Home > Castellum står stabilt i stormen

Castellum står stabilt i stormen

Fastighetsbolaget Castellum har hittills i år stått emot börsraset väl. Aktien har bara gått ner 2 %, beräknat på kursen i skrivande stund 89,3 kr, vilket är mycket bra jämfört med OMXS30 som gått ner hela 18%. Castellum har dock tidigare gjort en djupdykning ända ner till 65,25 kr den 9:e augusti , vilket var ner 29 % från årsskiftet, men har efter det återhämtat sig snabbt.

Tror man på att svensk ekonomi kommer att fortsätta klara sig ganska bra samtidigt som räntorna håller sig kvar på låga nivåer så kommer nog mycket kapital dra sig till svenska fastighetsaktier. Det är spår av detta som vi nu tycker oss se i bland annat Castellums aktiediagram.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är oregelbunden.

Den korta trenden är dock slagit lite fram och tillbaka den senaste tiden, men är nu uppåtriktad. Castellum ligger nu i en ganska intressant formation som man kan tolka som en sned upp och nedvänd huvudskuldra-formation. Den kallas sned därför att nacklinjen inte är rak, som i skolboken, utan istället just sned. Potentialen, mätt som avståndet från botten av huvudet till nacklinjen som sedan läggs till nivån vid utbrottet, beräknar vi till ca 120 kr. Det skulle innebära en uppgång från nuvarande nivå på ca 33 %, en inte helt föraktlig uppgångspotential.

Vi har dock ännu inte riktigt fått köpsignalen. Aktien är också lite överköpt så risken finns till och med att den ska ta igen sig lite nu. På nedsidan har vi ett stödområde kring 81 kr som bör hålla. För att få köpsignalen måste Castellum först ordentligt bryta över motståndet vid 90 kr och det också gärna med en klar ökning av handelsvolymen.

På vägen upp mot ca 120 kr så kan aktien stanna upp först vid ett svagare motstånd på ca 93 kr, men framförallt vid ett betydligt starkare motstånd vid den gamla toppen på ca 97,5 kr. Får vi dock en uppgång över 90 kr med volymökning, ser det ut som om ca 120 kr är målet.

Slutsats: Går Castellum över 90 kr under relativt stor handelsvolym ser aktien klart köpvärd ut. Sikta på ca 120 kr. Stop loss 85 kr

Castellum (Dagsdiagram)
Castellum (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto