Home > Centralbankerna ökar uppköp av guld

Centralbankerna ökar uppköp av guld

En rapport som släpptes från World Gold Council visade att centralbankerna har mer än fördubblat sina uppköp av guld i det tredje kvartalet. Med ökande förväntningar om kvantitativa lättnader från Federal Reserve kan denna mängd uppköp av guld fortsätta att stödja den långsiktiga uppåtgående trenden i guldpriset.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down no no down
Veckotrend down down down up up up
Motstånd 1.4250 1.6450 79.30 0.9450 1.0750 0.8830
1.3860 1.6075 77.85 0.9330 1.0450 0.8655
1.3560 1.5845 77.50 0.9310 1.0340 0.8600
Stöd 1.3420 1.5690 76.80 0.9080 1.0050 0.8485
1.3360 1.5630 76.10 0.8760 0.9925 0.8360
1.3145 1.5270 75.63 0.8570 0.9860 0.8285

Ekonominyheter

USD – Varför valutaparet EUR/USD handlas över 1,30 och inte vid 1,10

Den europeiska skuldkrisen fortsätter sin gilla gång och har nu för fullt börjat uppsluka både Spanien och Italien. Spanska 10-åriga statsobligationen har snabbt börjat närma sig en farlig 7 % avkastning, medan den italienska 10-åriga statsobligationen fortsätter att handlas över denna tröskel. Det är på denna nivå som nationerna Grekland, Portugal och Irland sökte ett ekonomiskt räddningspaket från EU/IMF.

Så hur kommer det sig att valutaparet EUR/USD fortsätter att handlas över 1,30 nivån och inte närmare 1,10? Euron fortsätter att stödjas av stigande förväntningar om ytterligare kvantitativa lättnader från Federal Reserve. Inflationsstatistik för oktober månad visade att de amerikanska priserna faktiskt sjönk. Feds prognoser fortsätter att uppvisa en nedgång i inflationstrycket. Så när den europeiska skuldkrisen så småningom har kommit till en lösning kommer den amerikanska dollarn att försvagas av en ny omgång av kvantitativa lättnader i form av stödköp av statobligationer från Feds sida.

EUR – Den europeiska centralbanken (ECB) fortsätter att köpa europeiska obligationer

Just nu finns det en intressant katt och råtta lek som utspelas på obligationsmarknaderna. Investerare säljer sina innehav i spanska och italienska tillgångar och ECB kommer att kliva in på marknaden för att ta den andra sidan av transaktionen. Detta kommer att ge valutaparet EUR/USD lite andrum på så där 20-30 punkter. Detta kan bara innebära fler spekulanter som deltar på de europeiska obligationsmarknaderna. Ett spel som pågår fram och tillbaka fortsätter mellan investerare/spekulanter och ECB medan euron är bonden, fångad mittemellan.

Igår sålde Spanien EUR för 3,56 miljarder av 10-åriga statsobligationer med en direktavkastning på nästan 7 %. Det är den högsta avkastningsgraden som Spanien har betalat efter sitt inträde i EMU och belyser det tryck som håller på att byggas upp på de europeiska finansmarknaderna. Anledningen till de ökade räntekostnaderna kan bero på att det saknas en politisk lösning i Italien. Det finns mycket debatt över rollen som ECB bör spela, oavsett om det är som långivare som en sista utväg. Detta är en roll som både ECB och Tyskland har stretat emot. Tills en politisk lösning hittas på skuldkrisen kommer de europeiska obligationsräntorna sannolikt att fortsätta stiga och euron kan komma under press. Den nedåtgående tendensen ligger kvar för valutaparet EUR/USD som har haft nya bottenrekord de senaste tre handelsdagarna. Stöd för paret kan hittas från september låga på 1,3360. Ett brott här kan öppna dörren till ett test av oktober låga 1,3150 Uppåtsidan skulle kunna vara ett tak på toppen i början av novembers konsolideringsmönster på 1,3850.

JPY – Yen är fortfarande en bra tillflyktsortsvaluta

Den japanska ekonomin har fortsatt sin återhämtning efter jordbävningen och tsunamin som drabbade nationen under våren. Tredje kvartalets BNP steg med 1,5 % även om det andra kvartalets reviderade data visade att ekonomin krympt med 0,5 %. Nu kommer öns ekonomi sannolikt att ha motvind från både översvämningar i Thailand och dystra prognoser för euroområdet. Denna negativa stämning betonades i det senaste penningpolitiska uttalande från BoJ.

Trots de dystra utsikterna fortsätter den japanska valutan att locka till sig valutahandlare som söker för att placera sitt kapital i valutan i tider av hög marknadsstress. Valutahandlare har valt den japanska valutan då landet har ett överskott i bytesbalansen och de japanska statsobligationerna (JGB) har en stor och likvid marknad. Det erbjuder också investerare potentiell möjlighet att profitera på appreciering i den japanska valutan (JPY). Tänk på att den 10-åriga japanska statsobligationen bara ger en avkastning på så lite som 0,96 %. Således har valutahandlare möjlighet att skydda sitt kapital och agera i forex samtidigt under perioder med låg risksentiment.

Valutahandlare bör också komma ihåg att när den schweiziska centralbanken (SNB) satte ett golv under växelkursen för valutaparet EUR/CHF så raderades en av marknadens främsta tillflyktsortsvalutor. Dessutom gör möjligheten till kvantitativa lättnader från Federal Reserve att greenbacken icke blir önskvärd. Med tanke på bristen på tillflyktsortsvalutor och anständiga ekonomiska fundamenta, kan den japanska valutan vara ett attraktivt alternativ för marknaderna.

Guld – Centralbankerna ökar uppköp av guld

Enligt en World Gold Council rapport från tredje kvartalet, rapporterade centralbankerna mer än dubbelt innehav än rapporten för innehav av guld från andra kvartalet. Uppgifterna visar att centralbankerna håller mer än sju gånger av sina innehav i guld på ett jämfört årsbasis och köpte 148,4 ton.

Gårdagens rapport är en överraskning för vissa analytiker då den stora mängd guld som köpts chockade marknadsanhängare. Det var känt att centralbankerna har diversifierat bort från USD och in i andra tillgångar. Detta kan vara ett resultat av Federal Reserves duvaktiga policy åtgärder och de penningpolitiska programmen. Förväntningarna på tredje kvartalet kan ha samma effekt på USD som de tidigare programmen och därmed få fler centralbanker att köpa guld istället för USD.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Återhämtningsförmågan i euron har lett till att många valutahandlare börjat tillämpa en strategi att sälja ut valutaparet EUR/USD på rallyn. Den viktigaste motståndsnivån ligger på 1,3860 från början av novembers konsolideringsmönster. Detta är också 50 % retracement från slutet av oktober till början av novembers sjunkande trend (från 1,4246 till 1,3483). Närmanden mot denna viktiga nivå gör att valutaparet kan komma stöta på ett säljtryck. Både det månatliga och veckovisa diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att gå lägre och initialt stöd i inledningsskedet kan hittas på 1,3650, följt av förra veckans bottennotering på 1,3480. En brytning här kan öppna dörren till 1,3145 från oktober låga Ytterligare stöd finns på 200-dagars glidande medelvärde vid 1,4105.

GBP/USD

Det brittiska pundet (GBP) har stött på ett säljtryck i sin färd mot det 200-dagars glidande medelvärde som kommer in på 1,6140. Detta medelvärde i prisrörelsen kommer in precis ovanför ett hausseartat flaggmönster som ligger på det dagliga diagrammet. Stödlinjen i diagrammets mönster faller från 26 oktobers låga och har en potential för en prisrörelse på 480 punkter, vilket gör att augusti höga på 1,6615 är ett praktiskt mål. Om valutaparet inte kan ta sig ur konsolideringsmönstret kan stöd finnas på 1,5850 och 1,5680.

USD/JPY

Yenen styrka har åter uppstått efter en period av små rörelser. Valutaparet USD/JPY kan komma få stöd vid dess 55-dagars glidande medelvärde på 76,95 även om den enkelriktade prisåtgärden ger en vink om ytterligare nedgångar i valutaparet. Ytterligare stöd kan finnas på 76,10 från botten av septembers konsolidering med en slutdestination på minst den rekordlåga nivån av 75,63. Motstånd kan hittas från september höga på 77,85, medan den långsiktiga nedåtgående trenden från 2007 höga ligger på 79,30.

USD/CHF

Valutaparet USD/CHF hade ett brott men misslyckades med att ta ett viktigt steg ovanför motståndet på 0,9080 från den 20 oktobers höga. En ytterligare uppgång kommer sannolikt rikta in sig på hög oktober höga av 0,9310. Valutahandlare bör också hålla ett öga på det 20-månaders glidande medelvärde som kommer in på 0,9450. Initialt stöd för valutaparet hittas nära 0,8950 följt av september låga på 0,8760.

Wild Card

AUD/USD

Den australiska dollarn kämpar för att upprätthålla ett bud i denna risk off miljö. Igår höll valutaparet stödnivån från torsdagens lägsta på 1,0050. Fallande dagliga och veckovisa stokastiska pekar på ytterligare nedgångar och ett brott här kan utlösa en stop-loss försäljning. Forex valutahandlare kan komma se ett brott av det ursprungliga testet av stödet från augusti låga på 0,9925. Motstånd hittar vi i toppen av konsolideringsmönstret från november höga som kommer in på 1,0350.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.