfull grön kursstapel som stänger på eller väldigt nära nivån för första dagens stängning. Det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkra sidan.

Bullish Stick Sandwich

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Engulfing

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel (en Closing Marubozu)
3. Dag två öppnar över stängningen dag ett, innanför bodyn och stängningen dag två skall ske över första dagens högsta nivå.
4. Den tredje dagens kursstapel är en röd kursstapel som öppnar över andra dagens stängning och stänger på samma nivå, eller nära första dagens stängning.

Psykologi bakom signalen:
Prisökningen och stängningen över första dagens högsta nivå dag två är ett tecken på att den nedåtgående trenden är på väg att brytas. Den tredje dagens stängning på eller nära första dagens stängning innebär att vi fömodligen hittat ett relativt starkt stöd. Med stor sannolikhet kommer vi att få se en uppgång från denna nivå.

Kännetecknande för denna formation är att varje dags öppning sker till en högre nivå och detta bör blankare se som tillfälle att komma ur sina korta positioner. Formationen visar att marknaden hittat en stödnivå från vilket en uppgångsfas kan inledas.

Denna formation består av tre kursstaplar där det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än tredje dagens högsta nivå, för att köparna skall känna sig på den säkra sidan.

Three Stars in the South

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bearish Three Black Crows

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel med en lång svans på nedsidan.
3. Andra dagens kursstapel är en något mindre version av första dagens kursstapel med en högre lägsta nivå än första dagens kursstapel.
4. Tredje dagen består av en liten röd Marubozu som öppnar och stänger innanför andra dagens högsta och lägsta kurs.

Psykologi bakom signalen:
Karaktäristiskt för denna formation är att varje ny dag omfanas (Engulfing) av föregående dags högsta och lägsta noteringar. Det finns en uppenbar risk att blankare stannar kvar i sina positioner, vilket kan påskynda en vändning när de tvingas stänga sina korta positioner. De allt mindre dagliga rörelserna och köparnas försök att driva upp kursen kan vara på väg att lyckas. Om man slår ihop kursstaplarna till en kursstapel ”ser man” att köparna lyckats eliminera mer än hälften av den röda färgen och skapat en svans som är mer än hälften av den totala kursstapelns höjd, vilket är ett tecken på att köparna håller på att ta över. När kursen stänger över andra dagens högsta eller framförallt första dagens öppning kommer de sena blankarna att få brått att stänga sina positioner och det kommer att påskynda rallystämningen. Det mesta tyder på att köparna håller på att ta över matchen.

Kännetecknande för denna formation är att varje dag omfamnas (Engufling) av föregående dags högsta- och lägsta notering. Köparnas entusiasm och tilltagande självsäkerhet visas tydligast i den första dagens långa svans på nedsidan och de kommande dagarnas allt högre lägsta nivåer.

Denna formation består av tre kursstaplar där det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande (fjärde) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

Bullish Tri Stars

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Ingen

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Tre Dojisar utan body dyker upp efter varandra.
3. Andra dagens Doji (som är en Doji Star) öppnar med ett gap nedåt och handlas på lägre nivå än både första och tredje dagens kursstaplar (Dojis).

Psykologi bakom signalen:
Detta är en sällsynt formation och den är inte tillämplig för aktier med små volymer. När en Bullish Tri Star dyker upp efter att marknaden under en längre tid har varit nedåtgående tolkar jag den första Dojin som att marknaden börjar bli fundersam, den andra Dojin visar att trenden håller på att ta slut och gapet upp till den tredje Dojin varnar för att nedtrenden är slut. Formationen visar så pass mycket obeslutsamhet att den får trenden att upphöra.

Denna sällsynta formation består av tre Doji kursstaplar där det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande (fjärde) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

Bullish Unique Three River Bottom

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 3
Liknande formationer: Bullish Morning Star spin off

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första dagens kursstapel skall vara en lång röd kursstapel med små svansar.
3. Den andra dagens kursstapel har utseende som en en Hammer, med en lång svans på nedsidan. Lägsta kursen på denna svans presterar en ny lägsta kurs.
4. Den tredje dagen öppnar med ett gap nedåt men stiger och skapar en liten grön body, som stänger under andra dagens stängningskurs.

