Home > Business Swedens exportchefsindex sjönk till 58.9 under det tredje kvartalet.

Business Swedens exportchefsindex sjönk till 58.9 under det tredje kvartalet.

Business Swedens exportchefsindex sjönk till 58,9 under det tredje kvartalet från 62,8 föregående kvartal.

Undersökningen genomförs bland exportansvariga i 225 företag. Ett exportchefsindex över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning, och tvärtom.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, konstaterade vid en pressträff att nuläget ser stabilt ut men att vi har en ganska stor nedgång tre månader framåt, och det framåtblickande indexet ligger till och med under det historiska genomsnittet.

”Det är en dämpad optimism, men vi ligger inte under det magiska 50-strecket som indikerar tillväxt”, sade hon.

Chefekonomen sade att samtliga framåtblickande frågor visar en nedgång, men endast leveranstiderna sjunker under 50-nivån. Kortare leveranstider tyder på minskat resursutnyttjande hos företagen och ”signalerar tydligt att aktiviteten dämpas”.

Hon noterade att det går väldigt bra på den inhemska marknaden, men tycker att exportorderstockarna borde varit något högre, speciellt med tanke på det mycket höga svenska BNP-utfallet för andra kvartalet.

En förklaring kan vara att kronan har stärkts under sommaren, vilket även kan återspeglas i en minskad optimism hos företagen om lönsamheten.

”Jag tror det handlar om att vi fått en lite starkare krona och att man inte ser en lika expansiv penningpolitik i världen framöver”, sade Lena Sellgren.

Den förväntade exportefterfrågan har främst ökat från Sydamerika. Regionen står visserligen endast för 2 procent av svensk export, men företagen talar om ökad aktivitet i regionen och lite stabilare politiskt läge (Venezuela undantaget).

Samtidigt har förväntningarna på exportefterfrågan från Västeuropa sjunkit från föregående kvartal och Lena Sellgren tror att detta hänger samman med att brexit-förhandlingarna nu kommit igång och att man har ett datum för det brittiska utträdet ur EU.

”Jag tror det beror på att företagen nu tvingas tänka efter vad brexit kommer att innebära för dem”, sade hon och tillade att Business Sweden försöker hjälpa företag med information så att de kan fokusera på sin verksamhet.

Chefekonomen gör bedömningen att vi kommer att få se en omlokalisering av handeln i Europa i samband med brexit.

Business Swedens exportchefsindex sjönk till 58.9 under det tredje kvartalet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto