Home > CB konsumentförtroendeindexet på agendan i dag

CB konsumentförtroendeindexet på agendan i dag

Statistik från det amerikanska konsumentförtroendeindexet (CB) i dag kan tyda på mild optimism som kan skicka greenbacken lägre på kort sikt. Senaste nyheterna har inte gjort mycket för att ändra på den nuvarande inriktningen av valutamarknaden. Dock kan nyheterna understödja om de aktuella värdena skulle komma in i närheten av prognoserna.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down no up no
Veckotrend down down down up no up
Motstånd 1.4100 1.6180 79.80 0.9775 1.1080 0.9080
1.4040 1.6110 77.80 0.9340 1.0760 0.8880
1.3950 1.6000 77.10 0.9050 1.0660 0.8795
Stöd 1.3820 1.5850 75.80 0.8800 1.0300 0.8670
1.3650 1.5750 0.8630 1.0110 0.8550
1.3145 1.5630 0.8550 0.9920 0.8285

Ekonominyheter

USD – Greenbacken apprecierar inför EU-toppmötet

Den amerikanska dollarn (USD) handlades lätt hausse tidigt på tisdag morgon. Med valutahandlare som var mer pessimistiska om tillväxten i den amerikanska ekonomin och missmodiga på de stora finansiella rörelserna i kraft inför EU-toppmötet denna vecka. Sentimentet verkar inte vara lika stabilt som många ekonomer skulle vilja ha det dock, med investeringar som verkar söka sig tillbaka till mer säkra tillgångar såsom greenbacken.

Statistik från amerikanska konsumentförtroendeindexet (CB) i dag kan tyda på mild optimism som skulle lunna skicka greenbacken lägre på kort sikt. Senaste nyheterna har inte gjort mycket för att ändra på den nuvarande inriktningen av valutamarknaden. Dock kan nyheterna understödja om de aktuella värdena skulle komma in i närheten av prognoserna. CB:s konsumentförtroendeindex och S & P/CS Composite 20-HPI i USA är prognostiserade att hålla stadigt denna månad, vilket kan få till följd att lyfta värdet på mer riskfyllda tillgångar. Emellertid kommer detta att behöva ytterligare underliggande uppgifter för bekräftelse.

I dagens handel kommer publiceringen av flera amerikanska ekonomiska rapporter, med de flesta nyheterna fokuserade på konsumentförtroendeindexet och bostadssektorn. Likviditeten kommer sannolikt att vara högre i dagens tidiga handel när dessa statistikrapporter publiceras. Även om effekterna av Kanadas styrräntebeslut kanske är tillräckligt för att tvinga fram ett uppsving i någon riktning för valutaparen och korsningarna i USD. Bostadssektorn och konsumentförtroendeindexet är i fokus denna vecka och valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma det senare i fråga om ökad pessimism och dess inverkan på greenbacken.

EUR – Euron handlades lägre med valutahandlare som söker sig till säkra avkastningstillgångar

Euron (EUR) väntas se lätt baisse resultat i denna veckas handel med en mängd rapporter från regionen med bland annat tillverkning och tjänstesektorn. Mot den amerikanska dollarn (USD) har euron handlats i en nedåtgående trend med den senaste flykten till säkrare tillgångar efter förra veckans positiva siffror.

Valutahandlare letar efter ett sätt att balansera en gryende riskaptit med fortsatt volatilitet på de globala marknaderna. Ett något pessimistiskt sentiment mot att investera på den globala marknaden för tillfället vilket har många oroliga investerare och sökande efter säkerhet. Ett kämpande euroområde som stångats mot en baisseartad marknad mitt i turbulensen i nationer i dess perifera område ser det också ut att tappa mark på de finansiella marknaderna med mer säkra avkastningstillgångar som apprecierar.

Sentimentet i hela euroområdet har vänt till det lite mer positiva, med många analytiker och ekonomer som räknar med en utveckling mot högre avkastningstillgångar denna vecka. Storbritannien verkar dock positionerad för ett relativt sett bättre fjärde kvartal än sina sydliga grannar. Med flera mindre rapporter att vänta hela veckan med de flesta i hausse siffror kan det brittiska pundet fortsätta sina senaste trender som inte kan sägas om euron.

JPY – JPY hausse med investerare som flydde risk

Den japanska yenen (JPY) handlades måttligt högre kontra de flesta andra valutorna i morse, där dess värde som en internationell tillflyktsortsvaluta utmanades av en förestående intervention från den japanska centralbanken. Med risksentimentet som en viktig länk till valutan har yenen haft en väntad uppgång under en period. Detta efter att en övergång från högre avkastningstillgångar blivit allt mer framträdande. Den japanska valutan har haft flera både upp- och nergångar med de växlande rörelserna mot mer riskfyllda tillgångar.

Emellertid har de senaste prisrörelserna orsakat en del farhågor då många spekulanter som räknar med ytterligare en intervention från BoJ. Med industriell produktionsdata ut den här veckan väntar valutahandlare på att få se vad BoJ kommer att göra inför en nedgång. En stärkande yen ger då fördelar vad gäller köpkraften från öns ekonomi. Detta trots att Japan är starkt beroende av exporten, där en stark yen är ytterst ogynnsam för den långsiktiga tillväxten i landets nuvarande ekonomiska modell. Då öns valuta förblir hausse, börjar trycket öka med för det förväntade ingreppet från centralbanken om att depreciera sin nationella valuta.

Råolja – Råoljepriset hålla sig stadigt trots att greenbacken apprecierar

Råoljepriset höll sig stadigt på måndag med ett sentiment som tycktes favorisera en nedgång i de globala aktieindexen följt av rapporter om monetär stagnation som inletts av flera centralbanker. Statistik som strömmade ut från Europa och USA driver fortfarande många investerare tillbaka till säkrare tillgångar. Detta efter att många rapporter föreslagit en överraskning nedgång i tillväxten för den globala industriproduktionen och konsumtionen.

En förväntad rekyl uppåt i värdet av greenbacken som en följd av denna veckas miljö av riskobenägenhet har hjälpt många valutahandlare att inta korta positioneringar i fysiska tillgångar. Men med greenbackens uppgångar som börjat plana ut denna morgon tycks sentimentet på priset av råolja hålla sig stadigt nära 90 dollar per fat inför den stundande vintern i den nordliga hemisfären. Skulle råoljepriset fortsätta att plana ut den här veckan, kan oljepriset nå en avgörande som punkt som tvingar en stor svängning i mitten av veckan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Valutaparet EUR/USD har rört sig ovan sitt konsolideringsmönster från föregående vecka och har en teknisk retracement mot 1,4040, med 50 % Fibonacci retracement bort från rörelsen som härrör från 1,4940 höga i maj till oktober låga på 1,3145. Både det dagliga och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow rör sig allt högre och som sådan hittar vi ytterligare motstånd nära 1,4100 där 100 och 200-dagars glidande medelvärde vilar. På nedåtsidan hittar vi stöd vid förra veckans bottennotering på 1,3650.

GBP/USD

Kabeln har rekylerat till ett nytt sex veckors högsta till dess 50 % Fibonacci retracement vid 1,6010 från den nedåtgående prisrörelsen som täcker april höga till oktober låga. Ett brott på denna retracement nivå skulle sätta i spel motståndet 1,6110 från augusti låga följt av 61 % retracement nivå på 1,6180. 1,5850 kan ses som den första betydande stödlinjen följt av 1,5630.

USD/JPY

Förra fredagen vaknade valutaparet USD/JPY ur sin slummer och satte snabbt ett nytt bottenrekord på 75,78, vilket utlöste en uppsjö av stoppar innan den rörde sig tillbaka över 76 yen. Medan intervallhandeln kan komma att fortsätta, kan en snabb rörelse under 75 yen bjuda in ytterligare en runda av interventioner från finansministeriet vilket sannolikt skulle radera de ursprungliga motståndsnivåerna vid 77,85. Det höga på 80,25 efter ingripande av den japanska centralbanken kan hitta villiga säljare av valutaparet på mer attraktiva nivåer.

USD/CHF

Den ensidiga prisrörelsen i valutaparet USD/CHF har avslutats med att valutaparet bildat vad som ser ut att bli ett fallande kilmönster. Diagrammönstret medför vanligtvis en utbrytning till uppåtsidan men Forex valutahandlare bör följa prisaktiviteten. Konsolideringsmönstret har ett motstånd vid 0,9025, en nivå som sammanfaller med den stigande trendlinjen från augusti låga som bröts förra veckan. Ytterligare motstånd ligger vid 0,9340-0,9315. Stöd för paret hittas vid 0,8640 och 0,8550

Wild Card

S & P 500

Sedan det nått ett lägsta tidigt i oktober har rekylen i S & P 500 tagit sig mot en betydande motståndsnivå från juni låga på 1,252. En brytning här kommer att blotta ett motstånd vid 1,309 och 1,354. Forex valutahandlare bör vara uppmärksam på stöd vid 1,185 då en rörelse under denna nivå skulle signalera ett baisseartat tekniskt sentiment

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.