Psykologi bakom signalen:
Den första dagens kursstapel förstärker den nedåtgående trenden och säljarna. Dag två öppnar högre men efter ett tag har det bildats en röd Marubozu med en ny lägsta nivå, men innan dagen är slut har köparna kommit tillbaks, eliminerat det mesta av bodyn som säljarna skapat och stängningen sker på den övre delen av kursstapeln, vilket visar att köparna är på väg att ta över. Den tredje dagen öppnar lägre, i nivå med första dagens stängning men fortsätter upp under dagen och lyckas skapa en grön kursstapel med liten body, där stängningen sker precis under stängningen dag två.

Denna vändningsformation behöver bekräftas nästföljande (fjärde) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

Bullish Brakeaway

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 5
Liknande formationer: Three Black Crows.

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. Den första dagen består av en lång röd kursstapel.
3. Andra dagen öppnar med ett gap nedåt.
4. Den tredje och fjärde dagen fortsätter säljarna dominera genom att skapa lägre och lägre stängningsnivåer.
5. Den femte dagen öppnar dagen över fjärde dagens stängning och fortsätter uppåt i stort sett hela dagen och stänger nära dagshögsta innanför gapet mellan dag 1 och 2.

Psykologi bakom signalen:
Den nedåtgående trenden förstärks av den andra dagens gap nedåt och följs sedan åt av tre dagar med allt lägre stängningskurser. Säljarna börjar efterhand att tappa dominansen efter en kraftfull nedåtgående kursstapel följt av ett gap som fick kursen att bli översåld. De allt mindre rörelserna och den sista dagens kursstapel i formationen bekräftar detta genom en brakeout och en stängning ovanför de senaste tre dagarnas kursstaplar, men gapet mellan dag ett och två täpps inte till, trots det kommer den nedåtgående trenden med största sannolikhet att brytas.

Det faktum att inte gapet mellan dag ett och två fylls ut av den femte dagens breakout innebär att det finns en viss svaghet i formationen och man bör inte förvänta sig några längre resor uppåt. Se det mer som en rekylformation.

Denna vändningsformation behöver bekräftas nästföljande (sjätte) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

Bullish Ladder Bottom

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bearish (nedåtgående)
Tillförlitlighet: Hyfsad
Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt
Antal perioder: 5
Liknande formationer: Bullish Concealing Baby Swallow och Bearish Three Black Crows

Så här identifierar du signalen:
1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish).
2. De första tre kursstaplarna är kraftfulla långa röda staplar med lägre öppningar och stängningar för varje dag.
3. Den fjärde dagen är en röd kursstapel med en lång svans på ovansidan och stängningen är lägre än de tre tidigare dagarna.
4. Den femte dagen öppnar upp över den fjärde dagens body och vid stängningen har det bildats en kraftfull grön stapel.

Psykologi bakom signalen:
Efter en stabil nedgång där de senaste tre dagarna bestått av långa röda staplar med allt lägre stängningskurser känner sig säljarna väldigt självsäkra och tycker att de har kontroll på händelseförloppet. Efter öppningen den fjärde dagen kom köparna tillbaks och lyckades skapa en kraftfull grön stapel, som var nära att tangera högstanivån för den tredje dagens kursstapel, men säljarna kom tillbaks och lyckades på nytt få till en ny lägre stängning. Detta får säljarna att inse att en nedåtgående trend inte varar för evigt och när säljarna börjar ta hem vinsten kommer köparna åter fram och hjälper till att skapa en rallyliknande stämning där volymen gärna skall tillta för att stärka vändningsformationen.

När blankarna under den fjärde dagen såg att köparna låg och lurpassade så fort kursen vände upp är det ett bra tillfälle att stänga korta positioner. Den största orsaken till att vi får en vändning vid denna typ av kursformation är just att blankare kan stänga sina positioner med bra vinst. För att det skall bli en bestående vändning är det önksvärt att volymen tilltar markant under den femte dagen.

Denna vändningsformation behöver bekräftas nästföljande (sjätte) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto