Home > Business Sweden höjer prognos för svensk exporttillväxt 2017.

Business Sweden höjer prognos för svensk exporttillväxt 2017.

Sveriges exporttillväxt väntas bli 3,8 procent, mätt i volym, 2017 och 3,3 procent år 2018.

Det framgår av en marknadsöversikt från Business Sweden som presenterades på onsdagen.

I föregående prognos, i december, antogs Sveriges export öka 2,9 procent 2017 och 3,4 procent 2018.

Vid en pressträff konstaterade chefekonom Lena Sellgren att bakom den uppreviderade prognosen ligger en stark industriproduktion och investeringskonjunktur.

”Det ser ganska ljust ut. Det är en bättre efterfrågan från vår omvärld, med positiv tillväxt i nästan hela världen”, sade hon.

Förtroendeindikatorer för både företag och hushåll pekar uppåt, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag som framförallt producerar investerings- och insatsvaror. Svensk export väntas bidra allt mer till den svenska BNP-tillväxten.

Business Sweden konstaterar att världshandeln nu växer i sin snabbaste takt sedan 2011 och att världshandeln nu är mer jämnt fördelad mellan de utvecklade ekonomierna och tillväxtekonomierna.

Den svaga svenska kronan, liksom relativt sett låga enhetsarbetskostnader, har gett svensk export en konkurrensfördel del senaste tre åren och enligt Business Sweden talar det mesta för att Sverige behåller sin konkurrensfördel.

”Kronan är fortfarande undervärderad och Riksbanken väntas inte höja styrräntan förrän tidigast i mitten av nästa år. Samtidigt väntas kostnaden per producerad enhet öka långsammare de närmaste två åren”, skriver organisationen i sin rapport.

Viktigt för svensk del är att det går bättre för den europeiska ekonomin, och då inte minst tungviktaren Tyskland.

Brexit räknar chefekonomen med ska slå igenom nästa år, med negativa effekter främst för Storbritannien, med dämpade investeringar och konsumtion.

Chefekonomen lyfter fram att tillväxten kommer främst från öst, Asien-Oceanien, medan den i västvärlden väntas stanna kring 2,5 procent.

”Vi måste vara väldigt lyhörda för denna maktförskjutning, den kan leda till en ny världsordning”, sade hon och noterade att den svenska exporten till Asien 2016 var större än till Nordamerika, med 12 procent respektive 9 procent. Överlägset största exportmarknad för svenska företag är dock Europa med 72 procent.

En fördel för Sverige är, enligt Lena Sellgren, att svenska företag ligger långt framme inom områden som digitalisering och hållbarhet, där hon ser en stor outnyttjad exportpotential för svenska företag, inte minst i Asien som har en ung växande medelklass.

Strukturella reformer är dock nödvändiga i Asien för att tillväxten ska bli hållbar, bland annat behöver länderna öppna sig för utländska investeringar och på lång sikt utveckla och diversifiera industristrukturen och öka produktiviteten.

Samtidigt finns det många risker mot den svenska exporten framöver, som ökad protektionism med Trump som president i USA, brexit och ”supervalåret” i Europa, där inte minst vem som väljs till fransk president den 7 maj blir avgörande för EU:s framtid, men även betydande geopolitiska spänningar.

”Ingen våg är den andra lik, men man måste med på vågen, annars blir det alldeles stilla”, sade Lena Sellgren med hänvisning till rapportens titel ”Fortsätt surfa på tillväxtvågen”.

Business Sweden höjer prognos för svensk exporttillväxt 2017.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto